CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

ĐƠN XIN LY HÔN

Kính gửi:.................................................................................................................. 

Tên tôi là:………………………………………………Sinh năm...................................

CMT số:………………………………………………..Ngày cấp...................................

Nơi ĐKHKTT.............................................................................................................. 

Chỗ ở hiện tại khi ly hôn:........................................................................................... 

………………………………………………………….điện thoại.................................

Nay tôi xin ly hôn với:

Anh (Chị)………………………………………………. Sinh năm.................................

CMT số…………………………………………………. ngày........................................

Nghề nghiệp............................................................................................................... 

Nơi ĐKHKTT.............................................................................................................. 

Chỗ ở hiện tại khi ly hôn........................................................................................... 

………………………………………………………… điện thoại.................................

Lý do xin ly hôn:

.................................................................................................................................. 

................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

Nguyện vọng xin ly hôn:

  • Về con (Có mấy con, nguyện vọng nuôi con nào, ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh)

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

  • Về tài sản (kể cả nhà ở nếu có)..............................................................................

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

 

Vợ (hoặc chồng ký)

Hà Nội, ngày …… tháng ….. năm ……

Người làm đơn

 

 

 

 

                                  Xác nhận của Ban tư pháp phường nơi hai vợ chồng cư trú

 

 

 

 

 

Lưu ý: CÁC TÀI LIỆU CẦN NỘP KHI YÊU CẦU TÒA ÁN GIẢI QUYẾT LY HÔN GỒM:

- Đơn yêu cầu ly hôn (theo mẫu)

Ghi chú: Trong trường hợp vợ có thai hoặc đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi thì chồng không có quyền yêu cầu ly hôn

- Giấy chứng nhận kết hôn (bản gốc)

- Bản sao giấy khai sinh của con (nếu có con)

- Sổ hộ khẩu gia đình (bản sao có công chứng hoặc chứng thực). Nếu tạm trú phải có giấy khai báo tạm trú hoặc xác nhận của Công an

- Chứng minh thư nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu (bản sao công chứng hoặc chứng thực)

- Các tài liệu khác có liên quan như: Giấy tờ về nhà đất, biên bản giải quyết của địa phương (trong trường hợp vợ chồng có tranh chấp về tài sản)

* Thời gian nhận đơn: Tất cả các ngày làm việc trong tuần (từ thứ 2 đến thứ 6)

* Nơi nhận: Phòng Hành chính tư pháp - Tòa án nhân dân quận Cầu Giấy (cổng số 3)

* Mẫu đơn áp dụng tại quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

Mẫu đơn ly hôn đơn phương mới nhất do Tòa án nhân dân quận Cầu Giấy, Hà Nội ban hành

Mẫu đơn ly hôn đơn phương mới nhất do Tòa án nhân dân quận Cầu Giấy, Hà Nội ban hành

Video hướng dẫn: Thủ tục ly hôn đơn phương - Công ty Luật Minh Khuê

Video hướng dẫn Giải quyết tranh chấp quyền nuôi con khi ly hôn - Công ty Luật Minh Khuê