CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

ĐƠN THUẬN TÌNH LY HÔN

 

Kính gửi:.................................................................................................................. 

Họ tên:………………………………………………Sinh năm........................................

CMT số:………………………………………………..Ngày cấp...................................

Nơi ĐKHKTT.............................................................................................................. 

Chỗ ở hiện tại khi ly hôn:.......................................................................................... 

………………………………………………………….điện thoại.................................

Họ tên:………………………………………………Sinh năm........................................

CMT số:………………………………………………..Ngày cấp...................................

Nơi ĐKHKTT............................................................................................................. 

Chỗ ở hiện tại khi ly hôn:......................................................................................... 

………………………………………………………….điện thoại.................................

Hai người đã đăng ký kết hôn ngày ……… tháng ……….. năm ............................. 

Có đăng ký kết hôn tại:............................................................................................ 

Nếu lấy nhau tự nguyện (nếu bị ép buộc thì ghi rõ)................................................ 

Nếu không có đăng ký kết hôn nói rõ lý do:............................................................. 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

  1. Về tình cảm

Hai người chung sống với nhau từ ngày ……. Tháng ….. năm .............................. 

Nếu thay đổi phải ghi rõ quá trình thay đổi từ khi chung sống đến khi ly hôn..............

...................................................................................................................................... 

Quá trình chung sống hạnh phúc đến ngày ………. Tháng …… năm........................... 

Bắt đầu mâu thuẫn từ ngày ….. tháng…… năm …………… nguyên nhân mâu thuẫn là   

...................................................................................................................................... 

Quá trình mâu thuẫn đã được địa phương, cơ quan, gia đình và bản than các bên giải quyết thế nào?    

...................................................................................................................................... 

Hiện tại tình cảm vợ chồng mâu thuẫn đến mức độ nào?  Đã ly than chưa? Nếu có ly thì ly than từ thời gian nào? Nguyện vọng được giải quyết ly hôn:...........................................................................................................................

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

  1. Về con chung:

Hai người có mấy con chung, cụ thể:

  1. Họ và tên:…………………………………….. sinh ngày ….. tháng ….. năm…..
  2. Họ và tên:…………………………………….. sinh ngày ….. tháng ….. năm…..
  3. Họ và tên:…………………………………….. sinh ngày ….. tháng ….. năm…..

Hiện tại đang ở với ai? Sau khi ly hôn ai nuôi con nào? Người kia có phải đóng góp nuôi con không và mức là bao nhiêu?

  • Thu nhập bình quân của chồng:……………..đ/tháng
  • Thu nhập bình quân của vợ:…………………đ/tháng

(Nếu có ý kiến khác nhau về con chung thì ghi rõ ý kiến của từng bên)

............................................................................................................................. 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

3.  Về tài sản – nhà đất:

Tài sản chung của vợ chồng gồm (khai đầy đủ các loại, khai rõ nguồn gốc, thời gian mua, ai đang quản lý, sử dụng, giá trị từng loại tài sản)......................................................................................................................

.............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 

 

Sauk hi ly hôn phân chia cụ thể cho từng bên vợ được hưởng tài sản gì, chồng không được hưởng tài sản gì (nếu không thống nhất được thì ghi ý kiến riêng của từng bên, hoặc đề nghị Toàn án giải quyết theo pháp luật)................. ............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

Nếu có nợ và cần yêu cầu Tòa án giải qiueeys thì xác định rõ từng khoản nợ chung, nợ riêng, trách nhiệm trả nợ của từng người, hoặc yêu cầu Tòa án giải quyết theo pháp luật

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

Yêu cầu công sức đóng góp với gia đình chồng (hoặc nhà vợ nếu có thì cụ thể là bao nhiêu tiền)           

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

Nếu không có tài sản, hoặc không yêu cầu giải quyết thì ghi rõ là không có hoặc không yêu cầu Tòa án giải quyết....................................................................................................................... 

................................................................................................................................ 

............................................................................................................................... 

................................................................................................................................ 

.............................................................................................................................. 

 

Vợ (hoặc chồng ký)

Hà Nội, ngày …. Tháng …. Năm …..

Người làm đơn

 

 

                             Xác nhận của Ban tư pháp phường nơi hai vợ chồng cư trú

 

 

 

 

Lưu ý: CÁC TÀI LIỆU CẦN NỘP KHI YÊU CẦU TÒA ÁN GIẢI QUYẾT LY HÔN

- Đơn yêu cầu ly hôn (theo mẫu)

Ghi chú: trong trường hợp vợ có thau hoặc đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi thì chồng không có quyền yêu cầu ly hôn.

- Giấy chứng nhận kết hôn (bản chính)

- Bản sao giấy khai sinh của con (nếu có con)

- Sổ hộ khẩu gia đình (bản sao có công chứng hoặc chứng thực). Nếu tạm trú phải có giấy khai báo tạm trú hoặc xác nhận của công an

- Chưng minh thư nhân dân/ căn cước công dân/ hộ chiếu (bản sao công chứng hoặc chứng thực)

- Các tài liệu khác có liên quan như: Goaays tờ về nhà đất, biên bản giải quyết của địa phương (trong trường hợp vợ chồng có tranh chấp về tài sản)

* Thời gian nhận đơn: Các ngày làm việc trong tuần (từ thứ 2 đến thứ 6)

* Nơi tiếp nhận đơn: Phòng Hành chính tư pháp (tại cổng số 3 - Tòa án nhân dân quận Cầu Giấy)

* Mẫu đơn này áp dụng tại Quận Cầu Giấy

Mẫu đơn thuận tình ly hôn mới nhất do Tòa án quận Cầu Giấy, Hà Nội ban hành

Mẫu đơn thuận tình ly hôn mới nhất do Tòa án quận Cầu Giấy, Hà Nội ban hành

Mẫu đơn thuận tình ly hôn mới nhất do Tòa án quận Cầu Giấy, Hà Nội ban hành

Mẫu đơn thuận tình ly hôn mới nhất do Tòa án quận Cầu Giấy, Hà Nội ban hành

Trên đây là tư vấn của Luật Minh Khuê về Mẫu đơn thuận tình ly hôn mới nhất do Tòa án quận Cầu Giấy, Hà Nội ban hành. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại số: 1900 6162 để được giải đáp.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Hôn nhân - Công ty luật Minh Khuê