Luat Minh Khue
Mẫu Tem niêm phong (Mẫu 5b. TNPM)

Mẫu Tem niêm phong (Mẫu 5b. TNPM)

Công ty luật Minh Khuê xin giới thiệu mẫu Tem niêm phong (Mẫu 5b. TNPM) ban hành kèm theo Thông tư số 27/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012. Thông tin pháp lý liên quan vui lòng liên hệ 1900.6162 để được tư vấn, hỗ trợ.

Mẫu Quết định giao nhiệm vụ/Giấy xác nhận

Công ty luật Minh Khuê cung cấp dịch vụ đăng ký bản quyền phần mềm máy tính, Chúng tôi cung cấp mẫu quyết định giao nhiệm vụ/Giấy xác nhận giữa chủ sở hữu ...

Hợp đồng dịch vụ pháp lý thiết lập trang tin điện tử (ICP)

Công ty luật Minh Khuê hiện cung cấp dịch vụ cấp phép thiết lập trang tin điện tử tổng hợp trên internet. Chúng tôi cung cấp mẫu hợp đồng dịch vụ để Quý ...

Mẫu hợp đồng chuyển giao công nghệ

Hợp đồng chuyển giao công nghệ là một trong những hợp đồng mà Công ty luật Minh Khuê tư vấn soạn thảo, mọi thông tin chi tiết Quý khách hàng vui lòng liên ...

Mẫu giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan

Công ty Luật Minh Khuê cung cấp mẫu giấy chứng nhận đăng ký bản quyền tác giả và quyền liên quan để Quý khách hàng tham khảo. Thông tin pháp lý liên quan ...

Mẫu hợp đồng thiết kế hệ thống nhận diện thương hiệu

Đối với những công ty mới thành lập việc thiết kế bộ nhận diện thương hiệu có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc nhanh chóng định hình và phát triển ...

Hợp đồng chuyển nhượng phòng thí nghiệm (Phòng LAS...)

Công ty Luật Minh Khuê cung cấp mẫu hợp đồng chuyển nhượng phòng thì nghiệm để Quý khách hàng tham khảo và áp dụng trên thực tiễn. Thông tin pháp lý liên ...

Mẫu biên bản cam kết

Mẫu biên bản cam kết thường được lập dưới dạng các cam kết cụ thể giữa các bên đã xác lập với nhau hợp đồng, khi xảy ra các sự kiện pháp lý ngoài dự liệu ...

Hợp đồng chuyển giao công nghệ (TV)

Công ty luật Minh Khuê cung cấp mẫu hợp đồng chuyển giao công nghệ bằng tiếng việt để Quý khách hàng tham khảo. Thông tin pháp lý liên quan Quý khách hàng ...

Dịch vụ nổi bật