Luat Minh Khue
Mẫu giấy quyết định bồi thường bệnh nghề nghiệp mới nhất

Mẫu giấy quyết định bồi thường bệnh nghề nghiệp mới nhất

Luật Minh Khuê xin giới thiệu mẫu quyết định bồi thường bệnh nghề nghiệp ban hành kèm theo Thông tư số 04/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn việc thực hiện chế độ bồi thường, trợ cấp và chi phí y tế của người sử dụng lao động đối với người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp:

Mẫu tờ khai của thân nhân hưởng chế độ tử tuất

Mẫu tờ khai của thân nhân hưởng chế độ tử tuất được ban hành kèm theo Quyết định 636/2016 Quyết định của Bảo hiểm xã hội về việc ban hành quy định về hồ sơ ...

Mẫu quyết định Về việc hưởng trợ cấp mai táng (Mẫu số 08A-HSB)

Mẫu quyết định về việc hưởng trợ cấp mai táng là một trong những hồ sơ đăng ký để giải quyết chế độ tử tuất. Luật Minh Khuê xin giới thiệu mẫu đơn hưởng trợ ...

Mẫu đơn đề nghị hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần (Mẫu số 14-HSB)

Luật Minh Khuê xin giới thiệu mẫu đơn đề nghị hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần được ban hành kèm theo Ban hành kèm theo Quyết định số 636/QĐ-BHXH năm ...

Mẫu đơn và mẫu thỏa thuận tạm hoãn hợp đồng lao động mới nhất

Trong quá trình thực hiện hợp đồng lao động, có các trường hợp tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động. Công ty Luật Minh Khuê cung cấp mẫu đơn xin tạm hoãn ...

Dịch vụ nổi bật