Tổng đài luật sư trực tuyến gọi: 1900 6162.

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:  1900 6162

-----------------------------------------------------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM    

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----***-----

 

SƠ YẾU LÝ LỊCH

 

1.                  Họ và tên:……..,                                              Giới tính: nam/nữ;

2.                  Ngày, tháng, năm sinh:…….

3.                  Nơi sinh:

4.                  Quốc tịch:

5.                  Số chứng minh thư nhân dân/hộ chiếu…… ngày cấp……nơi cấp……… ngày giá trị hiệu lực....... (đối với hộ chiếu)

6.                  Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: số nhà….. khối/xóm/thôn/.....phường/xã…. quận/huyện…. tỉnh/thành phố….

7.                  Chỗ ở hiện tại:........

8.                  Trình độ văn hoá:….

9.                  Trình độ chuyên môn:………….

10.              Nghề nghiệp:

 Công chức Nhà nước                        Viên chức Nhà nước                         Khác

11.              Thái độ chính trị:

 Đảng viên                                          Chưa Đảng viên

12.              Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn:

Thời gian

Trường đào tạo

Chuyên ngành đào tạo

Khen thưởng

Kỷ luật

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.              Quá trình làm việc:

Thời gian

Nơi làm việc

Chức vụ

Khen thưởng

Kỷ luật

 

 

 

 

 

14.              Quan hệ nhân thân:

Họ và tên

Năm sinh

Số chứng minh nhân dân

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú

Nghề  nghiệp

Chức vụ

Bố:

 

 

 

 

 

Mẹ

 

 

 

 

 

Vợ/chồng:

 

 

 

 

 

Con

 

 

 

 

 

Anh/chị/em ruột:

 

 

 

 

 

 

Tôi cam kết và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực các nội dung nói trên.

 

Xác nhận của chính quyền địa phương nơi cư trú

Xác nhận của tổ chức đang làm việc (Nếu có)

Người khai

 ------------------------------------------------------------------
THAM KHẢO DỊCH VỤ TƯ VẤN LIÊN QUAN:

1. Tư vấn pháp luật lao động;

2. Luật sư riêng cho doanh nghiệp;

3.Tư vấn pháp luật lĩnh vực dân sự;

4. Tư vấn luật hành chính Việt Nam;

5. Dịch vụ luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp tại tòa án.

6. Luật sư tranh tụng tại tòa án và đại diện ngoài tố tụng;

7. Luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp hôn nhân gia đình;

8. Dịch vụ luật sư tư vấn trực tuyến qua tổng đài 19006162