>> Luật sư tư vấn pháp luật Hôn nhân, gọi: 1900 6162

Theo quy định của pháp Luật, việc ly hôn của vợ chồng được chia hai trường hợp ly hôn là ly hôn thuận tình và ly hôn theo yêu cầu một bên (ly hôn đơn phương). Trong trường hợp của bạn chưa nói rõ hai vợ chồng bạn ly hôn trong trường hợp nào, nên Luật Minh Khuê tư vấn cả hai trường hợp ly hôn để bạn tham khảo và áp dụng vào thực tiễn.

1. Cơ sở pháp lý:

- Luật hôn nhân và gia đình 2014

2. Mẫu đơn, thủ tục ly hôn ở Tòa án nhân dân huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội:

2.1. Mẫu đơn, thủ tục ly hôn thuận tình:

2.1.1. Mẫu đơn ly hôn thuận tình Tòa án nhân dân huyện Thạch Thất.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN YÊU CẦU

GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ

(V/v:……………..………………………………………………………………….)

Kính gửi: TÒA ÁN NHÂN DÂN……………………………………………..

Họ tên người yêu cầu:

1……………………………………………………….Sinh năm:…………………...

Địa chỉ:……………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………..

2……………………………………………….………Sịnh năm:…………………...

Địa chỉ:……………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………..

Tôi (chúng tôi) xin trình bày với Tòa án nhân dân…………………………………...

việc như sau:………………………………………………………………………….

1. Những vấn đề yêu cầu Tòa án giải quyết:

………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………..

2. Lý do, mục đích yêu cầu Tòa án giải quyết những vấn đề nêu trên:

………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………..

3. Căn cứ của việc yêu cầu Tòa án giải quyết những vấn đề nêu trên:

………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………..

4. Tên và địa chỉ của những người có liên quan đến những vấn đề yêu cầu Tòa án giải quyết:

………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………..

5. Các thông tin khác:…………………………………………………….……

Danh mục tài liệu, chứng cứ kèm theo đơn gồm có:

1……………………………………………………………………………………...

2……………………………………………………………………………………...

3……………………………………………………………………………………..

Tôi cam kết những lời khai trong đơn là hoàn toàn đúng sự thực.

………………ngày…..tháng…….năm……………

NGƯỜI YÊU CẦU

2.1.2. Thủ tục ly hôn đơn phương:

- Hồ sơ ly hôn thuận tình:

+ Đơn xin ly hôn (theo mẫu)

+ Giấy đăng ký kết hôn (bản chính)

(Trường hợp mất bản chính thì phải xin bản trích lục của UBND đã đăng ký kết hôn trước đây và vợ chồng có đơn trình bày cho Tòa án về việc mất bản chính)

+ Chứng minh thư và sổ hộ khẩu của vợ chồng (bản sao công chứng)

+ Bản sao giấy khai sinh của con (nếu có con chung)

+ Các giấy tờ về tài sản như: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

- Sau khi chuẩn bị đủ hồ sơ vợ chồng nộp ở Tòa án nhân dân huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội.

- Thời gian giải quyết một vụ việc ly hôn thuận tình là khoảng: 03 đến 04 tháng.

2.2. Mẫu đơn, thủ tục ly hôn đơn phương:

2.2.1. Mẫu đơn khởi kiện ly hôn đơn phương:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

…………….., ngày….. tháng …… năm…….

ĐƠN KHỞI KIỆN

Kính gửi: Toà án nhân dân……………………………………

Người khởi kiện:.....................................................................................

Nơi cư trú:................................................................................................

Nơi làm việc:………………………………………………………………..

Số điện thoại: …………………(nếu có); số fax: ………………….(nếu có)

Địa chỉ thư điện tử: ………................................................. (nếu có)

Người bị kiện:.........................................................................................

Nơi cư trú:................................................................................................

Nơi làm việc:………………………………………………………………..

Số điện thoại: …………………(nếu có); số fax: ………………….(nếu có)

Địa chỉ thư điện tử: ………................................................. (nếu có)

Người có quyền, lợi ích được bảo vệ (nếu có)........................................

Nơi cư trú:................................................................................................

Nơi làm việc:………………………………………………………………..

Số điện thoại: …………………(nếu có); số fax: ………………...(nếu có)

Địa chỉ thư điện tử : ………………………………............(nếu có)

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan (nếu có)....................................

Nơi cư trú:................................................................................................

Nơi làm việc:………………………………………………………………..

Số điện thoại: …………………(nếu có); số fax: ………………….(nếu có)

Địa chỉ thư điện tử: ..………………………..……............. (nếu có)

Yêu cầu Tòa án giải quyết những vấn đề sau đây:.................................

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

Người làm chứng (nếu có).........................................................................

Nơi cư trú:................................................................................................

Nơi làm việc:………………………………………………………………..

Số điện thoại: …………………(nếu có); số fax: ………………….(nếu có)

Địa chỉ thư điện tử: ………………………...…….…......... (nếu có).

Danh mục tài liệu, chứng kèm theo đơn khởi kiện gồm có:..................

1...............................................................................................................

2...............................................................................................................

3...............................................................................................................

4...............................................................................................................

5...............................................................................................................

(Các thông tin khác mà người khởi kiện xét thấy cần thiết cho việc giải quyết vụ án)

Người khởi kiện

2.2.2. Thủ tục khởi kiện ly hôn đơn phương:

- Hồ sơ khởi kiện ly hôn đơn phương:

+ Đơn khởi kiện ly hôn đơn phương (theo mẫu)

+ Giấy đăng ký kết hôn (bản chính)

(Trường hợp mất bản chính thì phải xin bản trích lục của UBND đã đăng ký kết hôn trước đây và vợ chồng có đơn trình bày cho Tòa án về việc mất bản chính)

+ Chứng minh thư và sổ hộ khẩu của vợ chồng (bản sao công chứng)

+ Bản sao giấy khai sinh của con (nếu có con chung)

+ Các giấy tờ về tài sản như: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

- Sau khi chuẩn bị đủ hồ sơ vợ chồng nộp ở Tòa án nhân dân huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội.

- Thời gian giải quyết một vụ án ly hôn đơn phương (ly hôn theo yêu cầu một bên) là khoảng 04 đến 06 tháng.

Lưu ý: Tòa án nhân dân huyện Thạch Thất, Hà Nội nhận đơn vào ngày thứ 3 và thứ 5 hàng tuần.

Trên đây là tư vấn của chúng tôi. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại số: 1900 6162 để được giải đáp.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Mr. Lưu Tý - Bộ phận tư vấn pháp Luật - Công ty Luật Minh Khuê