Luat Minh Khue
Mẫu giấy bảo lãnh cho người nước ngoài thường trú tại Việt Nam

Mẫu giấy bảo lãnh cho người nước ngoài thường trú tại Việt Nam

Công ty luật Minh Khuê cung cấp mẫu Giấy bảo lãnh cho người nước ngoài thường trú tại Việt Nam áp dụng trong trường hợp người nước ngoài xin cấp thẻ thường trú. Thông tin chi tiết Quý khách hàng vui lòng liên hệ 1900.6162 để được tư vấn, hỗ trợ:

Mẫu thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động

Công ty luật Minh Khuê cung cấp mẫu thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động để Quý khách hàng tham khảo. Thông tin pháp lý liên quan vui lòng liên hệ trực ...

Mẫu bản tường trình diễn biến sự việc

Công ty luật Minh Khuê cung cấp mẫu bản tường trình diễn biến sự việc xả ra ( Ban hành kèm theo Thông tư số 19/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22 tháng 9 năm 2003 của ...

Mẫu hợp đồng cung cấp dịch vụ trả lương qua ngân hàng

Công ty luật Minh Khuê cung cấp mẫu hợp đồng dịch vụ trả lương qua ngân hàng để Quý khách hàng tham khảo và áp dụng trên thực tiễn. Thông tin chi tiết vui ...

Mẫu hợp đồng dịch vụ tư vấn pháp lý định kỳ

Cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức có nhu cầu được tư vấn pháp luật thường xuyên/định kỳ có thể tham khảo mẫu hợp đồng dịch vụ tư vấn pháp luật định kỳ do Công ...

Hợp đồng lao động bằng tiếng anh - The Labor Contract

Công ty luật Minh Khuê cung cấp cho Quý khách hàng tham khảo mẫu hợp đồng lao động đối với cá nhân là người nước ngoài (The Labor Contract) bằng tiếng anh ...

Mẫu thư mời giảng (Giấy mời giảng)

Công ty Luật Minh Khuê cung cấp Mẫu thư mời giảng (Giấy mời giảng) để Quý khách hàng tham khảo và áp dụng trên thực tế. Thông tin pháp lý liên quan vui lòng ...

Mẫu Quyết định chấm dứt hợp đồng lao động

Công ty luật Minh Khuê cung cấp mẫu Quyết định chấm dứt hợp đồng lao động - Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ 1900.6162 để được tư vấn, trực tiếp:

Dịch vụ nổi bật