Tổng đài luật sư trực tuyến gọi: 0986.386.648.

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:  0986.386.648

--------------------------------------------------------------------------------------------

  THỎA THUẬN FRANCHISE

 

  Ngày ngày 10 tháng 9 năm 2006

 

 ASIA PACIFIC ĐẠI HỌC COLLEGE CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI

 

(ASIA PACIFIC UCTI SDN BHD)

MALAYSIA

 

 

 

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC FPT, VIỆT NAM

 

  THỎA THUẬN FRANCHISE

 

 

THỎA THUẬN NÀY ngày 10 tháng Chín năm 2006   được thực hiện giữa

ASIA PACIFIC UCTI SDN BHD (sau đây gọi là "Công ty") là một công ty thành lập tại Malaysia, có địa chỉ đăng ký tại Sapura @ Mines, số 7, Jalan Tasik, The Mines Resort City, 43300 Seri Kembangan, Selangor Darul Ehsan, Malaysia ( các "nhượng quyền")

Trường Đại học FPT,   một tổ chức được thành lập tại Việt Nam, có địa chỉ đăng ký tại 89 Láng Hạ., Quận Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam ("Bên nhận quyền")

XÉT RẰNG:

A.     Sự nhượng quyền được tham gia vào các hoạt động kinh doanh của một tổ chức của Cao Học ở Malaysia cung cấp các khóa học công nghệ cho sinh viên phù hợp với một hệ thống đặc biệt và kế hoạch sử dụng và bao gồm một số nhượng quyền nhãn hiệu, bí mật thông tin, tiêu chuẩn, thông số kỹ thuật, kỹ thuật, vật liệu, giảng dạy phương pháp, cấu trúc chương trình đào tạo và các tiêu chuẩn hoạt động và đã chi tiêu đáng kể thời gian, công sức và tiền bạc trong việc phát triển và thực hiện tương tự. Đây cũng là chủ sở hữu của một số nhãn hiệu và tên thương mại được sử dụng trong kết nối với một hệ thống phát triển của nhượng quyền cho việc giảng dạy và đào tạo sinh viên trong đào tạo máy tính ('hệ thống').

B.     Các nhận quyền mong muốn có được lợi ích của kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm của người nhượng quyền và quyền và nhượng quyền thương mại để vận hành hệ thống kinh doanh của nhượng quyền theo các điều khoản và tuân theo các điều kiện quy định dưới đây. Các nhượng quyền đã đồng ý tham gia vào Hiệp định này, theo đó Bên nhượng quyền sẽ cung cấp các quyền thương mại với một chương trình đào tạo toàn diện ban đầu cho gia sư của nó để chuẩn bị cho các hoạt động quá trình (s) bằng cách sử dụng nhượng quyền nhãn hiệu, bản quyền, hệ thống và các phương pháp trên điều khoản và điều kiện sau đây xuất hiện.

 

 

C.     Các Bên nhượng quyền đã thiết lập được uy tín đáng kể và uy tín trong kinh doanh nói và nhận quyền công nhận lợi ích được phát sinh từ đó và thừa nhận sự cần thiết phải phù hợp với tiêu chuẩn cao và thông số kỹ thuật thống nhất của các doanh nghiệp cho biết.

 

 

1.      ĐỊNH NGHĨA

 

1.1  Trong Hiệp định này các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau         , trừ khi có yêu cầu khác:

 

   'Kinh doanh' có nghĩa là kinh doanh nhượng quyền thành lập và hoạt động CNTT trường học cho học sinh hoạt động và tiến hành dưới sự nhượng quyền nhãn hiệu bằng cách sử dụng hệ thống mô tả nhiều hơn đặc biệt là trong tay Nhượng quyền thương mại là những điều khoản được quy định tương ứng bên dưới.

 

'NHÃN HIỆU nhượng quyền thương mại "có nghĩa là các bằng sáng chế, nhãn hiệu, tên thương mại, biểu tượng và thiết kế chi tiết đã đăng ký tất cả   các bằng sáng chế khác, nhãn hiệu, tên thương mại, biểu tượng, biểu tượng, biểu tượng, phù hiệu, fascia, khẩu hiệu, bản quyền, bí quyết, thông tin, bản vẽ, kế hoạch và xác định các dấu hiệu khác hoặc các tài liệu có hay không đăng ký hoặc có khả năng đăng ký và al quyền sở hữu nào khác   thuộc sở hữu hay có sẵn cho nhượng quyền thông qua hoặc được chỉ định ngay bây giờ hoặc bất cứ lúc nào sau đây do nhượng quyền để sử dụng trong kết nối với hệ thống.

 

'Hệ thống' có nghĩa là định dạng giảng dạy và đào tạo đặc biệt và phương pháp phát triển và các nhượng quyền thực hiện có liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp sử dụng và bao gồm các nhãn hiệu nhượng quyền, và một số tiêu chuẩn của các hoạt động, kế hoạch, hướng dẫn, thông số kỹ thuật, phương pháp giảng dạy và đào tạo trong máy tính IT, quản lý và kỹ thuật quảng cáo.

 

'FRANCHISE HƯỚNG DẪN' có nghĩa là các thông số kỹ thuật bằng văn bản, các phương pháp, quy trình, kỹ thuật, hệ thống và các chương trình đã phát minh ra và biên soạn bởi các nhượng quyền để được quan sát và thực hiện bởi Bên nhận quyền trong việc điều hành hệ thống và việc sửa chữa, thay đổi trong đó vào bất cứ lúc nào sau đây được thông báo bằng văn bản do nhượng quyền cho Bên nhận quyền.

 

'Phương pháp' có nghĩa là phương pháp giảng dạy của sinh viên và đào tạo sử dụng hệ thống.

 

'Dạy học' có nghĩa là tất cả các vật liệu xây dựng và chuẩn bị của các nhượng quyền sử dụng trong các khóa học như quy định tại Phụ lục 1 của Hiệp định này.

 

'PHẦN MỀM "có nghĩa là bất kỳ mục nào của phần mềm dưới mọi hình thức có thể đọc được máy tạo ra và cung cấp bởi các nhượng quyền liên quan đến hoặc để sử dụng với các hệ thống và phương pháp.

 

'Lãnh thổ' có nghĩa là quốc gia nơi nhượng quyền thương mại dựa.

 

'Vị trí' có nghĩa là một thành phố trong phạm vi lãnh thổ nơi nhượng quyền thương mại đang được thực hiện. Ví dụ,Thành phố Hồ Chí Minh sẽ là một trong VỊ TRÍ LÃNH THỔ của Việt Nam.

 

"ĐẠI HỌC" có nghĩa là các tổ chức của Cao Học được thành lập bởi các quyền thương mại cho học sinh trong lãnh thổ.

 

'CHI PHÍ' có nghĩa là số tiền chi tiêu hoặc phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp bởi các nhượng quyền hoặc các quyền thương mại liên quan đến kinh doanh hoặc doanh nghiệp khác của quyền thương mại hoặc cho mục đích này hay mục đích của việc cho phép nhượng quyền thực hiện hoặc thực hiện kinh doanh hoặc liên quan đến nhiệm vụ của mình Kinh doanh.

 

 

ĐÂY trí như sau:     

 

2 CẤP VÀ THỜI HẠN FRANCHISE         

 

2.1        Các hướng nhượng quyền tài trợ và cung cấp cho các Bên nhận quyền có hiệu lực kể từ ngày Thông tư này và trong sự tồn tại của thỏa thuận này không độc quyền và không được chuyển nhượng quyền và giấy phép sử dụng hệ thống, phương pháp, các tay nhượng quyền thương mại, các học liệu và phần mềm trong lãnh thổ cho các doanh nghiệp theo các điều khoản và điều kiện sau đây chứa.

 

 

2.2        Hiệp định này sẽ có hiệu lực vào ngày này và sẽ tiếp tục có hiệu lực trong thời hạn ba (3) năm (tùy thuộc vào quyết định trước đó theo quy định này). Hiệp định này và các quyền được cấp dưới đây sẽ được tự động gia hạn sau đó, trong thời gian liên tục hơn ba (3) năm mỗi về các điều khoản như có thể dễ chịu đến nhượng quyền và nhận quyền nếu không có ai bên bày tỏ sự phản đối bằng văn bản  .

 

2.3 Các Bên nhượng quyền có trách nhiệm, chỉ sau một khoảng thời gian một (1) năm đối tượng quy định tại khoản 8 và 14, trong quá trình tiếp tục của Hiệp định này, có quyền tự do cấp, trực tiếp hoặc gián tiếp, một giấy phép trùng hoặc tương tự như bất kỳ giấy phép (s) cấp cho người dưới đây nhận quyền hoặc nhượng quyền thương mại cho người khác (s) để hoạt động kinh doanh bất kỳ bên ngoài từ liên quan đến hoạt động của các khóa học liệu sử dụng hệ thống và phương pháp hay không.      

 

2.4        Các quyền thương mại phải được sự chấp thuận trước bằng văn bản của Bên nhượng quyền trước khi nó mang về một doanh nghiệp tương tự với bất kỳ đối tác khácMalaysia.

 

 

3 SỬ DỤNG NHÃN HIỆU nhượng quyền / BẢO ĐẢM         

 

3.1        Các nhận quyền thừa nhận nhượng quyền là chủ sở hữu duy nhất và độc quyền của nhãn hiệu nhượng quyền và có quyền duy nhất và độc quyền cấp phép cho các nhãn hiệu nhượng quyền và nhận quyền phải mua không có quyền sử dụng như   nhượng quyền nhãn hiệu khác với những ràng và cụ thể cấp để nhận quyền dưới đây.

