Luat Minh Khue

Biểu mẫu luật Sở hữu trí tuệ

Cung cấp những biểu mẫu thông dụng trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ để Quý khách hàng nghiên cứu và áp dụng. Mọi thông tin liên quan Quý khách vui lòng trao đổi trực tiếp với luật sư tư vấn pháp luật Sở hữu trí tuệ trực tuyến 24/7: 1900 6162 hoặc gửi câu hỏi trực tiếp qua email: Tư vấn pháp luật miễn phí qua Email để được hỗ trợ trực tiếp.

Mẫu hợp đồng nhượng quyền thương mại

Mẫu hợp đồng nhượng quyền thương mại
Công ty luạt Minh Khuê giới thiệu "Mẫu hợp đồng nhượng quyền thương mại" một trong những mẫu mà Chúng tôi đã soạn thảo theo yêu cầu của khách hàng để Quý khách có thể tham khảo và áp dụng trên thực ...

Mẫu tờ khai gia hanh văn bằng bảo hộ đối với nhãn hiệu, sáng chế, kiểu dáng công nghiệp

Mẫu tờ khai gia hanh văn bằng bảo hộ đối với nhãn hiệu, sáng chế, kiểu dáng công nghiệp
Công ty luật Minh Khuê cung cấp mẫu tờ khai gia hạn văn bằng bảo hộ đối với các đối tượng cở hữu công nghệp (Nhãn hiệu, sáng chế, kiểu dáng công nghiệp...) để Quý khách hàng tham khảo và áp dụng trên ...

Mẫu Yêu cầu tra cứu nhãn hiệu (Mẫu số: 03-YCTCNH)

 Mẫu Yêu cầu tra cứu nhãn hiệu (Mẫu số: 03-YCTCNH)
Công ty luật Minh Khuê xin giới thiệu mẫu Yêu cầu tra cứu nhãn hiệu (Mẫu số: 03-YCTCNH) ban hành kèm theo Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14 tháng 2 năm 2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ). Thông tin ...

Mẫu Yêu cầu tra cứu kiểu dáng công nghiệp (Mẫu số: 02 - YCTCKD)

Mẫu Yêu cầu tra cứu kiểu dáng công nghiệp (Mẫu số: 02 - YCTCKD)
Công ty luật Minh Khuê xin giới thiệu mẫu Yêu cầu tra cứu kiểu dáng công nghiệp (Mẫu số: 02 - YCTCKD) ban hành kèm theo Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14 tháng 2 năm 2007 của Bộ Khoa học và Công ...

Mẫu Tờ khai cấp lại chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp (Mẫu số: 02 - CLCC )

 Mẫu Tờ khai cấp lại chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp (Mẫu số: 02 - CLCC )
Công ty luật Minh Khuê xin giới thiệu mẫu Tờ khai cấp lại chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp (Mẫu số: 02 - CLCC ) ban hành kèm theo Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14 tháng 2 ...

Mẫu Tờ khai yêu cầu cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp (Mẫu số: 01 - CCHN)

Mẫu Tờ khai yêu cầu cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp (Mẫu số: 01 - CCHN)
Công ty luật Minh Khuê xin giới thiệu mẫu Tờ khai yêu cầu cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp (Mẫu số: 01 - CCHN) ban hành kèm theo Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14 tháng 2 ...

Mẫu Tờ khai đăng ký tham dự kiểm tra nghiệp vụ đại diện sở hữu công nghiệp (Mẫu số: 05 - KTNV)

Mẫu Tờ khai đăng ký tham dự kiểm tra nghiệp vụ đại diện sở hữu công nghiệp  (Mẫu số: 05 - KTNV)
Công ty luật Minh Khuê xin giới thiệu mẫu Tờ khai đăng ký tham dự kiểm tra nghiệp vụ đại diện sở hữu công nghiệp (Mẫu số: 05 - KTNV) ban hành kèm theo Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14 tháng 2 năm ...

