Luat Minh Khue
Mẫu đơn đề nghị hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần (Mẫu số 14-HSB)

Mẫu đơn đề nghị hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần (Mẫu số 14-HSB)

Luật Minh Khuê xin giới thiệu mẫu đơn đề nghị hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần được ban hành kèm theo Ban hành kèm theo Quyết định số 01/QĐ-BHXH năm 2014 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam về Quy định hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội:

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ HƯỞNG TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP MỚI NHẤT?

Công ty Luật Minh Khuê cung cấp cho khách hàng mẫu số 03 - đơn đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp ban hành kèm thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31/7/2015 ...

Mẫu đơn xin nghỉ phép không hưởng lương ?

Thưa luật sư, nhờ luật sư soạn giúp tôi mẫu đơn xin nghỉ phép không hưởng lương. Tôi xin cảm ơn luật sư!

Mẫu đơn xin việc mới nhất ?

Thưa luật sư, mong luật sư soạn giúp tôi mẫu đơn xin việc cho nhân viên kinh doanh. Tôi xin cảm ơn luật sư!

Mẫu đơn xin nghỉ phép theo quy định ?

Kính gửi Luật sư, nhờ luật sư soạn giúp tôi mẫu đơn xin nghỉ phép. Tôi xin cảm ơn!

Mẫu giấy ủy quyền giao kết hợp đồng lao động cập nhật mới nhất

Ban hành kèm theo Thông tư 47/2015/TT-BLĐTBXH Bộ lao động thương binh xã hội ban hành mẫu số 01: mẫu giấy ủy quyền về việc giao kết hợp đồng lao động.

Mẫu giấy thẻ kiểm định viên (Mẫu số 17)

Luật Minh Khuê xin giới thiệu mẫu giấy thẻ kiểm định viên ban hành kèm theo Thông tư số 142/2014/TT-BQP ngày 22/10/2014 của Bộ Quốc phòng

Mẫu Giấy công văn đề nghị cấp (cấp lại) chứng chỉ kiểm định viên (Mẫu sô 14)

Luật Minh Khuê xin giới thiệu mẫu giấy công văn đề nghị cấp (cấp lại) chứng chỉ kiểm định viên ban hành kèm theo Thông tư số 142/2014/TT-BQP ngày 22/10/2014 ...

Dịch vụ nổi bật