 

3.2        Trong quá trình tiếp tục của Hiệp định này, nhượng quyền đồng ý cho phép nhận quyền để thực hiện việc kinh doanh dưới sự nhượng quyền nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu khác như, tên, biểu tượng hoặc những câu khẩu hiệu như tháng năm theo thời gian được xác định hoặc chấp thuận bằng văn bản nhượng quyền cho sử dụng trong kết nối với các doanh nghiệp cung cấp Đó là nhận quyền phải trong việc sử dụng nhãn hiệu, tên, biểu tượng hoặc những câu khẩu hiệu giữ bản thân ra ở tất cả các lần một nhận quyền của Bên nhượng quyền. Trường hợp ngữ cảnh cho phép, khái niệm "nhượng quyền nhãn hiệu" bao gồm bất kỳ nhãn hiệu, tên, biểu tượng hoặc những câu khẩu hiệu như trên. Các nhượng quyền cũng đồng ý cấp   các nhận quyền quyền sử dụng nhãn hiệu nhượng quyền của mình liên quan đến các chương trình học, các học liệu, phần mềm và các sản phẩm khác của nhượng quyền cung cấp cho Bên nhận quyền theo quy định của Hiệp định này

 

3.3        Các quyền thương mại không phải đăng ký hoặc cố gắng để đăng ký nhãn hiệu nhượng quyền và nhận quyền phải nhượng quyền nếu có yêu cầu làm cho tất cả hỗ trợ cho nhượng quyền đăng ký nhãn hiệu nhượng quyền tại vùng lãnh thổ tại các chi phí của Bên nhượng quyền.

 

3.4        Các quyền thương mại sẽ không thay đổi tên của mình hoặc tên mà nó hoạt động Kinh doanh bất kỳ hình thức nào mà không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của Bên nhượng quyền.

 

3.5        Các Bên nhận quyền phải kịp thời thông báo cho Bên nhượng quyền của bất kỳ khiếu nại, yêu cầu hoặc nguyên nhân của hành động đó có thể cộng dồn vào nhượng quyền   dựa trên hoặc phát sinh từ việc sử dụng trái phép của bất kỳ bên thứ ba của nhãn hiệu nhượng quyền, bất kỳ giả colourable hoặc biến thể đó hoặc bất kỳ nhãn hiệu khác trong đó nhượng quyền tuyên bố quan tâm.

 

3.6        Các quyền thương mại có trách nhiệm giúp nhượng quyền khi có yêu cầu và chi phí của nhượng quyền, trong việc thực hiện pháp luật và khác như hành động, nếu có, là nhượng quyền có thể cho là thích hợp để ngăn chặn hành vi xâm phạm như vậy, nhưng sẽ không có hành động mà không cần sự chấp thuận trước bằng văn bản của Bên nhượng quyền và , nếu nhượng quyền cam kết quốc phòng hoặc truy tố bất kỳ vụ kiện tụng liên quan đến nhượng quyền nhãn hiệu, các quyền thương mại có trách nhiệm thực hiện bất kỳ và tất cả các tài liệu và thực hiện hành vi và những thứ có thể cần thiết hoặc thích hợp trong quan điểm của nhượng quyền để thực hiện quốc phòng, truy tố như vậy đó.

 

3.7        Các lệnh nhượng quyền rằng:

 

(A)         thực hiện Hợp Đồng này và giấy phép của nhãn hiệu nhượng quyền cho nhận quyền sau đây sẽ không được   vi phạm hoặc vi phạm bất kỳ thỏa thuận hoặc giao ước với bất kỳ người nào khác, công ty, tổng công ty; và

 

(B)         nó có quyền cấp giấy nhận quyền tất cả các quyền bày tỏ được cấp bởi Hiệp định này.

 

3.8        Trong Hiệp định này, tài liệu tham khảo để thương hiệu sẽ được hiểu bao gồm cả nhãn hiệu dịch vụ, nếu phù hợp.

 

 

4. chương trình học và GIẤY PHÉP PHẦN MỀM        

 

4.1        Các quyền được cấp theo quy định tại khoản 2 bao gồm cả quyền sử dụng tất cả các vật liệu xây dựng hoặc chuẩn bị của các nhượng quyền sử dụng trong các khóa học điều hành bởi nhượng quyền của Quy chế này ("học liệu") có liên quan đến khóa học.

 

                                   

4.2        Giấy phép trong tài liệu này không được chuyển nhượng quyền thương mại của trừ theo quy định của Hiệp định này và các quyền thương mại có thể không phải không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của Bên nhượng quyền sử dụng tất cả hoặc bất kỳ phần nào của hệ thống hoặc phương pháp hoặc bất kỳ mục nào của học liệu bao gồm cả phần mềm để tạo, chỉnh sửa, phát triển và sử dụng có nguồn gốc, hệ thống lệch hoặc sửa đổi, phương pháp, chương trình, bằng ngôn ngữ gốc hoặc bất kỳ ngôn ngữ khác. Các nhận quyền không được dịch sang các ngôn ngữ khác bất kỳ một phần của hệ thống này, phương pháp hoặc học liệu mà không cần sự đồng ý trước bằng văn bản của Bên nhượng quyền. Mặc dù đã nói ở trên, bản quyền trong các bản dịch như vậy, thực hiện có hoặc không có sự đồng ý của Bên nhượng quyền, sẽ được trao cho Bên nhượng quyền và nhận quyền không được sử dụng cùng mà không có sự chấp thuận của bên nhượng quyền.

 

4.3        Các Bên nhượng quyền có quyền thực hiện thay thế và sửa đổi trong thông số kỹ thuật của các học liệu thiết kế và bán theo nhượng quyền cung cấp đó thay thế và sửa đổi như vậy sẽ không ảnh hưởng xấu đến hiệu quả hoặc hiệu suất của các học liệu.

 

 

5 -HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ CUNG CẤP nhượng quyền         

 

5.1        Các Bên nhượng quyền sẽ hỗ trợ và tư vấn, dịch vụ đào tạo và học liệu cho các Bên nhận quyền được quy định tại khoản này 5.

 

5.2        Các Bên nhượng quyền có trách nhiệm thực hiện các khuyến nghị đối với các khuyến nghị như sau và nhận quyền sẽ, trừ khi có sự đồng ý của Bên nhượng quyền, thực hiện nghiêm túc:

 

 

(1)         Tổ chức thành lập bao gồm cả cung cấp một danh sách các nhân viên yêu cầu cùng với chi tiết kỹ thuật công việc, mô tả công việc và trách nhiệm của mình.

 

(2)         Hỗ trợ trong việc lựa chọn ứng cử viên cho các bài viết của các nhà lãnh đạo chương trình, giảng dạy và nhân viên hành chính, phù hợp với hướng dẫn theo quy định của Bên nhượng quyền yêu cầu về trình độ học vấn, chuyên môn kỹ thuật và kinh nghiệm cho bài viết này.

 

(3)         đào tạo ban đầu của tất cả các giảng dạy, cán bộ kỹ thuật và hành chính, nhằm mục đích giảng dạy, chương trình phát triển, thương mại và các vấn đề khác được áp dụng trong tổ chức mở các nhượng quyền tại Malaysia và có thể được áp dụng trong lãnh thổ.

 

(4)         Đặc điểm kỹ thuật và lựa chọn sách giáo khoa và chương trình phần mềm liên quan đến khóa học.

 

(5)         Thiết kế tần số Tất nhiên, thời gian và các tiêu chuẩn cho các khóa học và các chương trình quy định tại Phụ lục 1 của Thông tư này.

 

(6)         Thiết kế chương trình giảng dạy trong những bài học trong mỗi khóa học và các chương trình.

 

(7)         Lựa chọn phần cứng và thiết bị máy tính cho các phòng thí nghiệm phòng học, phòng nhân viên và văn phòng.

 

(8)         Chương trình hoạt động khác nhau dẫn đến bắt đầu ngày đầu tiên của khóa học.

 

(9)         Phản hồi từ sinh viên và phụ huynh để thực hiện trong lãnh thổ, khi áp dụng.

 

(10)       Quản lý các kỳ thi, kiểm duyệt, cấp giấy chứng nhận, vv

 

(11)       Đang cập nhật và nâng cấp các nội dung kỹ thuật của việc đào tạo.

 

(12)       Đặc điểm kỹ thuật của các yêu cầu về hệ thống quản lý informaiton hỗ trợ cho các khóa học.

 

(13)       Xác định trình độ nhập tối thiểu cho sinh viên được nhận vào khóa học.

 

 

5.3 Đào tạo      

 

 

(A)         Các Bên nhượng quyền sẽ cung cấp cho Bên nhận quyền, tại các chi phí của quyền thương mại, đào tạo ban đầu phù hợp với một chương trình đào tạo ban đầu được chuẩn bị bởi các nhượng quyền trong các phương pháp thích hợp cần thiết cho hoạt động của các khóa học do nhận quyền trong lãnh thổ , và sẽ truyền đạt các thông tin cần thiết để chuẩn bị cho gia sư của Bên nhận quyền sử dụng hệ thống, phương pháp, và Coursewares. Khi bắt đầu chương trình đào tạo được xác định lẫn nhau của nhượng quyền và nhận quyền, và sau đó là nhượng quyền có thể cung cấp, tại các chi phí của quyền thương mại, đào tạo thêm như và khi nhượng quyền là cần thiết. Địa điểm, thời gian và phương pháp đào tạo được quy hoạch lẫn nhau giữa nhượng quyền và nhận quyền.

 

(B)         Mọi chi phí liên quan đến bất kỳ chương trình đào tạo tiếp tục cung cấp cho Bên nhận quyền và phát sinh do việc nhượng quyền, bao gồm cả tài liệu đào tạo, vé máy bay, vận chuyển và tái định cư, các khoản phụ cấp và ban đầu và   chỗ ở của các giám sát viên của nhượng quyền cho giai đoạn đào tạo chương trình sẽ do các Bên nhận quyền.

