Tổng đài luật sư trực tuyến gọi: 1900.6162.

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:  1900.6162

-----------------------------------------------------------

Việc đương sự bị ngăn chặn xuất cảnh sẽ làm cho đương sự trở nên “mất tự do”. Nếu là người nước ngoài, việt kiều – thì khác nào đang bị “giam lỏng”. Việc này ít nhiều tạo nên “áp lực”, buộc họ phải sớm thực hiện nghĩa vụ của mình (chẳng hạn là trả nợ).

 Dưới đây là một mẫu đơn :

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

                                     Tiền Giang, ngày tháng 9 năm 2009

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
( V/v: Ngăn chặn xuất cảnh ra nước ngoài)

 

Kính gửi:     THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH TIỀN GIANG

 

Tôi tên: NGUYỄN TÙNG TÙNG
Ngụ tại :
Là người được thi hành án trong vụ án “ Đòi lại tài sản” với :
 

Bên phải thi hành án là : CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN TOÀN TOÀN
Trụ sở : XXX , huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang.

 

Nay tôi làm đơn này kính đề nghị Quý cơ quan xem xét và ra quyết định ngăn chặn việc hai đương sự phải thi hành án là ông Nguyễn Hoà Hòa và bà Nguyễn Ngọc Ngọc xuất cảnh ra nước ngoài để bảo đảm việc thi hành án.
 

Lý do như sau :
 

Ngày 17-2-2009, Tòa phúc thẩm Tòa Án Nhân Dân Tối Cao tại TP.HCM ra Bản án phúc thẩm số XX/2009/DS-PT, tuyên: “Buộc Công ty cổ phần Tân Toàn Toàn (các đại diện cổ đông gồm bà Nguyễn Ngọc Ngọc, ông Nguyễn Hòa Hòa và ông Phạm Văn Phạm) do ông Phạm Văn Phạm – Giám đốc phải trả cho ông Nguyễn Tùng Tùng số tiền: 4.000.000.000 (Bốn tỷ đồng)”.
 

Theo đó, ngày x-4-2009, Thi hành án dân sự tỉnh Tiền Giang đã ra Quyết định số Y/QĐ-THA về việc thi hành án đối với công ty cổ phần Tân Toàn Toàn.
 

Tuy nhiên, đến nay việc thi hành án vẫn chưa được giải quyết xong. Hiện Cơ quan thi hành án đang tiến hành kê biên, định giá các tài sản của Tân Toàn Toàn.
 

Do Tân Toàn Toàn là công ty cổ phần, nên về nguyên tắc, khi tiến hành các thủ tục bán, chuyển quyền sở hữu tài sản … đều phải có sự chấp thuận của tất cả mọi thành viên – trong đó có ông Nguyễn Hoà Hòa và bà Nguyễn Ngọc Ngọc.
 

Trong khi đó, theo tôi được biết, có khả năng ông bà Nguyễn Hoà Hòa và Nguyễn Ngọc Ngọc sẽ cố tình xuất cảnh ra nước để né tránh việc thi hành án. Vì cả hai là Việt kiều Mỹ.
 

Mặt khác, theo Điều 21 Nghị định số 136/2007/NĐ-CP về xuất cảnh, nhập cảnh qui định: “Người đang có nghĩa vụ chấp hành bản án dân sự, kinh tế chưa được xuất cảnh” và cơ quan thi hành án các cấp có thẩm quyền quyết định về việc chưa cho xuất cảnh.
 

Do vậy, để bảo đảm việc giải quyết việc thi hành án, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của mình, nay tôi có đơn này, kính đề nghị Quí cơ quan ra quyết định áp dụng biện pháp ngăn chặn, tạm ngưng không cho ông Nguyễn Hoà Hòa và bà Nguyễn Ngọc Ngọc xuất cảnh ra nước ngoài cho đến khi giải quyết xong việc thi hành án.
 

Kính mong được giải quyết. Tôi xin chân thành cảm ơn
 

                                         Người làm đơn
                                         (Ký, ghi họ tên)