Luat Minh Khue
Mẫu đơn xin nghỉ việc hưởng chế độ thai sản mới nhất 2019

Mẫu đơn xin nghỉ việc hưởng chế độ thai sản mới nhất 2019

Đơn xin nghỉ thai sản là một trong những tài liệu quan trọng nhằm xác định thời gian bắt đầu nghỉ của người lao động tại Công ty. Mẫu đơn này cho phép, thể hiện việc xin nghỉ hưởng chế độ hợp pháp của người lao động đối với tổ chức, doanh nghiệp sử dụng lao động:

Mẫu hợp đồng lao động đối với cá nhân là người nước ngoài (The Labor Contract)

Công ty Luật Minh Khuê cung cấp mẫu hợp đồng lao động đối với cá nhân là người nước ngoài (The Labor Contract)bằng tiếng Anh để Quý khách hàng tham khảo. ...

Mẫu hợp đồng lao động song ngữ (Anh - Việt)

Trong bối cảnh hội nhập việc các công ty trong nước hoặc nước ngoài ký kết hợp đồng lao động với người nước ngoài là vấn đề khá phổ biến. Công ty Luật Minh ...

Dịch vụ nổi bật