 

5.4 Tiếp thị      

 

(A)         Các Bên nhượng quyền phải cung cấp một nguồn cung cấp ban đầu của các định dạng và các mẫu tài liệu quảng cáo để nhận quyền, được sử dụng bởi các Bên nhận quyền chỉ liên quan đến các doanh nghiệp, để hỗ trợ các quyền thương mại với sự phát triển của các tài liệu quảng cáo. Tất cả tiếp thị và / hoặc chi phí quảng cáo bao gồm cả việc in ấn tài liệu quảng cáo sẽ do chỉ duy nhất của Bên nhận quyền.

 

(B)         Các Bên nhượng quyền sẽ thông báo cho các Bên nhận quyền, theo thời gian, thay đổi hoặc cải thiện các mẫu tài liệu quảng cáo, được sử dụng bởi các quyền thương mại để phát triển các tài liệu quảng cáo duy nhất liên quan đến việc kinh doanh.

 

(C)         Các khoản tài trợ nhượng quyền cho Bên nhận quyền quyền sử dụng nhãn hiệu nhượng quyền trong tài liệu quảng cáo cung cấp đó sử dụng như vậy thì chỉ được theo cách thức và mức độ đặc biệt sự chấp thuận của bên nhượng quyền trước khi sử dụng. Tất cả văn phòng phẩm, bao thư, danh thiếp, tài liệu quảng cáo, bảng hiệu, đồ trang trí, đồ nội thất, thiết bị hoặc các chất khác làm việc cho các quyền thương mại đối với các khóa học bằng cách sử dụng nhãn hiệu nhượng quyền đầu tiên được đệ trình và phê duyệt trước khi nhượng quyền sử dụng hoặc công bố như vậy . Bất kỳ văn phòng phẩm như vậy, phong bì, danh thiếp, hóa đơn, chứng từ, tài liệu quảng cáo, bảng hiệu, đồ trang trí, đồ nội thất và thiết bị, sử dụng đối với việc kinh doanh đầu tiên được gửi đến nhượng quyền phê duyệt. Mặc dù chính như vậy, nhượng quyền thu hồi sử dụng giống theo yêu cầu của Bên nhượng quyền hoặc khi chấm dứt Hiệp định này.

 

 5.5 Courseware      

 

                        Các Bên nhượng quyền có trách nhiệm:

 

(A)         cung cấp truy cập cho từng hạng mục của các học liệu xây dựng hoặc chuẩn bị của các nhượng quyền, được đề cập tại Mục 4.01, cần thiết cho mỗi khóa học;

 

(B)         cung cấp miễn phí cho các truy cập quyền thương mại với nhau của bất kỳ bổ sung và sửa đổi cho các học liệu như nhượng quyền có thể thực hiện và / hoặc các vấn đề thời gian.

 

Các quyền thương mại sẽ chịu chi phí tiền cước vận chuyển và xử lý bất cứ thành phần cung cấp từ Malaysia đến vị trí quy định của Bên nhận quyền.

           

            5.6        (a) Giám sát       

 

            Các nhượng quyền thực hiện giám sát định kỳ để thăm cơ sở của nhận quyền để kiểm tra chất lượng cung cấp và đảm bảo tính so sánh kinh nghiệm của học sinh và duy trì các tiêu chuẩn học thuật. Mọi chi phí, trực tiếp hoặc gián tiếp, đối với các chuyến thăm, sẽ được do người nhận quyền.

 

(B) Chất lượng       

 

            Các Bên nhượng quyền sẽ nỗ lực hết sức mình để duy trì các tiêu chuẩn thống nhất về chất lượng và dịch vụ của các đại lý để bảo vệ và nâng cao hình ảnh công chúng và uy tín của nhượng quyền và nhu cầu về các dịch vụ và sản phẩm cung cấp.

 

(C) Kiểm duyệt       

 

            Với mục đích (b) trên đây, Bên nhượng quyền có quyền độc quyền để thực hiện điều tiết của kỳ thi được tiến hành bởi các quyền thương mại trong lãnh thổ theo Hiệp định này và nhận quyền không thể thay đổi hướng đồng ý rằng, cho đến khi các kỳ thi được tiến hành bởi các quyền thương mại theo Hiệp định này, các Bên nhượng quyền sẽ là tổ chức duy nhất và độc quyền phát hành giấy chứng nhận cho thí sinh dự thi thành công và sinh viên của Bên nhận quyền nói chung và quyền thương mại cam kết đảm bảo thực hiện nghĩa vụ của mình theo Điều 6.3 liên quan đến lệ phí kiểm tra, lệ phí cấp giấy chứng nhận.

 

(D)         Tùy biến và các địa phương

 

            Để đáp ứng nhu cầu thị trường nội địa, The nhượng quyền và nhận quyền đồng ý xem xét cấu trúc môn học mỗi năm bởi một hội đồng khoa học kết hợp.

 

 

5.7        Trong trường hợp không được quy định cụ thể tại khoản 5 này, các quyền thương mại có trách nhiệm hoàn trả toàn bộ chi phí nhượng quyền bổ sung hợp lý phát sinh do việc nhượng quyền trong việc thực hiện các nghĩa vụ của Bên nhượng quyền theo điều khoản này 5. Tất cả các chi phí sẽ được tính phí theo nhượng quyền theo thỏa thuận này phải được thông báo cho Bên nhận quyền trước khi con người cùng tính phí.

 

 

 

6 PHÍ & THUẾ TÀI NGUYÊN / KIỂM TRA PHÍ & LỆ PHÍ CHỨNG NHẬN         

 

            Phí và thuế tài nguyên

 

6.1        Trong xem xét cấp quyền và giấy phép hoạt động các khóa học trong các vùng lãnh thổ bao gồm cả các dịch vụ điều hành được cung cấp bởi các nhượng quyền cho Bên nhận quyền, các quyền thương mại có trách nhiệm thanh toán cho bên nhượng quyền bản quyền như sau:

 

                        (A) Phí ban đầu       

 

Các nhận quyền phải trả cho bên nhượng quyền một khoản phí nhượng quyền thương mại đầu tiên của Mỹ Hai mươi ngàn đô la chỉ (20.000 USD) cho mỗi chương trình UCTI    được đưa ra bởi các quyền thương mại. Phí nhượng quyền ban đầu là không hoàn lại.

 

Phí ban đầu sẽ được trả dù chấm dứt Hiệp định này theo quy định tại khoản 14 và sẽ có ngay lập tức hạn và phải trả trong trường hợp chấm dứt hợp đồng.

 

                        (B) (i) Phí nhượng quyền thương mại (thuế tài nguyên)   

 

Các nhận quyền phải trả cho Bên nhượng quyền từ khi bắt đầu đến khi chấm dứt hoạt động thương mại của mỗi trường được thành lập bởi các quyền thương mại theo thỏa thuận này, một khoản phí nhượng quyền thương mại của Mười phần trăm (10%) của Tổng Doanh thu của Bên nhận quyền ("Nhượng quyền thương mại Phí ") tính toán trên cơ sở hàng tháng cho mỗi và tất cả các trường thành lập. Thuật ngữ "Tổng doanh thu" được định nghĩa dưới đây.

 

                        (B) (ii) phí thi   

 

Đối với các hoạt động đảm bảo chất lượng được thực hiện bởi nhượng quyền, mỗi học sinh của Bên nhận quyền trải qua các chương trình của bên nhượng quyền trong Việt Namsẽ phải chịu nộp lệ phí kiểm tra trên cơ sở hàng năm, với số tiền là đô la Mỹ Tám mươi đô la (US $ 80) cho mỗi học sinh mỗi cấp học. Đây là trách nhiệm của Bên nhận quyền thu khoản tiền đó từ các sinh viên phải nộp cho Bên nhượng quyền trong mỗi học kỳ của nghiên cứu.

 

                        (B) (iii) Thanh toán  

 

Phí nhượng quyền thương mại sẽ được thanh toán trong vòng ba mươi (30) ngày sau khi kết thúc mỗi tháng. Việc thanh toán, nếu yêu cầu của Bên nhượng quyền, kèm theo giấy chứng nhận có chữ ký của công ty kiểm toán của Bên nhận quyền nêu Doanh thu tổng của nó (như được định nghĩa dưới đây) trong tháng dương lịch đó.

 

 

 

 

                        (B) (iii) Tổng doanh thu

 

"Tổng doanh thu" được định nghĩa là tất cả các khoản thu của Bên nhận quyền  đối với các chương trình của bên nhượng quyền trongViệt Nam.

 

 

6.2        Nếu bất kỳ khoản tiền nợ của Bên nhận quyền đến nhượng quyền theo mục 6.1 của Thông tư này hoặc bất cứ số tiền nào khác do sự nhượng quyền của Bên nhận quyền theo Hiệp định này (bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ khoản tiền đến hạn theo khoản 5 của Thông tư này)   không được trả lương trong vòng ba mươi (30 ) ngày kể từ ngày đến hạn, Bên nhận quyền phải nộp theo yêu cầu với lợi ích nhượng quyền với tỷ lệ áp dụng trên các khoản vay của Ngân hàng Quốc gia Việt Nam về số tiền chưa thanh toán từ ngày đến hạn thanh toán cho đến khi nhận được sự nhượng quyền.

