Luat Minh Khue

Mẫu hợp đồng sử dụng tác phẩm xuất bản ghi gâm, ghi hình, phim

Mẫu hợp đồng sử dụng tác phẩm xuất bản ghi gâm, ghi hình, phim

Công ty luật Minh Khuê cung cấp mẫu hợp đồng sử dụng tác phẩm trong lĩnh vực sản xuất bản ghi gâm, ghi hình, phim và chương trình phát sóng để quý khách ...

Mẫu hợp đồng sử dụng tác phẩm trong lĩnh vực biểu diễn

Mẫu hợp đồng sử dụng tác phẩm trong lĩnh vực biểu diễn

Công ty luật Minh Khuê cung cấp mẫu hợp đồng sử dụng tác phẩm trong lĩnh vực biểu diễn để Quý khách hàng tham khảo và áp dụng trong thực tiễn, thông tin chi ...

Mẫu quyết định cho phép đoàn nghệ thuật, diễn viên nước ngoài

Mẫu quyết định cho phép đoàn nghệ thuật, diễn viên nước ngoài

Công ty luật Minh Khuê cung cấp mẫu quyết định cho phép đoàn nghệ thuật, diễn viên nước ngoài; người Việt Nam định cư ở nước ngoài vào Việt Nam biểu diễn ...

Mẫu giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang

Mẫu giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang

Mẫu giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang ban hành kèm theo Thông tư số 03/2013/TT-BVHTTDL ngày 28 tháng 01 năm 2013 của Bộ trưởng ...

Dịch vụ nổi bật