CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

                                   ĐƠN XIN LY HÔN ĐƠN PHƯƠNG

 

                                Kính gửi: Tòa án nhân dân huyện ………………

 

Tên tôi là:…………...........................……… Sinh ngày…………………………..

CMND số: …………................................….Cấp ngày ……….........…Nơi cấp……………………..

Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………..

Chỗ ở hiện tại: ………………………………………………………………

Số điện thoại:………………………………………………………………..

 

Xin được ly hôn với:

Anh:…………………….Sinh ngày:……………………………

CMND số:...........…..Cấp ngày:…………..Nơi cấp:………………………

Địa chỉ thường trú:………………………………………………………….

Chỗ ở hiện tại:………………………………………………………………

Số điện thoại:…………………………………………………………….....

   NỘI DUNG:

 

Hai vợ chồng tôi kết hôn vào ngày .… tháng ….. năm ….. theo giấy chứng nhận đăng ký kết hôn số …… tại UBND xã ………………, huyện ……………, tỉnh …………. Vợ chồng chúng tôi chung sống rất hạnh phúc và có 01 con trai. Tuy nhiên đến năm 2017, tình cảm vợ chồng nhợt nhạt hơn, thường xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau. Hiện nay, tình trạng mâu thuẫn của vợ chồng tôi ngày càng trầm trọng. Đến nay, tôi nhận thấy không thể tiếp tục duy trì quan hệ hôn nhân được nữa, việc tiếp tục chung sống không đạt được mục đích hôn nhân.

Vì vậy, kính mong Quý tòa xem xét, giải quyết cho tôi được ly hôn với anh………………….., chấm dứt tình trạng hôn nhân.

  1. Về con chung:  (Nếu không có con chung thì ghi rõ là không có con chung)

Chúng tôi chung sống với nhau có 01 người con:

Cháu: ………………, sinh năm………... Hiện tại chuẩn bị học lớp ………, Trường ……………..Huyện …………….Tỉnh ………………...

2. Tài sản chung: (Nếu không có thì nêu rõ là không có tài sản chung)

+ Xe máy Honda FUTURE  biển số xe: .............., đăng ký xe số:..............

+ Xe máy Honda FUTURE 125 biển số xe: ............., đăng ký xe số: ................

-  Về nhà ở: Một căn nhà cấp 4, diện tích ……….. được Văn phòng đăng ký đất đai huyện ……….. cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số ………... Cấp ngày ……….

          4. Về nghĩa vụ tài sản chung: (Nếu không có thì ghi rõ là không có nghĩa vụ tài sản chung)

          Khoản nợ do Anh/Chị (tên chồng hoặc tên vợ đứng ra vay)……….. theo giấy vay ký nhận nợ theo hợp đồng vay tiền số: …….. Chúng tôi thỏa thuận sau khi ly hôn Anh/chị(tên chồng hoặc tên vợ đứng ra vay)  có nghĩa vụ thanh toán toàn bộ số nợ trên.

(Nếu không có thì không cần đề cập)

 

Rất mong Tòa án nhân dân huyện ………xem xét, giải quyết.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

 

                Hà Nội, ngày … tháng … năm……

   Người làm đơn