CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

ĐƠN LY HÔN

Kính gửi: TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN ĐỐNG ĐA – HÀ NỘI

Họ và tên người khởi kiện: .................................................................................................... 

Ngày, tháng, năm sinh:................................................................................................................ 

Chứng minh thư số:…………………………………… cấp ngày:...........................................

Nghề nghiệp:................................................................................................................................ 

Địa chỉ cơ quan hoặc nơi làm việc:..............................................................................................

Thu nhập hàng tháng (lương, thu nhập khác):............................................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:..................................................................................................            

Chỗ ở hiện tại:.............................................................................................................................. 

Họ và tên người bị kiện:............................................................................................................ 

Ngày, tháng, năm sinh:.................................................................................................................

Chứng minh thư số:…………………………………….. cấp ngày:.........................................

Nghề nghiệp:................................................................................................................................ 

Địa chỉ cơ quan hoặc nơi làm việc:..............................................................................................

Thu nhập hàng tháng (lương, thu nhập khác).............................................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú...................................................................................................

Chỗ ở hiện tại:.................................................................................................................................

Ngày, tháng, năm kết hôn:.............................................................................................................

Đăng ký kết hôn tại:.......................................................................................................................

(Nếu chung sống không có đăng ký kết hôn nêu rõ lý do, thời gian chung sống)

...........................................................................................................................................................             ...........................................................................................................................................................             ...........................................................................................................................................................

Về tình cảm:

Hai người chung sống với nhau từ ngày……………… tháng………………… năm….. tại

...........................................................................................................................................................

Nếu có sự thay đổi chỗ ở cần ghi rõ quá trình thay đổi:...........................................................             ...........................................................................................................................................................             ...........................................................................................................................................................

Mâu thuẫn xảy ra từ thời gian nào? Ngày………… tháng…………… năm…......................            

Nguyên nhân mâu thuẫn vợ chồng:..............................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

Khi phát sinh mâu thuân đã được địa phương, cơ quan, đoàn thể, gia đình hoặc bản thân các bên hòa giải giải quyết như thế nào:...........................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

Hai bên đang ở chung hay đã ở riêng:..........................................................................................

Nếu ở riêng thì từ thời gian nào:...................................................................................................

Về con chung:

Vợ chồng có mấy con chung:………………… Cụ thể:

  1. Họ và tên:.............................................................................................................................

Sinh ngày:…………… tháng ……………. Năm …………

Hiện đang ở với:..............................................................................................................................

  1. Họ và tên:.............................................................................................................................

Sinh ngày …………….. tháng ……………. Năm……………

Hiện đang ở với:..............................................................................................................................

...........................................................................................................................................................             ...........................................................................................................................................................             ...........................................................................................................................................................

Thỏa thuận của vợ, chồng về người trực tiếp nuôi con và nghĩa vụ cấp dưỡng nuôi con sau khi ly hôn:...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................            

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

Nếu không thỏa thuận được thì ghi rõ ý kiến đề nghị giải quyết:............................................

...........................................................................................................................................................            

...........................................................................................................................................................             ...........................................................................................................................................................             ...........................................................................................................................................................

Tài sản chung của vợ, chồng có những gì? (Nêu những loại tài sản; mua năm nào; giá bao nhiêu; hiện nay ai đang quản lý sử dụng; giá hiện nay đã qua sử dụng):

...........................................................................................................................................................             ...........................................................................................................................................................             ...........................................................................................................................................................             ...........................................................................................................................................................             ...........................................................................................................................................................            

Ly hôn thỏa thuận ai sử dụng tài sản nào:...................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

Nếu không thỏa thuận được thì ghi ý kiến từng bên hoặc đề nghị Tòa án giải quyết:

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

Nếu là tài sản riêng (được tặng cho riêng, được thừa kế riêng) thì phải chứng minh:

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

Về nhà ở, quyền sử dụng đất:

Nhà ở, quyền sử dụng đất và tài sản chung của vợ, chồng (mua xây năm nào? Giá bao nhiêu? Diện tích nhà, đất, giá hiện nay, thỏa thuận về phân chia nhà, đất ở )