 

 

            Khấu trừ và Khấu trừ và thuế khác

 

6.3        Mọi khoản thanh toán đồng ý để được thanh toán theo nhận quyền hoặc được thu thập bởi các quyền thương mại để thanh toán cho Bên nhượng quyền theo mục này 6 hoặc trong bất kỳ mục khác của Hiệp định này sẽ được trả cho người nhượng quyền không có khấu trừ hoặc khấu trừ thuế hoặc bất kỳ khoản thuế nào từ địa phương phía Việt Nam và, trong trường hợp khấu trừ như vậy, thuế khấu trừ hoặc thuế địa phương phải nộp, nhận quyền sẽ chỉ chịu thuế khấu trừ hoặc thuế địa phương.

 

7 NGHĨA VỤ CỦA nhận quyền         

 

7.1      

 

(A)    Các quyền thương mại có trách nhiệm ở tất cả các thời gian phù hợp với các tiêu chuẩn, phương pháp và thủ tục có thể được thiết lập bởi người nhượng quyền và có trách nhiệm hướng dẫn và giữ nhân viên của Bên nhận quyền thông tin đầy đủ của tất cả các tiêu chuẩn như vậy, phương pháp và thủ tục thì theo thời gian được thiết lập bởi người nhượng quyền.

 

(B)   Các quyền thương mại phải hoạt động kinh doanh theo cách như vậy để duy trì sự tín nhiệm và uy tín của các nhãn hiệu nhượng quyền được hưởng với công chúng. Các nhận quyền sẽ phải đảm bảo rằng tất cả các nhân viên, cán bộ, giảng viên vv, sẽ luôn luôn hành xử đúng đắn và chuyên nghiệp để không mang tên của nhượng quyền trong mất uy tín.

 

(C)    Các quyền thương mại có trách nhiệm duy trì hoạt động kinh doanh hoạt động theo các điều khoản của Hiệp định này và thực hiện việc kinh doanh của mình phù hợp với tất cả các tiêu chuẩn cộng đồng chấp nhận các hành vi đạo đức kinh doanh. Các nhận quyền sử dụng phải nỗ lực hết sức mình để thúc đẩy và tăng cường thương mại và hợp tác với nhượng quyền và người nhận quyền khác của Bên nhượng quyền trong lĩnh vực này.

 

(D)   Các quyền thương mại có trách nhiệm, trong suốt thời gian của hợp đồng này, thực hiện bổ nhiệm cán bộ quản lý có trình độ và giàu kinh nghiệm, đội ngũ giảng viên và phi học thuật (mà yêu cầu cụ thể sẽ được phát triển với sự tư vấn nhượng quyền) để đáp ứng đầy đủ các nhượng quyền các khả năng và năng lực của nhân viên cho biết để thực hiện chức năng của mình ở mức độ chất lượng dự kiến của Bên nhượng quyền. Các nhận quyền cũng được thực hiện để giữ cho nhượng quyền thông báo, thông qua cơ chế báo cáo thành lập, đội ngũ nhân viên của phong trào vào và ra khỏi các employ của Bên nhận quyền.

 

(E)    Các quyền thương mại phải trích lập dự phòng cho các giáo viên và cán bộ quản lý của mình để tham dự chương trình đào tạo được thực hiện bởi nhượng quyền đến sự hài lòng của nhượng quyền, trước khi bắt đầu hoạt động của các khóa học và nhận quyền xét ​​hỗ trợ cho giảng viên và cán bộ quản lý của mình phải trải qua đào tạo và giám sát bổ sung như đối với việc sử dụng hệ thống này, Phương pháp và học liệu và giảng dạy của các khóa học và quản lý các khóa học với. Nó sẽ là nghĩa vụ của Bên nhận quyền để mua tất cả các quyền cần thiết từ các cơ quan chính phủ và các quy định, bao gồm nhưng không giới hạn đối với bộ phận nhập cư, để tạo điều kiện đào tạo như vậy, giám sát của Bên nhượng quyền.

 

(F)     Các quyền thương mại sẽ thực hiện để cung cấp các hoạt động nhượng quyền với các báo cáo định kỳ (các nội dung trong đó được xác định bởi các nhượng quyền), và có trách nhiệm trong quá trình báo cáo cho biết, không phải che giấu hay gây ra để được che dấu, bất kỳ thông tin mang trên mức độ chất lượng dịch vụ mà các khóa học được hoạt động. Các nhận quyền có nghĩa vụ phải thực hiện bất kỳ và tất cả các biện pháp khuyến cáo của Bên nhượng quyền phát sinh từ các cơ chế báo cáo như ảnh hưởng đến sự cải thiện trong hoạt động của các khóa học với sự hài lòng của Bên nhượng quyền.

 

(G)    Các quyền thương mại cam kết rằng quyền thương mại có trách nhiệm, chi phí của mình có được, khẩn trương, sự chấp thuận của các cơ quan chính phủ có liên quan, bao gồm Bộ Giáo dục của Lãnh thổ để cho phép các quyền thương mại để vận hành các khóa học.

 

(H)    Nếu nhận quyền phải trong anyway không duy trì các tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ được thiết lập bởi nhượng quyền, người nhượng quyền có quyền, nhưng không phải là nghĩa vụ, chuyển nhượng, với chi phí của Bên nhận quyền, cá nhân hoặc người đó thấy cần thiết để nhận quyền cho việc đào tạo nhân viên của mình với mục đích đảm bảo rằng các tiêu chuẩn về chất lượng và dịch vụ được duy trì.

 

(I)      Nó được công nhận bởi nhận quyền rằng các bằng sáng chế, quyền tác giả và quyền sở hữu khác đối với các phần mềm và   học liệu thuộc sở hữu và sở hữu bởi nhượng quyền là không thể thiếu đối với các quyền được cấp theo Hiệp định này và phần mềm như vậy và học liệu phải ở tất cả các lần chỉ được sử dụng kết hợp với việc sử dụng các nhãn hiệu nhượng quyền, hệ thống và phương pháp, và theo ủy quyền theo các điều khoản của Hiệp định này.

 

(J)     Các nhận quyền thừa nhận nhượng quyền đã thiết lập một hình ảnh để cung cấp hiệu quả các dịch vụ lịch sự và giá hợp lý phù hợp với các tiêu chuẩn đạo đức kinh doanh, mà là một phần không thể thiếu của hệ thống. Các nhận quyền không được sử dụng hoặc bán bất kỳ vật liệu hoặc dịch vụ được coi là do nhượng quyền là không được phù hợp với hình ảnh như vậy, cũng không phải cố ý cho phép các cơ sở của trường Đại học được sử dụng cho bất cứ mục đích trái với hình ảnh như vậy. Ngoài việc thúc đẩy và duy trì sự tín nhiệm và danh tiếng của nhãn hiệu nhượng quyền, các quyền thương mại đồng ý để kịp thời thay thế hoặc hoàn trả lại chi phí của bất kỳ vật liệu, sản phẩm, dịch vụ được cung cấp bởi các quyền thương mại không phù hợp với các tiêu chuẩn cao theo yêu cầu của hệ thống.

 

(K)   Các quyền thương mại thì không phải không có trước bằng văn bản sử dụng sự đồng ý của Bên nhượng quyền bất kỳ chương trình học khác với học liệu hay bất cứ vật liệu khác so với các vật liệu được cung cấp hoặc sự chấp thuận của bên nhượng quyền để sử dụng trong các khóa học CNTT dành cho người lớn được thực hiện bởi các quyền thương mại theo quy định của Hiệp định này .

 

(L)      Các Bên nhượng quyền sẽ đặt tất cả các đơn đặt hàng theo Hiệp định này cho học liệu trong suốt thời gian của đối tượng Hiệp định này với các điều khoản và điều kiện của Hiệp định này, trừ khi có thỏa thuận khác bằng văn bản của Bên nhượng quyền.

 

(M)  Các quyền thương mại sẽ không bất cứ lúc nào có được bất kỳ quyền và lợi ích có tính chất độc quyền nào trong các phương pháp, các hệ thống, các học liệu, phần mềm, các nhượng quyền nhãn hiệu, hoặc hướng dẫn nhượng quyền thương mại, và cũng không có quyền sử dụng hoặc khai thác giống khác hơn là phù hợp với và theo các điều khoản của Hiệp định này.

 

(N)    Các quyền thương mại đồng ý cho phép nhượng quyền và đại diện của mình mà không có bất kỳ cơ quan tiếp tục vào những thời điểm hợp lý và theo thông báo hợp lý để nhập vào cơ sở của quyền thương mại với mục đích việc xác định các quy định của Hiệp định này được tuân thủ và cho các mục đích giám sát chất lượng dịch vụ sẽ được chuyển giao.

 

 

 

 

8 NHƯỢNG QUYỀN VÀ HƯỚNG DẪN hướng dẫn hoạt động MẬT KHÁC         

 

8.1        Để bảo vệ danh tiếng và uy tín của hệ thống và duy trì tiêu chuẩn thống nhất hoạt động theo nhượng quyền nhãn hiệu, các nhận quyền đồng ý để vận hành hệ thống phù hợp với hướng dẫn sử dụng điều hành như nhượng quyền có thể công bố trong từng thời kỳ (gọi chung là " Hướng dẫn sử dụng nhượng quyền thương mại ") và đó nhận quyền thừa nhận được mượn từ nhượng quyền cho Bên nhận quyền trong thời hạn của Hiệp định này. Các nhận quyền hiểu và xác nhận rằng Bên nhượng quyền có thể, bất cứ lúc nào, sửa đổi nội dung của các tay Nhượng quyền thương mại để thực hiện các yêu cầu mới hoặc khác nhau đối với các hệ thống với, và nhận quyền rõ ràng đồng ý tuân thủ các yêu cầu thay đổi như vậy. Các nhượng quyền đồng ý rằng những thay đổi và thay đổi như vậy sẽ không làm thay đổi trạng thái cơ bản của quyền thương mại và các quyền của mình theo Hiệp định này.

