Luat Minh Khue

Mẫu tờ khai tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (Mẫu số A01-TS)

Mẫu tờ khai tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế - Mẫu số A01-TS (Ban hành kèm theo Quyết định số: 1111/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011 của BHXH Việt Nam) giúp ...

Mẫu đơn xin nghỉ việc riêng

Công ty luật Minh Khuê cung cấp mẫu đơn xin nghỉ việc riêng để Quý khách hàng tham khảo và áp dụng trong thực tiễn. Thông tin pháp lý liên quan vui lòng ...

Mẫu giấy nghỉ phép

Công ty luật Minh Khuê cung cấp mẫu giấy nghỉ phép ban hành thông tư số 01/2011/TT-BNV hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính:

Mẫu văn bản (ban hành kèm theo quyết định)

Công ty luật Minh Khuê cung cấp Mẫu văn bản (ban hành kèm theo quyết định) - Theo Thông tư số 01/2011/TT-BNV hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn ...

Mẫu hợp đồng thử việc mới nhất

Công ty luật Minh Khuê cung cấp mẫu hợp đồng thử việc để Quý khách hàng tham khảo và áp dụng trên thực tiễn. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ 1900.6162 ...

Mẫu phương án điều chỉnh, bổ sung nhu cầu sử dụng lao động

Công ty luật Minh Khuê cung cấp mẫu phương án điều chỉnh, bổ sung nhu cầu sử dụng lao động ban hành kèm theo Thông tư số 31/2011/TT-BLĐTBXH ngày 03/11/2011 ...

Dịch vụ nổi bật