CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Địa danh, ngày ...... tháng .... năm ....

 

ĐƠN KHỞI KIỆN LY HÔN

Kính gửi: TÒA ÁN NHÂN DÂN ..................................................................................

Tôi tên : ................................... năm sinh :...............................................................

CMND (Hộ chiếu) số:....................ngày và nơi cấp :...................................................

Hiện cư trú: (ghi rõ địa chỉ liên lạc) ............................................................................

Xin được ly hôn với chồng/vợ tôi là :.....................năm sinh :......................................

CMND (Hộ chiếu) số: ..................:ngày và nơi cấp:....................................................

Hiện cư trú: (ghi rõ địa chỉ)........................................................................................

* Nội dung Đơn xin ly hôn: (xem hướng dẫn cách viết đơn xin ly hôn dưới bài viết)

............................................................................................................................

............................................................................................................................

Tôi làm đơn này đề nghị Tòa án giải quyết việc ly hôn, cụ thể gồm các vấn đề sau:

* Về con chung: (xem hướng dẫn cách viết đơn xin ly hôn dưới bài viết)   

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

* Về tài sản chung: (xem hướng dẫn cách viết đơn xin ly hôn dưới bài viết)

.............................................................................................................................

..............................................................................................................................

* Về nợ chung: (xem hướng dẫn cách viết đơn xin ly hôn dưới bài viết)

............................................................................................................................

.............................................................................................................................

Tôi xin chân thành cảm ơn./.

    Người làm đơn

 (Ký tên - Ghi rõ họ và tên)

 

    Nguyễn Thị/Văn A

 

Hướng dẫn cách viết đơn xin ly hôn:

+   Phần nội dung đơn ly hôn: Ghi thời gian kết hôn và chung sống, địa điểm chung sống tại đâu và hiện tại có đang chung sống cùng nhau hay không, phần này cần thể hiện tình trạng mâu thuẫn vợ chồng và nguyên nhân mâu thuẫn .... Làm đơn này đề nghị tòa giải quyết việc ly hôn.

+   Phần con chung: Nếu đã có con chung ghi thông tin các con chung (tên, ngày tháng năm sinh…), nguyện vọng và để nghị nuôi con .... Nếu chưa có con chung ghi chưa có..

+   Phần tài sản chung: Nếu có tài sản ghi thông tin về tài sản (liệt kê toàn bộ), trị giá thực tế, đề nghị phân chia ... và Nếu không có tài sản chung ghi không có.

+   Phần nợ chung: Nếu có nợ chung ghi cụ thể số nợ, (tiền hay tài sản, chủ nợ là ai, thời gian trả nợ…) và đề nghị phân nghĩa vụ trả nợ trong đơn. Nếu không có nợ chung ghi không có...

Quý khách hàng có nhu cầu tư vấn thủ tục ly hôn và các vấn đề pháp lý liên quan vui lòng liên hệ trực tiếp với các luật sư của chúng tôi thông qua Tổng đài tư vấn pháp luật hôn nhân, gia đình 1900.1940.

Tham khảo mẫu đơn xin ly hôn liên quan:

1. Mẫu đơn xin ly hôn;

2. Mẫu đơn thuận tình ly hôn;

3. Mẫu đơn xin ly hôn thuận tình;

4. Mẫu đơn xin ly hôn đơn phương;

5. Mẫu đơn xin đơn phương ly hôn;

6. Mẫu giấy xác nhận mâu thuẫn vợ chồng;

Tham video hướng dẫn pháp luật lĩnh vực hôn nhân:

Luật sư: Lê Minh Trường - Tư vấn quyền nuôi con sau ly hôn trên Cafe Sáng VTV3

Tư vấn giải quyết tranh chấp nuôi con khi ly hôn, gọi số:  1900.1940

Video: Hướng dẫn thủ tục ly hôn đơn phương - Công ty luật Minh Khuê

Một số hoạt động pháp lý của Luật Minh Khuê với truyền hình, báo trí:

Luật sư Lê Minh Trường tư vấn pháp luật trên chương trình 60 phút mở trên VTV6

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật hôn nhân - Công ty luật Minh Khuê