Luat Minh Khue
Mẫu Tờ khai hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp (Mẫu số: 02 - HĐSD)

Mẫu Tờ khai hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp (Mẫu số: 02 - HĐSD)

Công ty luật Minh Khuê xin giới thiệu mẫu Tờ khai hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp (Mẫu số: 02 - HĐSD) ban hành kèm theo Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày14 tháng 2 năm 2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ). Thông tin pháp lý liên quan vui lòng liên hệ 1900.6162 để được tư vấn, hỗ trợ.

Mẫu Tờ khai đăng ký chỉ dẫn địa lý (Mẫu số: 05-CDĐL)

Công ty luật Minh Khuê xin giới thiệu mẫu Tờ khai đăng ký chỉ dẫn địa lý (Mẫu số: 05-CDĐL) ban hành kèm theo Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14 tháng 2 ...

Dịch vụ nổi bật