Luat Minh Khue

Biểu mẫu luật lao động

Cung cấp các thông tin, biểu mẫu hồ sơ, thủ tục pháp lý lĩnh vực lao động - Bảo hiểm xã hội. Mọi vướng mắc về pháp lý trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội Quý khách hàng có thể gửi về Email: luatsu@luatminhkhue.vn hoặc trao đổi trực tiếp qua Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến 24/7: 1900 6162 .

Mẫu quyết định chi trả tiền trợ cấp ăn trưa cho người lao động (song ngữ)

Mẫu quyết định chi trả tiền trợ cấp ăn trưa cho người lao động (song ngữ)
Công ty luật Minh Khuê cung câp Mẫu quyết định chi trả tiền trợ cấp ăn trưa cho người lao động (song ngữ) để khách hàng tham khảo, mọi vướng mắc hãy gọi: 1900 6162 để được luật sư tư vấn pháp luật ...

Mẫu bảng kê danh sách lao động (phụ lục số 4)

Mẫu bảng kê danh sách lao động (phụ lục số 4)
Luật Minh Khuê xin giới thiệu: Mẫu bảng kê danh sách lao động (phụ lục số 4) ban hành kèm theo Thông tư số 21/2013/TT-BCT ngày 25 tháng 9 năm 2013 của Bộ Công Thương

Mẫu báo cáo tình hình thực hiện tiền lương của người lao động 6 tháng đầu năm (Mẫu số 04)

Mẫu báo cáo tình hình thực hiện tiền lương của người lao động 6 tháng đầu năm (Mẫu số 04)
Luật Minh Khuê xin giới thiệu mẫu báo cáo tình hình thực hiện tiền lương của người lao động 6 tháng đầu năm ban hành kèm theo Thông tư số 18/2013/TT-BLĐTBXH ngày 9 tháng 9 năm 2013 của Bộ Lao ...

Mẫu báo cáo xác định quỹ tiền lương kế hoạch của người lao động (Mẫu số 03)

Mẫu báo cáo xác định quỹ tiền lương kế hoạch của người lao động (Mẫu số 03)
Luật Minh Khuê xin giới thiệu mẫu báo cáo xác định quỹ tiền lương kế hoạch của người lao động ban hành kèm theo Thông tư số 18/2013/TT-BLĐTBXH ngày 9 tháng 9 năm 2013 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã ...

Mẫu báo cáo xác định quỹ tiền lương thực hiện của người lao động (Mẫu số 02)

Mẫu báo cáo xác định quỹ tiền lương thực hiện của người lao động (Mẫu số 02)
Luật Minh Khuê xin giới thiệu báo cáo xác định quỹ tiền lương thực hiện của người lao động ban hành kèm theo Thông tư số 18/2013/TT-BLĐTBXH ngày 9 tháng 9 năm 2013 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã ...

Mẫu báo cáo tình hình sử dụng lao động năm trước và kế hoạch sử dụng lao động (Mẫu số 01)

Mẫu báo cáo tình hình sử dụng lao động năm trước và kế hoạch sử dụng lao động (Mẫu số 01)
Luật Minh Khuê xin giới thiệu mẫu báo cáo tình hình sử dụng lao động năm trước và kế hoạch sử dụng lao động ban hành kèm theo Thông tư số 18/2013/TT-BLĐTBXH ngày 9 tháng 9 năm 2013 của Bộ Lao ...

Mẫu danh sách giáo viên đề nghị được tập huấn, cấp giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe (Phụ lục 13b)

Mẫu danh sách giáo viên đề nghị được tập huấn, cấp giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe (Phụ lục 13b)
Luật Minh Khuê xin giới thiệu mẫu danh sách giáo viên đề nghị được tập huấn, cấp giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe ban hành kèm theo Thông tư số 58/2015/TT-BGTVT ngày 20 tháng 10 năm 2015 ...

Mẫu Báo cáo tình hình hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động

Mẫu Báo cáo tình hình hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động
Luật Minh Khuê xin giới thiệu mẫu báo cáo tình hình hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động ban hành kèm theo Thông tư số 06/2014/TT-BLĐTBXH ngày 06 tháng 3 năm 2014 của BộLao động - Thương binh ...

Mẫu Đơn đề nghị cấp lại (sửa đổi, bổ sung) giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động

Mẫu Đơn đề nghị cấp lại (sửa đổi, bổ sung) giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động
Luật Minh Khuê xin giới thiệu mẫu đơn đề nghị cấp lại (sửa đổi, bổ sung) giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động ban hành kèm theo Thông tư số 06/2014/TT-BLĐTBXH ...

Mẫu danh sách phân công kiểm định viên

Mẫu danh sách phân công kiểm định viên
Luật Minh Khuê xin giới thiệu mẫu danh sách phân công kiểm định viên ban hành kèm theo Thông tư số 06/2014/TT-BLĐTBXH ngày 06 tháng 3 năm 2014 của BộLao động - Thương binh và Xã hội

Mẫu danh mục tài liệu phục vụ hoạt động kiểm định

Mẫu danh mục tài liệu phục vụ hoạt động kiểm định
Luật Minh Khuê xin giới thiệu mẫu danh mục tài liệu phục vụ hoạt động kiểm định ban hành kèm theo Thông tư số 06/2014/TT-BLĐTBXH ngày 06 tháng 3 năm 2014 của BộLao động - Thương binh và Xã hội

Mẫu Danh mục phương tiện phục vụ công tác kiểm định

Mẫu Danh mục phương tiện phục vụ công tác kiểm định
Luật Minh Khuê xin giới thiệu biểu mẫu danh mục phương tiện phục vụ công tác kiểm định ban hành kèm theo Thông tư số 06/2014/TT-BLĐTBXH ngày 06 tháng 3 năm 2014 của BộLao động - Thương binh và Xã hội

Mẫu Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động

Mẫu Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động
Luật Minh Khuê xin giới thiệu mẫu đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động ban hành kèm theo Thông tư số 06/2014/TT-BLĐTBXH ngày 06 tháng 3 năm 2014 ...

Mẫu giấy báo cáo thực lực và tình hình kiểm định kỹ thuật an toàn lao động (Mẫu số 20)

Mẫu giấy báo cáo thực lực và tình hình kiểm định kỹ thuật an toàn lao động (Mẫu số 20)
Luật Minh Khuê xin giới thiệu mẫu giấy báo cáo thực lực và tình hình kiểm định kỹ thuật an toàn lao động ban hành kèm theo Thông tư số 142/2014/TT-BQP ngày 22/10/2014 của Bộ Quốc phòng

Mẫu giấy báo cáo định kỳ tình hình hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động (Mẫu số 19)

Mẫu giấy báo cáo định kỳ tình hình hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động (Mẫu số 19)
Luật Minh Khuê xin giới thiệu mẫu giấy báo cáo định kỳ tình hình hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động ban hành kèm theo Thông tư số 142/2014/TT-BQP ngày 22/10/2014 của Bộ Quốc phòng

Mẫu giấy phiếu khai báo sử dụng đối tượng kiểm định (Mẫu số 18)

Mẫu giấy phiếu khai báo sử dụng đối tượng kiểm định (Mẫu số 18)
Luật Minh Khuê xin giới thiệu mẫu giấy phiếu khai báo sử dụng đối tượng kiểm định ban hành kèm theo Thông tư số 142/2014/TT-BQP ngày 22/10/2014 của Bộ Quốc phòng