Luat Minh Khue

Mẫu giấy sơ yếu lý lịch kiểm định viên (Mẫu số 15)

Luật Minh Khuê xin giới thiệu mẫu giấy sơ yếu lý lịch kiểm định viên ban hành kèm theo Thông tư số 142/2014/TT-BQP ngày 22/10/2014 của Bộ Quốc phòng

Mẫu quyết định tuyên bố hợp đồng lao động vô hiệu từng phần

Luật Minh Khuê xin giới thiệu mẫu quyết định tuyên bố hợp đồng lao động vô hiệu từng phần ban hành kèm theo Thông tư số 30/2013/TT-BLĐTBXH ngày 25 tháng 10 ...

Dịch vụ nổi bật