Luat Minh Khue
Mẫu hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả

Mẫu hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả

Quyền tác giả là quyền sở hữu của cá nhân, pháp nhân đối với tác phẩm văn học, nghệ thuật và khoa học do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu, thường gọi là bản quyền tác giả. Công ty luật Minh Khuê cung cấp mẫu hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả để Quý khách hàng tham khảo:

Mẫu hợp đồng sử dụng tác phẩm xuất bản ghi gâm, ghi hình, phim

Mẫu hợp đồng sử dụng tác phẩm xuất bản ghi gâm, ghi hình, phim

Công ty luật Minh Khuê cung cấp mẫu hợp đồng sử dụng tác phẩm trong lĩnh vực sản xuất bản ghi gâm, ghi hình, phim và chương trình phát sóng để quý khách ...

Mẫu hợp đồng sử dụng tác phẩm trong lĩnh vực biểu diễn

Mẫu hợp đồng sử dụng tác phẩm trong lĩnh vực biểu diễn

Công ty luật Minh Khuê cung cấp mẫu hợp đồng sử dụng tác phẩm trong lĩnh vực biểu diễn để Quý khách hàng tham khảo và áp dụng trong thực tiễn, thông tin chi ...

Mẫu quyết định cho phép đoàn nghệ thuật, diễn viên nước ngoài

Mẫu quyết định cho phép đoàn nghệ thuật, diễn viên nước ngoài

Công ty luật Minh Khuê cung cấp mẫu quyết định cho phép đoàn nghệ thuật, diễn viên nước ngoài; người Việt Nam định cư ở nước ngoài vào Việt Nam biểu diễn ...

Dịch vụ nổi bật