CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

........ , ngày..... tháng .... năm .......

 

ĐƠN XIN LY HÔN

 

Kính gửi: Tòa án nhân dân tỉnh (thành phố)..............................

Tôi tên:.................................................................... sinh năm:.......................

Hiện có hộ khẩu thường trú tại số:.................................................................

Phường.................. quận ............................... Thành phố.............................

Hiện tạm trú (nếu có) số:

Phường................... quận................................. Thành phố............................

Địa chỉ nơi làm việc:................................................... Điện thoại (nếu có).........

Nay tôi làm đơn này yêu cầu được ly hôn với chồng (vợ) tôi là:

Họ tên....................................................... sinh năm..............................

Hiện có hộ khẩu thường trú tại sô:................................... đường................... phường (xã)......................... quận (huyện) ................... Thành phố (tỉnh)..........................

Địa chỉ nơi làm việc:....................................... Điện thoại (nếu có)...............

NỘI DUNG

Vào năm .......... chúng tôi đăng ký kết hôn tại.............................. Giấy chứng nhận kết hôn số............................. cấp ngày........ tháng ......... năm ............

(trường hợp không có đăng ký kết hôn thì ghi rõ thời gian chung sống):.............

Nhưng đến năm ..................... vợ chồng có mâu thuẫn, nguyên nhân do:

(trình bày tóm tắt nội dung mâu thuẫn và ghi rõ những vấn đề cụ thể yêu cầu Tòa án giải quyết)

Về con chung:................................................ (trình bày có mấy con chung, ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh của các con và ghi rõ yêu cầu về việc nuôi con và việc cấp dưỡng nuôi con)

Về tài sản chung gồm có:....................................

Người viết đơn

 

 

Trên đây là tư vấn của Luật Minh Khuê về Mẫu đơn xin ly đơn phương với người nước ngoài. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại số: 1900 6162 để được giải đáp.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Hôn nhân - Công ty luật Minh Khuê