 

8.2 Các quyền thương mại có trách nhiệm trong suốt thời gian tiền của Hiệp định này và cũng có thể trước và sau khi kết thúc Hiệp định này đối xử với tay nhượng quyền thương mại, tất cả các hướng dẫn sử dụng và tài liệu giảng dạy khác được tạo ra bởi người nhượng quyền cũng được chỉ định để sử dụng với hệ thống bảo mật hoặc các phương pháp, và các thông tin trong đó là bí mật (cũng như bất kỳ bí mật thương mại khác và thông tin bí mật, kiến thức và biết làm thế nào liên quan đến sự phát triển hoặc hoạt động của hệ thống và ứng dụng của phương pháp có thể được truyền đạt, hoặc người khác, các quyền thương mại từ thời gian thời gian liên quan đến Hiệp định này), và sẽ nỗ lực hết sức mình để giữ bí mật thông tin đó. Các nhận quyền thừa nhận rằng việc sử dụng trái phép hoặc tiết lộ thông tin bí mật được bảo vệ dưới đây và bí mật thương mại của bên nhượng quyền sẽ gây ra chấn thương khôn lường cho nhượng quyền. Các nhận quyền theo giao ước mà các quyền thương mại sẽ không bất cứ lúc nào, mà không cần sự chấp thuận trước bằng văn bản của Bên nhượng quyền, tiết lộ, ngoại trừ nhân viên đó hoặc các đại lý, những người cần có quyền truy cập vào thông tin đó để hoạt động hệ thống (có thể trang trí nội thất của họ Hiệp định nêu tại khoản 17), hoặc sử dụng hoặc cho phép sử dụng chúng, trừ khi được yêu cầu của luật pháp hoặc uỷ quyền của Hiệp định này, hoặc sao chép, nhân bản, ghi hoặc nếu không tái tạo thông tin như vậy, toàn bộ hoặc một phần, hoặc làm cho cùng có sẵn cho bất kỳ người nào không được phép hoặc nguồn. Bất kỳ và tất cả các thông tin, kiến thức và bí quyết nói chung không biết về hệ thống, phương pháp, học liệu, phần mềm, dịch vụ, tiêu chuẩn, thông số kỹ thuật, thủ tục và kỹ thuật, hướng dẫn sử dụng Nhượng quyền thương mại và các thông tin khác hoặc thiết bị khi người nhượng quyền có thể chỉ là bí mật thì được coi là bí mật dưới đây, không bao gồm bất cứ điều gì đó là hay trở nên nổi tiếng hoặc cung cấp cho công chúng không phải do lỗi của Bên nhận quyền, nhân viên hoặc đại lý của nó. Nghĩa vụ của Bên nhận quyền sau đây sẽ tiếp tục việc chấm dứt hoặc hết thời hạn của Hiệp định này không có giới hạn về thời gian.      

 

8.3        Các tay Nhượng quyền thương mại và tất cả các vật liệu được sử dụng với hệ thống thông tin được coi là bí mật thương mại và bí mật, và như vậy sẽ luôn luôn được coi là và vẫn là tài sản duy nhất của nhượng quyền và nhận quyền phải có được quyền, danh hiệu hay lợi ích trong đó khác hơn là ủy quyền của mình theo Hiệp định này để   sử dụng như nhau.

 

8.4        Các quyền thương mại có trách nhiệm ở tất cả các lần đảm bảo rằng các bản sao của nó trong nhượng quyền thương mại hướng dẫn sử dụng được lưu giữ hiện tại và cập nhật, và trong trường hợp có   tranh chấp về nội dung của các tay nhượng quyền thương mại, các điều khoản và ngày của các bản sao chủ của nó được duy trì bởi các nhượng quyền tại địa điểm trụ sở kinh doanh được coi là bản sao kiểm soát của tay nhượng quyền thương mại

 

8.5        Các quyền thương mại đều bị nghiêm cấm làm, hoặc cho phép hoặc tạo điều kiện cho bất kỳ người nào khác để làm, bất kỳ bản sao hoặc bản sao trong bất kỳ hình thức nào toàn bộ hoặc một phần của học liệu, các tay Nhượng quyền thương mại hoặc các phần mềm, hoặc để chuyển đổi hoặc hoán cùng vào bất kỳ phương tiện truyền thông khác, vì mọi mục đích, tiết kiệm được cho phép rõ ràng theo các điều khoản khác của Hiệp định này hoặc do nhượng quyền.

 

 

 

9 BÁO CÁO VÀ HỒ SƠ / KIỂM TOÁN         

 

            9.1

 

(A)         Các quyền thương mại phải duy trì ở vị trí của nó trong kinh doanh theo quy định sau đây và lưu giữ ít nhất ba năm mặc dù kết thúc hoặc chấm dứt thỏa thuận này, ban đầu, hồ sơ đầy đủ và hoàn chỉnh, các tài khoản, sổ sách, dữ liệu phải phản ánh chính xác tất cả các chi liên quan đến doanh thu gộp và tổng khối lượng kinh doanh của Bên nhận quyền đối với các khoá học, các số liệu thống kê khác như nhượng quyền có thể yêu cầu.

 

(B)         Các Bên nhượng quyền có quyền yêu cầu bên nhận quyền phải cung cấp báo cáo tài chính thích hợp bổ sung và các hồ sơ theo yêu cầu và thông báo bằng văn bản của Bên nhượng quyền. Trong trường hợp đó, các nhận quyền xác nhận tính chính xác của tất cả các hồ sơ đó.

 

(C)              Các Bên nhượng quyền và đại diện được chỉ định của nó với kinh nghiệm của các tập quán thương mại hoặc kế toán trong lãnh thổ có quyền ở tất cả các thời điểm hợp lý (trong giờ làm việc bình thường) theo lịch hẹn trước khi nhập vào các cơ sở của quyền thương mại, với mục đích kiểm tra và / hoặc kiểm toán sổ sách và hồ sơ như vậy và với mục đích tiếp tục kiểm tra các cơ sở và xem xét các phương pháp điều hành của Bên nhận quyền. Trong bất kỳ kiểm tra như vậy, nhượng quyền có quyền để xác định xem các hệ thống điều hành bởi các quyền thương mại phù hợp với các tiêu chuẩn chất lượng quy định trong Hiệp định này và Phương pháp và với các tiêu chuẩn khác của hoạt động đồng ý của Bên nhận quyền bằng văn bản.

 

(D)             Nếu trong quá trình kiểm toán như vậy nó được xác định bằng các nhượng quyền rằng bất kỳ Doanh thu gộp mà việc thanh toán Phí nhượng quyền thương mại dựa theo báo cáo trước đó của Bên nhận quyền là không chính xác dẫn đến một Phí nhượng quyền thương mại thấp hơn được trả cho người nhượng quyền, các Bên nhận quyền phải trả tiền chênh lệch trong Phí nhượng quyền thương mại cho Bên nhượng quyền theo yêu cầu.

 

9.2   

Các nhận quyền chỉ định là kiểm toán viên của mình, kiểm toán viên từ một     công ty kế toán của quốc tế   uy tín trong lãnh thổ theo thỏa thuận của Bên nhượng quyền.

 

 

10 CAM KẾT VÀ CAM KẾT HÀNH nhận quyền      

 

10.1     Các giao ước nhận quyền đó, trong thời hạn của Hiệp định này và bất kỳ phần mở rộng của nó và trong khoảng thời gian 2 năm sau khi hết hạn hoặc chấm dứt thỏa thuận này, cho dù bản thân hoặc với bất kỳ người nào khác, công ty hoặc công ty trực tiếp hoặc gián tiếp; 

 

(A)       không phải để thu hút khách hàng hoặc khách hàng cũ của kinh doanh cũng không phải chuyển hướng hoặc tìm cách chuyển hướng bất kỳ tùy chỉnh của nhượng quyền hoặc bất kỳ nhận quyền của Bên nhượng quyền;

 

(B)       nhượng quyền sử dụng nhãn hiệu hoặc từ "UCTI" khác cho phù hợp với mục đích của Hiệp định này;

 

(C)       thu hút hoặc lôi kéo đi bất kỳ giám đốc hay nhân viên của Bên nhượng quyền hoặc bất kỳ nhận quyền của Bên nhượng quyền.

 

10.3    Save as được phép hoặc quy định trong Hiệp định này, các giao ước nhận quyền rằng nó sẽ không cho phép, hoặc tham gia cho phép, bất kỳ người nào hoặc tổ chức khác sử dụng hệ thống để thực hiện các dịch vụ liên quan tùy thực hiện bởi các Bên nhận quyền, cho dù theo giấy phép, phụ giấy phép, nhượng quyền thương mại, nhượng quyền hay bất kỳ phương tiện khác. Hơn nữa, nhận quyền đồng ý không, trực tiếp hoặc gián tiếp, cho mình, hoặc thông qua đại diện, hoặc kết hợp với bất kỳ người nào khác, tạo ra một hệ thống tương tự như hệ thống mà có thể cạnh tranh với các nhượng quyền đối với các hệ thống với.

 

10.4    Các giao ước nhận quyền đó không được bán, chuyển nhượng, chuyển nhượng, phí, phụ cấp giấy phép, sao chép, hỗ trợ hoặc làm cho có sẵn cho bất cứ ai bất cứ thông tin sẽ cho phép bên đó lặp lại trong các hệ thống, phương pháp, chương trình, học liệu, các hướng dẫn sử dụng và nhượng quyền thương mại tài liệu giảng dạy và các thủ tục khác. Các nhận quyền đặc biệt thừa nhận rằng hệ thống, phương pháp, chương trình, học liệu, hướng dẫn sử dụng nhượng quyền thương mại, nhượng quyền nhãn hiệu và tài liệu giảng dạy khác, thủ tục nhượng quyền được cung cấp theo Hiệp định này cho Bên nhận quyền, tạo thành bí mật thương mại có giá trị đáng kể đó là duy nhất và là duy nhất và tài sản độc quyền của Bên nhượng quyền. Các điều khoản nhượng quyền, như một phần không thể tách rời của Hiệp định này, các Bên nhận quyền sẽ không có cách nào có quyền sử dụng bí mật thương mại như vượt ra ngoài cách đã được phê duyệt và theo chỉ định của Bên nhượng quyền hoặc tài liệu này hoặc sự chấp thuận của bên nhượng quyền bằng văn bản.

