CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

ĐƠN XIN THUẬN TÌNH LY HÔN

 

Kính gửi: Tòa án nhân dân huyện ………………

Chúng tôi gồm:

1. Họ và tên chồng:….............................................……………… Sinh ngày……............................……………………..

CMND số: …….....................................................................…….Cấp ngày .........…………Nơi cấp……………………..

Địa chỉ thường trú:…………..........................................................................………………………………………………..

Chỗ ở hiện tại: …………...........................................................................……………………………………………………

Số điện thoại:………………………………………………………………..

 

2. Họ và tên vợ:……………..................................................……….Sinh ngày:………........................……………………

CMND số:.....................................................…..Cấp ngày:……........….........…..Nơi cấp:…………................……………

Địa chỉ thường trú:……............................................................................…………………………………………………….

Chỗ ở hiện tại:………….............................................................................……………………………………………………

Số điện thoại:……………...........................................................................………………………………………………….

 

 

NỘI DUNG:

 

Hai vợ chồng tôi kết hôn vào ngày .… tháng ….. năm ….. theo giấy chứng nhận đăng ký kết hôn số …… tại UBND xã ………………, huyện ……………, tỉnh …………. Vợ chồng chúng tôi chung sống rất hạnh phúc và có 01 con trai. Tuy nhiên đến năm 2017, tình cảm vợ chồng nhợt nhạt hơn, thường xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau. Hiện nay, tình trạng mâu thuẫn của vợ chồng tôi ngày càng trầm trọng. Đến nay, tôi nhận thấy không thể tiếp tục duy trì quan hệ hôn nhân được nữa, việc tiếp tục chung sống không đạt được mục đích hôn nhân.

Vì vậy, kính mong Quý tòa xem xét, giải quyết cho Chúng tôi được ly hôn, chấm dứt tình trạng hôn nhân.

  1. Về con chung:  (Nếu không có thì ghi rõ là không có con chung)

Chúng tôi chung sống với nhau có 01 người con:

Cháu: ……………., Sinh năm……... Hiện tại cháu đang học lớp….., Trường ………….Huyện………..Tỉnh………...

Chúng tôi thỏa thuận sau khi ly hôn cháu …………. do Mẹ trực tiếp nuôi dưỡng và hàng tháng nhận được hỗ trợ từ Cha số tiền là: 3.000.000  (Ba triệu đồng) đến khi cháu tròn 18 tuổi.(Nếu đã thỏa thuận được)

  1. Tài sản chung: (Nếu không có thì ghi rõ là không có tài sản chung)

Chúng tôi tự nguyện thỏa thuận và phân chia như sau:

+ Xe máy Honda FUTURE  biển số xe: ……….., đăng ký xe số: ………... Chúng tôi thỏa thuận tài sản này thuộc sở hữu riêng của Chồng kể từ ngày tòa án quyết định cho phép ly hôn.

+ Xe máy Honda FUTURE 125 biển số xe: ………, đăng ký xe số: ………. Chúng tôi thỏa thuận tài sản này thuộc sở hữu riêng của Vợ kể từ ngày tòa án cho phép ly hôn.

-  Về nhà ở: Một căn nhà cấp 4, diện tích …….. được UBND huyện …………cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số……….. Cấp ngày ……….. Chúng tôi thỏa thuận tài sản này thuộc sở hữu riêng của Vợ tôi kể từ ngày Tòa án quyết định cho phép ly hôn.

(Nếu không thỏa thuận được thì chỉ cần liệt kê)

          4. Về nghĩa vụ tài sản chung:

          Khoản nợ do Anh/Chị (tên chồng hoặc tên vợ đứng ra vay)……….. theo giấy vay ký nhận nợ theo hợp đồng vay tiền số: …….. Chúng tôi thỏa thuận sau khi ly hôn Anh/chị(tên chồng hoặc tên vợ đứng ra vay)  có nghĩa vụ thanh toán toàn bộ số nợ trên.

(Nếu không có thì không cần đề cập)

 

Rất mong Tòa án nhân dân huyện………...xem xét, giải quyết.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

 

                Hà Nội, ngày … tháng … năm ……

 

   Họ tên Chồng                                                                   Họ tên Vợ