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

Nếu là nhà đất của cha mẹ vợ (hoặc chồng) hoặc của người khác, thì nêu rõ họ tên, địa chỉ của chủ sở hữu nhà đất đó:................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

Nếu cơ nợ và yêu cầu Tòa án giải quyết thì cần nêu rõ từng khoản nợ, của ai, ở đâu, trách nhiệm trả nợ sau khi ly hôn. Nếu đề nghị Tòa án giải quyết thì nêu cụ thể:

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

Yêu cầu giải quyết công sức đóng góp với gia đình nhà chồng (hoặc nhà vợ) nếu có thì cụ thể là bao nhiêu? Nếu chứng cứ để chứng minh sự đóng góp đó:..............................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................            

Nếu không có tài sản chung, nhà ở hoặc cí tàu sanrn nhà ở nhưng không có yêu cầu Tòa án giải quyết thì ghi rõ:..........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

Các thông tin khác mà người khởi kiện thấy cần thiết cho việc giải quyết vụ án:

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

Hà Nội, ngày ….. tháng …… năm …….

                                                                                                                            Người làm đơn

                                                                                                                            (Ký, ghi rõ họ tên)

 

TÀI LIỆU CẦN NỘP THEO ĐƠN LY HÔN

1/ Bản chính giấy chứng nhận kết hôn (nếu mất bản chính thì phải có bản sao của Ủy ban nơi đăng ký kết hôn cấp)

2/ Bản sao hợp lệ giấy khai sinh của con chung

3/ Bản sai có công chứng sổ hộ khẩu. Nếu tạm trú thì phải có giấy khai báo tạm trú hoặc xác nhận của công an nơi tạm trú

4/ Bản sao có công chứng giấy chứng minh thư

5/ Giấy xác nhận mức lương tháng của cơ quan đơn vị nơi ngườì khởi kiện công tác làm việc

6/ Biên bản hòa giải giải quyết mâu thuẫn vợ chồng của cơ quan, đơn vị, gia đình hoặc địa phương (nếu có)

7/ Bản sao có công chứng giấy tờ về nhà đất, tài sản khác (của vợ chồng)

8/ Tài liệu chứng cứ chứng minh cho yêu cầu khởi kiện là có căn cứ.

Ghi chú:

  • Trong trường hợp có thai hoặc đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi thì chồng không có quyền yêu cầu ly hôn
  • Tòa án nhận đơn khởi kiện vào sáng thứ 3, thứ 6 trong tuần
  • Tòa án thụ lý khi người khởi kiện nộp cho Tòa án biên lai nộp tiền tạm ứng án phí, lệ phí

Tham khảo một số video hướng về thủ tục ly hôn theo quy định hiện nay:

(Video: Hướng dẫn thủ tục ly hôn đơn phương - Công ty luật Minh Khuê)

(Video: Hướng dẫn giải quyết tranh chấp quyền nuôi con khi ly hôn - Công ty luật Minh Khuê)

Mẫu đơn ly hôn đơn phương mới nhất do Tòa án nhân dân quận Đống Đa, Hà Nội ban hành

Mẫu đơn ly hôn đơn phương mới nhất do Tòa án nhân dân quận Đống Đa, Hà Nội ban hành

Mẫu đơn ly hôn đơn phương mới nhất do Tòa án nhân dân quận Đống Đa, Hà Nội ban hành

Mẫu đơn ly hôn đơn phương mới nhất do Tòa án nhân dân quận Đống Đa, Hà Nội ban hành

Mẫu đơn ly hôn đơn phương mới nhất do Tòa án nhân dân quận Đống Đa, Hà Nội ban hành 

Công ty luật Minh Khuê ngoài việc cung cấp dịch vụ tư vấn và giải đáp những quy định pháp luật trực tuyến thông qua tổng đài tư vấn pháp luật hoặc giải đáp qua Email, Chúng tôi còn tiến hành cung cấp dịch vụ pháp lý cử luật sư đại diện theo uy quyền hoặc tham gia tranh tụng trong các vụ án dân sự, hôn nhân gia đình. Hãy gọi: 1900 6162   để nhận được sự tư vấn pháp lý hoặc yêu cầu dịch vụ luật sư.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật hôn nhân gia đình - Công ty luật Minh Khuê