 

10.5    Các nhận quyền giao ước rằng nó không được, trong thời hạn của Hiệp định này và bất kỳ phần mở rộng của nó, cũng không phải sau khi kết thúc Hiệp định này mà không có giới hạn về thời gian, bất kể nguyên nhân chấm dứt và sự trở lại của bất kỳ tài liệu theo yêu cầu của thành viên này Hiệp định, trực tiếp   hoặc gián tiếp liên lạc, tiết lộ, hoặc sử dụng vì lợi ích của bất kỳ người nào khác, bất kỳ bí mật thương mại hoặc bất kỳ thông tin, kiến thức và bí quyết coi là bí mật theo Hiệp định này liên quan đến sự phát triển hoặc hoạt động của hệ thống và phần mềm nhượng quyền thương mại dưới đây, và các dữ liệu liên quan đến việc thiết kế và / hoặc phương pháp sản xuất của hệ thống và học liệu và phát triển sản phẩm mới, và có thể được thông báo cho các Bên nhận quyền, hoặc trong đó quyền thương mại có thể được thông báo về, nhờ hoạt động của Bên nhận quyền Hiệp định này.

 

Các giao ước nhận quyền phải tuân thủ các điều khoản của tất cả các thông tin độc quyền và bản quyền chứa trong bất kỳ tài liệu in ấn của nhượng quyền thuộc sở hữu của các quyền thương mại. Bất kỳ sản phẩm của học liệu được cung cấp bởi các nhượng quyền dưới mọi hình thức theo quy định của Hiệp định này sẽ không được sao chép, ngoại trừ đúng cho việc thay thế các bản sao đó đã bị hư hỏng, toàn bộ hoặc một phần, bởi nhận quyền. Thêm bản sao các tài liệu in có thể được mua từ nhượng quyền tại phí mà sau đó được áp đặt bởi các nhượng quyền. Bản gốc và tất cả các bản sao của tất cả các hạng mục như các học liệu sẽ luôn luôn là và vẫn là tài sản của Bên nhượng quyền. Các nhận quyền phải đảm bảo rằng tất cả học sinh mua bản học liệu, nếu có từ nhượng quyền. Các giao ước nhận quyền rằng nó sẽ không làm hoặc bỏ qua để làm bất cứ hành động hay điều mà có thể theo ý kiến ​​duy nhất của hệ thống nhượng quyền mang lại hoặc nhượng quyền nhãn hiệu hoặc phải mang tiếng xấu mà có thể theo ý kiến ​​duy nhất của thiệt hại nhượng quyền hoặc mâu thuẫn với lợi ích của doanh nghiệp hoặc các đại lý nhượng quyền khác của Bên nhượng quyền.

 

         10.6        Các giao ước nhận quyền rằng nó sẽ không sử dụng hoặc công bố bất kỳ quảng cáo, bảng hiệu, mục thư mục hoặc các hình thức công khai hay không liên quan trong toàn bộ hoặc chưa đến nhượng quyền hoặc các khóa học hoặc hiển thị giống nhau trên hoặc tại Đại học trừ khi cùng có trách nhiệm đã lần đầu tiên được trình và chấp thuận của bên nhượng quyền và không sử dụng bất kỳ nhượng quyền nhãn hiệu như một phần của tên công ty của mình.

 

11 HẠN CHẾ CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN       

 

 

11.1      Tất cả các quyền theo Hiệp định này sẽ mang lại lợi ích của những người thừa kế và chuyển nhượng của Bên nhượng quyền. Trừ trường hợp được nêu ở đây, các quyền của Bên nhận quyền theo Hiệp định này không được chuyển nhượng, mà không có sự đồng ý bằng văn bản của Bên nhượng quyền.

 

11.2      Các Bên nhận quyền không được bán, phí, phụ cấp giấy phép, chuyển nhượng, chuyển giao hoặc gây trở ngại cho Hiệp định này hoặc bất kỳ quyền hoặc lợi ích dưới đây, và cũng không cho phép bất kỳ như bán, chuyển nhượng, chuyển giao, hoặc trở ngại xảy ra bởi hoạt động của luật pháp, hoặc trừ khi sự đồng ý bằng văn bản của Bên nhượng quyền đầu tiên được thu được.

 

 

 

12 THẦU ĐỘC LẬP VÀ BỒI THƯỜNG       

 

12.1      Không có gì trong Hiệp định này được thiết kế bởi các bên để tạo ra một mối quan hệ ủy thác giữa chúng cũng không phải để tạo thành một đại lý nhượng quyền, người đại diện pháp lý, công ty con, bên liên doanh, đối tác, nhân viên hoặc công chức của nhượng quyền cho bất cứ mục đích gì. Các quyền thương mại là một nhà thầu độc lập, và không có cách nào có thẩm quyền của Hiệp định này để thực hiện bất kỳ hợp đồng, bảo đảm hoặc diễn hoặc để tạo ra bất cứ nghĩa vụ, thể hiện hay ngụ ý, thay mặt cho Bên nhượng quyền, và   tất cả nhân viên của Bên nhận quyền không được coi hoặc đối xử như những người của Bên nhượng quyền. Các nhận quyền không được đại diện chính nó như là có bất cứ quyền lực hoặc cơ quan phải chịu bất kỳ nghĩa vụ của bất kỳ bản chất rõ ràng hay ngụ ý thay mặt cho người nhượng quyền cũng sẽ không ràng buộc cam kết tín dụng của Bên nhượng quyền hoặc cố hoặc có ý làm bất cứ những điều như vậy.

 

12.2      Các nhận quyền đồng ý bảo vệ, bồi thường và các nhượng quyền và nhân viên của mình vô tội trước mọi khiếu nại, hành động, phù hợp với, chi phí, thiệt hại, mất mát và chi phí đưa ra chống lại, bị hoặc phát sinh do việc nhượng quyền như là một kết quả hoặc phát sinh trong bất kỳ cách từ việc sử dụng sai trái và hoạt động của Bên nhận quyền của hệ thống, phương pháp hoặc nhượng quyền nhãn hiệu hoặc bất kỳ vi phạm Hiệp định này của quyền thương mại, bao gồm nhưng không giới hạn cho tất cả các chi phí, bao gồm cả chi phí pháp lý, phí phát sinh trong việc bảo vệ hoặc thi hành của Bên nhượng quyền quyền trong hệ thống, phương pháp hoặc nhượng quyền nhãn hiệu, như một kết quả của việc khiếu nại hoặc phù hợp chống lại hoặc nhượng quyền

nhân viên của mình phát sinh, có hay không có khiếu nại hoặc kiện như vậy sẽ chống lại nhượng quyền hay nhân viên của đơn lẻ, hoặc là một đồng bị cáo với nhận quyền và / hoặc các bên khác, có hoặc không có bất kỳ tuyên bố như vậy, hành động hay phù hợp với cáo buộc sơ suất trên một phần của nhượng quyền hoặc nhân viên của mình, và không phụ thuộc vào thẩm quyền trong đó bất kỳ khiếu nại hay kiện như vậy có thể được đưa ra. Các Bên nhượng quyền có thể thực hiện các bước xét thấy cần thiết để tự bảo vệ tuyên bố như vậy, hành động hay phù hợp sau bằng văn bản thông báo cho Bên nhận quyền quyền thương mại cho các cơ hội để bảo vệ nhượng quyền hoặc nhân viên của mình trong đó. Các quyền thương mại có trách nhiệm hoàn trả nhượng quyền cho tất cả các chi phí phát sinh nào liên quan, bao gồm nhưng không giới hạn, tất cả các chi phí pháp lý và giải ngân (trên cơ sở bồi thường đầy đủ), ngay lập tức theo yêu cầu của Bên nhượng quyền cho nhận quyền cho như vậy. Trong trường hợp có bất kỳ khiếu nại như vậy, hành động hoặc thủ tục tố tụng, người nhận quyền có quyền kiểm soát việc bảo vệ bất kỳ hành động hoặc thủ tục tố tụng như vậy, bao gồm nhưng không giới hạn, lựa chọn tư vấn thỏa đáng cho nhượng quyền, và của tất cả các cuộc đàm phán giải quyết hoặc thỏa hiệp, cung cấp rằng quyền thương mại có trách nhiệm đã thừa nhận trách nhiệm của mình để bồi thường cho Bên nhượng quyền theo điều khoản này 13.2, và được trang bị các bằng chứng nhượng quyền thỏa đáng cho nhượng quyền là nhượng quyền có năng lực tài chính để đáp ứng các chi phí quốc phòng, tuyên bố và đã dành đủ tiền cho như mục đích, và / hoặc xác nhận của công ty bảo hiểm của Bên nhận quyền rằng số tiền thiệt hại tìm trong khiếu nại, hành động hoặc thủ tục được vượt quá bằng bảo hiểm hay các chi phí sau đó có hiệu lực.

 

            Nhiệm vụ của Bên nhận quyền để bảo vệ, bồi thường và các nhượng quyền hoặc nhân viên của mình vô hại sẽ bao gồm, bồi thường thiệt hại từ bất kỳ hành động sơ suất của người nhận quyền, hoặc bất kỳ của các cán bộ, giám đốc, đại lý, công chức, nhân viên và khách hàng, hoặc bất kỳ khách trong , hoặc về cơ sở của quyền thương mại.

