Tổng đài luật sư trực tuyến gọi: 1900.6162.

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:  1900.6162

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

---------o0o--------

 

GIẤY BẢO LÃNH

(cho thân nhân là công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài hồi hương về Việt Nam)

 

1/ Họ tên người bảo lãnh:

2/ Ngày, tháng, năm sinh:                                             

3/ Nam/Nữ

4/ Địa chỉ thường trú (ghi theo sổ hộ khẩu):

5/ Địa chỉ tạm trú dài hạn (nếu có):

6/ Giấy chứng minh nhân dân số:

Ngày cấp                                             Nơi cấp:

7/ Nghề nghiệp                             nơi làm việc hiện nay:

8/ Xin bảo lãnh cho                         thân nhân đang định cư ở nước                 

được hồi hương về cư trú tại địa chỉ:

 

Số

TT

Họ và tên

Ngày sinh

Quốc tịch

Số hộ chiếu

Chỗ ở hiện nay ở nước ngoài

Quan hệ với người bảo lãnh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9/ Đảm bảo cuộc sống cho thân nhân sau khi hồi hương

a/ Về nhà ở: Người bảo lãnh cung cấp cho người hồi hương

                  Người hồi hương tự mua

b/ Về nguồn sống thường xuyên:

Người bảo lãnh cung cấp tài chính hoặc nuôi dưỡng người hồi hương

Người hồi hương tự lo

Tôi xin cam đoan những nội dung trên đây là đúng sự thật.

 

Y kiến của UBND phường, xã nơi người bảo lãnh thường trú

Làm tại ............ngày    tháng   năm

            Người bảo lãnh ký tên