Luat Minh Khue

Mẫu hợp đồng tra cứu khả năng đăng ký bảo hộ nhãn hiệu

Công ty luật Minh Khuê cung cấp mẫu hợp đồng tra cứu khả năng đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tại Cục sở hữu trí tuệ. Thông tin chi tiết Quý khách hàng vui lòng ...

Mẫu hợp đồng chuyển giao công nghệ bằng tiếng anh (Technology transfer agreement)

Mẫu hợp đồng chuyển giao công nghệ bằng tiếng anh (Technology transfer agreement) - Công ty Luật Minh Khuê cung cấp mẫu hợp đồng chuyển giao công nghệ bằng ...

Mẫu Yêu cầu tra cứu nhãn hiệu (Mẫu số: 03-YCTCNH)

Công ty luật Minh Khuê xin giới thiệu mẫu Yêu cầu tra cứu nhãn hiệu (Mẫu số: 03-YCTCNH) ban hành kèm theo Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14 tháng 2 năm ...

Mẫu Yêu cầu tra cứu sáng chế (Mẫu số: 01 - YCTCSC)

Công ty luật Minh Khuê xin giới thiệu mẫu Yêu cầu tra cứu sáng chế (Mẫu số: 01 - YCTCSC) ban hành kèm theo Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14 tháng 2 năm ...

Dịch vụ nổi bật