 

Nghĩa vụ của Bên nhận quyền trong tài liệu này sẽ tiếp tục việc chấm dứt Hiệp định này.

 

12.3      Các Bên nhượng quyền có trách nhiệm bồi thường cho Bên nhận quyền và bảo vệ hoặc giải quyết bất kỳ khiếu nại, phù hợp với, hành động hoặc thủ tục đưa ra chống lại quyền thương mại đến   mức mà tuyên bố như vậy, phù hợp với, hành động hoặc thủ tục dựa trên một tuyên bố rằng việc sử dụng các nhãn hiệu nhượng quyền, hệ thống, phương pháp , Hướng dẫn nhượng quyền thương mại, học liệu và phần mềm phù hợp với các quy định của Hiệp định này là sự vi phạm của một thương hiệu, bằng sáng chế, bản quyền hoặc quyền sở hữu khác, cung cấp Đó là tuyên bố như vậy, phù hợp với, hành động hoặc thủ tục không được phù phiếm hoặc không có cơ sở trong luật pháp và các nhượng quyền được thông báo kịp thời bằng văn bản và được trao quyền độc quyền và đầy đủ thông tin cần thiết cho việc bảo vệ như vậy. Các nhượng quyền không chịu trách nhiệm cho bất kỳ chi phí, chi phí hoặc thỏa hiệp đã phát sinh hoặc do nhận quyền hoặc nhân viên của mình mà không cần sự chấp thuận trước bằng văn bản của Bên nhượng quyền, trừ khi nhượng quyền sẽ không hành động trong một thời gian hợp lý trong việc bảo vệ các khiếu nại, phù hợp với, hành động hay hiện tại không phải là vì lý do của sự thất bại của quyền thương mại để cung cấp cho thông báo kịp thời cho nhượng quyền. Các Bên nhượng quyền sẽ không có trách nhiệm đối với bất kỳ khiếu nại quyền tác giả, vi phạm bản quyền dựa trên việc sử dụng các học liệu do nhận quyền bằng bất cứ cách mà mỗi không có ý định hoặc từ bất kỳ sự thay đổi, thay đổi hoặc cải tiến bản do nhận quyền hoặc nhân viên của mình.

 

12.4      Các Bên nhận quyền sẽ bồi thường đầy đủ và lưu vô hại cho Bên nhượng quyền từ và chống lại tất cả và bất kỳ khiếu nại, phù hợp với, hành động, thủ tục tố tụng hoặc bởi bất kỳ người nào (s) (bao gồm cả công chức, các đại lý và các nhà thầu của Bên nhận quyền) đối với các thương tích, gây tử vong hoặc nếu không, hoặc mất mát hoặc hư hỏng tài sản của người đó duy trì (s) nào có thể xảy khi các cơ sở của bất kỳ của các trường CNTT

 

13 KẾT THÚC CHO DEFAULT       

 

13.1      Không ảnh hưởng đến khoản 8.2 và 13.2 của Thông tư này, các Bên nhượng quyền có thể chấm dứt Hiệp định này trước khi hết nhiệm kỳ của mình bằng cách đưa ra ba mươi (30) ngày bằng văn bản thông báo, trong trường hợp thất bại của Bên nhận quyền phải tuân thủ bất kỳ điều khoản và điều kiện của Hiệp định này sau khi được thông báo bằng văn bản trước 30 ngày để khắc phục những thất bại.

 

13.2      Mặc dù khoản 13.1 trên nhượng quyền có thể chấm dứt Hiệp định này ngay lập tức bằng văn bản cho Bên nhận quyền, khi xảy ra một trong các sự kiện sau đây:

 

(A)         Nếu quyền thương mại sẽ trở thành khả năng chi trả; nếu kiến nghị được trình bày để kết thúc các quyền thương mại; nếu nhận quyền sẽ đi vào thanh lý hoặc tự nguyện hoặc bắt buộc (tiết kiệm cho mục đích xây dựng lại hoặc hợp nhất); nếu nhận quyền phải thực hiện một nhiệm vụ vì lợi ích của chủ nợ nói chung; nếu nhận quyền được xét xử một bị phá sản hoặc một bản kiến nghị được trình bày cho phá sản của Bên nhận quyền; nếu một phán quyết cuối cùng đối với nhận quyền vẫn không hài lòng trong vòng 30 ngày hoặc lâu hơn và kháng cáo đối với bản án mà chưa được nộp; nếu thực hiện được áp dụng đối với doanh nghiệp hoặc tài sản của Bên nhận quyền; hoặc nếu một bộ đồ để tịch thu bất kỳ lien, thế chấp đối với các cơ sở hoặc thiết bị của Bên nhận quyền được khởi tố và không bị sa thải trong vòng 30 ngày.

 

(B)         Nếu nhận quyền chấm dứt hoạt động, trừ trường hợp do sự kiện bất khả kháng, hoặc bán hoặc chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần của kinh doanh, hay nói cách khác forfeits hoặc từ bỏ quyền tiếp tục hoạt động của doanh nghiệp hoặc hệ thống.

 

(C)         Nếu Bên nhận quyền bị kết án trong một tòa án của một tội phạm hoặc hành vi phạm tội liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp hoặc hệ thống hoặc phương pháp vi phạm các điều khoản của Hiệp định này cung cấp đó, nếu niềm tin đó sẽ không dẫn đến sự chấm dứt hoạt động của doanh nghiệp hoặc hệ thống hoặc phương pháp, sau đó, nhượng quyền sẽ cung cấp thông báo của Bên nhận quyền 30 ngày chấm dứt.

 

(D)         Nếu nhận quyền ngụ ý thực hiện bất kỳ chuyển nhượng, nếu không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của Bên nhượng quyền, trái với các điều khoản của khoản 12 của Quy chế này.

 

(E)         Nếu có bất kỳ thay đổi vật liệu sẽ xảy ra trong việc quản lý, quyền sở hữu hoặc kiểm soát của doanh nghiệp hoặc của Bên nhận quyền vẽ các quyền thương mại không thể để hoạt động kinh doanh cung cấp Đó là nhượng quyền sẽ trao cho người nhận quyền như trường hợp có thể, thông báo trước 30 ngày chấm dứt.

 

 

 

14 NGHĨA VỤ SAU THỜI HẠN nhượng quyền và nhượng quyền thương hiệu       

 

14.1      Khi chấm dứt hoặc hết hạn của Hiệp định này, các Bên nhận quyền sẽ không còn là một nhận quyền của bên nhượng quyền và các cam kết sau đây, các giao ước và các nghĩa vụ có hiệu lực:

 

(A)        Các quyền thương mại sẽ ngay lập tức chấm dứt tuyển sinh mới theo hệ thống và không được sau đó, trực tiếp hoặc gián tiếp, đại diện cho công chúng rằng quyền thương mại là hoạt động theo hệ thống, hoặc giữ quyền thương mại ra như là một nhận quyền của Bên nhượng quyền.

 

(B)        Các Bên nhận quyền phải ngay lập tức ngừng sử dụng với mục đích thu nhận học sinh mới, bằng bất cứ cách nào, phương pháp hoặc bất kỳ phương pháp, thủ tục hoặc các kỹ thuật liên quan đến hệ thống nhượng quyền trong đó có quyền sở hữu và lợi ích; nhượng quyền các nhãn hiệu, các học liệu dưới đây và phần mềm giấy phép được cấp, từ "UCTI" hoặc bất kỳ sự kết hợp tương tự như quan hay biết; việc sử dụng các tên cấp cho Bên nhận quyền theo quy định tại khoản 3 của Thông tư này; và bất kỳ nhãn hiệu và indicia hoạt động khác liên quan đến hệ thống. Đặc biệt, nhận quyền chấm dứt sử dụng tất cả các mục mà hiển thị nhượng quyền nhãn hiệu, bất kỳ nhãn hiệu khác được chỉ định để sử dụng với hệ thống, và các tính năng đặc biệt và các thiết bị liên quan đến hệ thống bao gồm bất kỳ dấu hiệu được cung cấp cho các quyền thương mại của Bên nhượng quyền.

 

(C)         Các nhận quyền đồng ý, trong trường hợp nó hoạt động một số doanh nghiệp khác, không sử dụng bất kỳ sinh sản, giả mạo, sao chép hay bắt chước colourable của nhượng quyền nhãn hiệu, hoặc từ "UCTI" hoặc trong kết nối với các doanh nghiệp khác hoặc chương trình khuyến mãi của chúng, đó là khả năng để đánh lừa công chúng hoặc gây nhầm lẫn hoặc sai lầm. Các nhận quyền tiếp tục đồng ý không sử dụng bất kỳ indicia hoạt động, chỉ định nguồn gốc, mô tả hoặc đại diện đó cho thấy sai hoặc đại diện cho một hiệp hội hoặc liên quan đến nhượng quyền để tạo sự cạnh tranh không công bằng.

 

(D)         Các nhận quyền đồng ý rằng nó sẽ ngay lập tức đưa tất cả hành động và bước đi thích hợp để loại bỏ các từ "UCTI" từ tên công ty của mình và thay đổi tên công ty của mình cho phù hợp, đưa ra thông báo để loại bỏ và hủy bỏ niêm yết trong danh bạ điện thoại và thư mục khác ở nơi công cộng hồ sơ hoặc ở nơi khác đối với các vấn đề tiếp theo của chúng, trong đó có các tên thương mại và / hoặc nhãn hiệu thương mại của Bên nhượng quyền.   Nếu nhận quyền không được loại bỏ hoặc hủy bỏ đó cho phù hợp và kịp thời, nhượng quyền có thể làm cho ứng dụng trong tên và ở chi phí của quyền thương mại và trong trường hợp như vậy, nhượng quyền sẽ làm cho tất cả các hỗ trợ cho người nhượng quyền.

