Công ty luật Minh Khuê cung cấp dịch vụ luật sư tư vấn pháp luật qua điện thoại để giải đáp các vấn đề pháp lý trong lĩnh vực: Tư vấn pháp luật doanh nghiệp, sở hữu trí tuệ, đầu tư nước ngoài, thuế, đất đai tranh tụng tại tòa án. Thông tin pháp luật liên quan vui lòng liên hệ trực tiếp:

Tổng đài luật sư trực tuyến gọi: 0986.386.648.

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:  0986.386.648

---------------------------------------------------------------------------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------***----------

 

Kính gửi:  Cục Sở hữu trí tuệ 384-386 Nguyễn Trãi – Thanh Xuân – Hà Nội.

Nhãn hiệu:

 

Số đơn:

 

Nhóm:

 

Ngày nộp:

 

Chủ đơn:

 

Địa chỉ:

 

 

   V/v: Phúc đáp công văn số: …………./SHTT – NH2

_______________________________________________________________________________________

   Thưa quý Cục,

Chúng tôi đã nhận được công văn số ………./SHTT-NH2 về kết quả thẩm định nội dung của đơn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu số …………..

Theo công văn số ………../ SHTT – NH2, nhãn hiệu “………….” có thể sẽ bị từ chối bởi phần chữ “…………..”  được trình bày quá lớn trong mẫu nhãn hiệu. Tuy nhiên, dựa trên hướng dẫn của Cục sở hữu trí tuệ, nhãn hiệu tôi đăng ký bảo hộ vẫn đảm bảo đúng theo yêu cầu là nằm trong kích thước 80 x 80mm. Để nhãn hiệu có thể được bảo hộ, tôi chấp nhận thu gọn lại phần mô tả cụ thể là phần chữ “………..” theo hướng dẫn của quý Cục trong công văn ……/SHTT – NH2.

Kèm theo công văn này, tôi xin bổ sung 06 mẫu nhãn hiệu mới đã được thu nhỏ thành phần mô tả như trên. (Gửi kèm theo công văn này là 06 mẫu nhãn hiệu bổ sung). Vì vậy, yêu cầu quý Cục trong thời gian sớm nhất ra quyết định cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu cho tôi.

Xin chân thành cám ơn quý Cục!

               

 

CÔNG TY TNHH .............

 

 

--------------------------------------------

THAM KHẢO DỊCH VỤ LIÊN QUAN:
1. Dịch vụ tư vấn sở hữu trí tuệ;

2. Tư vấn đăng ký mã số, mã vạch;

3. Dịch vụ đăng ký bản quyền tác giả;

3. Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tại Hoa Kỳ;

4. Tư vấn thủ tục đăng ký bảo hộ nhãn hiệu;

5. Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa tại EU;

6.  Dịch vụ tư vấn bảo hộ thương hiệu doanh nghiệp;