Mẫu Tờ khai yêu cầu ghi nhận việc sửa đổi/ gia hạn/ chấm dứt hiệu lực hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp (Mẫu số: 03 - SĐHĐ)

Mẫu Tờ khai yêu cầu ghi nhận việc sửa đổi/ gia hạn/ chấm dứt hiệu lực hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp (Mẫu số: 03 - SĐHĐ)
Công ty luật Minh Khuê xin giới thiệu mẫu Tờ khai yêu cầu ghi nhận việc sửa đổi/ gia hạn/ chấm dứt hiệu lực hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp (Mẫu số: 03 - SĐHĐ) ban hành kèm ...

Mẫu Tờ khai hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp (Mẫu số: 02 - HĐSD)

Mẫu Tờ khai hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp (Mẫu số: 02 - HĐSD)
Công ty luật Minh Khuê xin giới thiệu mẫu Tờ khai hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp (Mẫu số: 02 - HĐSD) ban hành kèm theo Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày14 tháng 2 năm 2007 ...

Mẫu Tờ khai đăng ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp (Mẫu số: 01 - HĐCN)

Mẫu Tờ khai đăng ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp (Mẫu số: 01 - HĐCN)
Công ty luật Minh Khuê xin giới thiệu mẫu Tờ khai đăng ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp (Mẫu số: 01 - HĐCN) ban hành kèm theo Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14 tháng 2 năm 2007 ...

Mẫu Tờ khai yêu cầu bắt buộc chuyển giao quyền sáng chế (Mẫu số: 04-CGBB)

Mẫu Tờ khai yêu cầu bắt buộc chuyển giao quyền sáng chế (Mẫu số: 04-CGBB)
Công ty luật Minh Khuê xin giới thiệu mẫu Tờ khai yêu cầu bắt buộc chuyển giao quyền sáng chế (Mẫu số: 04-CGBB) ban hành kèm theo Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14 tháng 2 năm 2007 của Bộ Khoa học ...

Mẫu Tờ khai yêu cầu gia hạn/ sửa đổi/ chuyển nhượng/ mở rộng lãnh thổ/ hạn chế danh mục/ chấm dứt/ hủy bỏ đăng ký quốc tế nhãn hiệu (Mẫu số: 08 - SĐQT)

Mẫu Tờ khai yêu cầu gia hạn/ sửa đổi/ chuyển nhượng/ mở rộng lãnh thổ/ hạn chế danh mục/ chấm dứt/ hủy bỏ đăng ký quốc tế nhãn hiệu  (Mẫu số: 08 - SĐQT)
Công ty luật Minh Khuê xin giới thiệu mẫu Tờ khai yêu cầu gia hạn/ sửa đổi/ chuyển nhượng/ mở rộng lãnh thổ/ hạn chế danh mục/ chấm dứt/ hủy bỏ đăng ký quốc tế nhãn hiệu (Mẫu số: 08 - SĐQT) ban hành ...

Mẫu Tờ khai khiếu nại (Mẫu số: 05 - KN)

Mẫu Tờ khai khiếu nại (Mẫu số: 05 - KN)
Công ty luật Minh Khuê xin giới thiệu mẫu Tờ khai khiếu nại (Mẫu số: 05 - KN) ban hành kèm theo Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14 tháng 2 năm 2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ). Thông tin pháp lý ...

Mẫu Tờ khai yêu cầu đăng ký quốc tế nhãn hiệu có nguồn gốc Việt Nam (Mẫu số: 06 - ĐKQT)

Mẫu Tờ khai yêu cầu đăng ký quốc tế nhãn hiệu có nguồn gốc Việt Nam (Mẫu số: 06 - ĐKQT)
Công ty luật Minh Khuê xin giới thiệu mẫu Tờ khai yêu cầu đăng ký quốc tế nhãn hiệu có nguồn gốc Việt Nam (Mẫu số: 06 - ĐKQT) ban hành kèm theo Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14 tháng 2 năm 2007 ...

Mẫu Tờ khai đăng ký nhãn hiệu chuyển đổi (Mẫu số: 07-ĐKCĐ)

Mẫu Tờ khai đăng ký nhãn hiệu chuyển đổi (Mẫu số: 07-ĐKCĐ)
Công ty luật Minh Khuê xin giới thiệu mẫu Tờ khai đăng ký nhãn hiệu chuyển đổi (Mẫu số: 07-ĐKCĐ) ban hành kèm theo Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14 tháng 2 năm 2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ). ...

Dịch vụ nổi bật