 

 

 

 

(E)         Các quyền thương mại sẽ ngay lập tức cung cấp cho các nhượng quyền Cẩm nang nhượng quyền thương mại, tất cả các hướng dẫn sử dụng khác, hồ sơ, tập tin, tài liệu giảng dạy, hướng dẫn, thư từ, phần quảng cáo và văn học và học liệu, và bất kỳ và tất cả các vật liệu khác trong sở hữu của nó liên quan đến sự phát triển và hoạt động của hệ thống và ứng dụng của phương pháp, và tất cả các bản sao tác phẩm, tất cả đều được công nhận là tài sản của Bên nhượng quyền và nhận quyền sẽ giữ lại không có bản sao hoặc bản ghi của bất kỳ đã nói ở trên, ngoại trừ những bản sao này Hiệp định, trong bất kỳ sự tương ứng giữa các bên và của bất kỳ tài liệu khác mà cần nhận quyền hợp lý cho phù hợp với bất kỳ điều khoản áp dụng của pháp luật. Ngoài ra, nhận quyền sẽ ngay lập tức cung cấp cho các nhượng quyền tất cả tài liệu, vật tư, tài liệu, hay các dụng cụ chứa nhượng quyền nhãn hiệu. Các nhận quyền phải chịu mọi chi phí phát sinh trong việc cung cấp các nêu trên đến nhượng quyền. Các tài liệu nêu trên không bao gồm những gì là cần thiết để cung cấp giáo dục thường xuyên cho các học sinh theo học trước khi chấm dứt.

 

(F)          Các nhận quyền đồng ý để chấm dứt tất cả quảng cáo đó sẽ chỉ ra rằng các nhận quyền có hoặc có bất kỳ liên quan đến nhượng quyền, hệ thống, các doanh nghiệp hoặc nhượng quyền nhãn hiệu. Các quyền thương mại sẽ ngay lập tức loại bỏ các nhượng quyền nhãn hiệu từ tất cả các tòa nhà, dấu hiệu, đồ đạc và các đồ dùng thuộc sở hữu, sở hữu, hoặc bị chiếm đóng bởi các quyền thương mại.

 

(G)         Các Bên nhận quyền phải kịp thời thanh toán chi phí do sự nhượng quyền.

 

14.2      Trong trường hợp chấm dứt Hiệp định này vì lý do nào, quyền và nghĩa vụ của các bên trong đó có trước khi kết thúc sẽ không được   ảnh hưởng, và các quy định của Hiệp định này sẽ tiếp tục để ràng buộc các bên đến mức độ như vậy và càng lâu càng có thể là cần thiết để thực thi các quyền và nghĩa vụ thể hiện trong đó.

 

14.3      Trong trường hợp chấm dứt Hiệp định này vì lý do nào, việc nhượng quyền sẽ đảm bảo đầy đủ quyền để nghiên cứu và hoàn thành các chương trình, nếu như Agremment vẫn còn hiệu quả đối với các sinh viên, những người đã được ghi danh vào chương trình trước ngày chấm dứt hợp đồng chính thức. Mọi chi phí phát sinh của học sinh đối với hoàn thành chương trình sẽ do các Bên nhận quyền.

 

 

 

15 KHÔNG CÔNG BỐ bên nhận quyền và POST HẠN KHÔNG CẠNH TRANH THỎA THUẬN       

 

15.1      Nghĩa vụ của Bên nhận quyền giữ bí mật theo Hiệp định này sẽ tiếp tục việc chấm dứt Hiệp định này. Các nhận quyền thừa nhận rằng các quyền thương mại đã đạt được kiến thức về các vấn đề bảo mật, bí mật thương mại, kỹ thuật và thủ tục kế toán phát triển và thuộc sở hữu của bên nhượng quyền, cần thiết và cần thiết cho hoạt động của doanh nghiệp, mà không có quyền thương mại có thể không hiệu quả và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Các nhận quyền xác nhận thêm rằng thông tin bí mật như vậy là không biết đến quyền thương mại trước khi đàm phán và thực hiện các thỏa thuận này và các phương pháp được phát triển bởi các nhượng quyền cho hệ thống và các học liệu là độc đáo và mới lạ. Các nhận quyền đồng ý rằng nó sẽ thực hiện tất cả các bước cần thiết, chi phí của mình, để bảo vệ thông tin bí mật thương mại và bí mật như vậy.

 

            15.2      Các giao ước nhận quyền rằng:

 

(A)         thì không, trong đó thời gian hai năm, trực tiếp hoặc gián tiếp chuyển hướng hoặc cố gắng để chuyển hướng, bất kỳ doanh nghiệp, hoặc khách hàng của doanh nghiệp, hoặc nhượng quyền hoặc bên nhận quyền khác của Bên nhượng quyền.

 

(B)         thì không, trong đó thời gian hai năm, thu hút hoặc cố gắng để thu hút đi bất kỳ giám đốc hay nhân viên của Bên nhượng quyền.

 

 

16 KHÔNG CÔNG BỐ VÀ KHÔNG CẠNH TRANH ĐỒNG NHÂN VIÊN CỦA       

16.1      Trong thời hạn của Hiệp định này, các Bên nhận quyền đồng ý cung cấp các bản sao với bản gốc nhượng quyền thực hiện của không tiết lộ và không cạnh tranh và thỏa thuận đó sẽ được thực hiện bởi mỗi người trong số các nhân viên của Bên nhận quyền như một điều kiện làm việc.   thỏa thuận như vậy được yêu cầu để bảo vệ các quyền thương mại, các nhượng quyền và bên nhận quyền khác từ trích sai trái của các tài khoản, cạnh tranh không lành mạnh và sự mất mát của bí mật thương mại.

 

17 QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP VÀ TRÍ TUỆ       

17.1      Theo khoản 17.2. các quyền thương mại có trách nhiệm chi phí của mình có hành động như vậy trong mối quan hệ với bất kỳ quyền sở hữu công nghiệp hoặc trí tuệ của nhượng quyền là nhượng quyền có thể theo thời gian hợp lý yêu cầu bao gồm nhưng không giới hạn đánh dấu bất kỳ bài viết chủ đề của sáng chế, quyền tác giả, bảo vệ thiết kế đăng ký hoặc bất kỳ ứng dụng cho bất kỳ sự bảo hộ đó theo cách như hợp lý nhượng quyền có thể yêu cầu.

17.2      Nếu bất cứ lúc nào bất kỳ quyền sở hữu công nghiệp hoặc trí tuệ của bên nhượng quyền (bao gồm cả kiến thức) mà nhận quyền nhượng quyền thương mại được sử dụng dưới đây sẽ bị vi phạm bởi bất kỳ bên thứ ba quyền thương mại có trách nhiệm ngay sau khi cùng đi trong kiến thức của mình ngay lập tức cung cấp thông báo cho người nhượng quyền và sẽ có hành động liên quan tới chúng với chi phí của các nhượng quyền là nhượng quyền sẽ yêu cầu một cách hợp lý.

17.3      Các nhận quyền xác nhận đã độc quyền của Bên nhượng quyền:

(A)        Phương pháp và hệ thống và tất cả các bộ phận của chúng và sửa đổi, thay đổi nào có thể xảy cùng và sửa đổi các hướng dẫn sử dụng nhượng quyền thương mại bao gồm nhưng không giới hạn tất cả các bản tin, thủ tục bổ sung các hình thức, vấn đề quảng cáo, thiết bị nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, thương hiệu, phù hiệu tên thương mại, khẩu hiệu theo thời gian sử dụng như một phần của liên quan đến hoặc áp dụng đối với phương pháp và hệ thống;

(B)         cho tất cả các nhãn hiệu nhượng quyền sử dụng liên quan đến việc kinh doanh hiện tại hoặc sau áp dụng cho hoặc cấp nào liên quan; và

(C)         sử dụng, và quyền nhượng quyền người khác sử dụng tên thương mại "UCTI" và tất cả các lợi thế thương mại trong đó bao gồm tất cả thiện chí ích của việc sử dụng của Bên nhận quyền.

17.4      Các nhận quyền công nhận và thừa nhận quyền độc quyền của Bên nhượng quyền cấp thương hiệu dưới đây và cấp thương hiệu cho những người khác sử dụng các hệ thống và các phương pháp và tiến hành nhượng quyền kinh doanh dưới nhãn hiệu tương tự như kinh doanh.

 

18 CHÚ Ý       

18.1      Bất cứ thông báo cần phát ra theo bất kỳ điều khoản hoặc các quy định của Hiệp định này phải bằng văn bản và phải được gửi bằng fax đầu tiên sau đó được gửi bằng thư bảo đảm. Thông báo cho các bên đề này sẽ được giải quyết với nó tại địa chỉ quy định trong Hiệp định này hoặc đến địa chỉ của trụ sở kinh doanh. Các bên theo đây sẽ có quyền chỉ định bất kỳ địa chỉ khác cho các dịch vụ thông báo như vậy. Hơn nữa, bất kỳ thông báo tuân thủ các quy định của Quy chế này sẽ được coi là được kể từ ngày hết mười bốn ngày kể từ ngày gửi thư. Tất cả thông tin liên lạc được bằng tiếng Anh.

 

19 CHẤP THUẬN VĂN BẢN VÀ TỪ BỎ       

19.1      Trong trường hợp chấp thuận trước hoặc sự đồng ý của Bên nhượng quyền được yêu cầu theo thỏa thuận này, chính chẳng hạn phải bằng văn bản, và các quyền thương mại phải thực hiện một yêu cầu kịp thời bằng văn bản do đó, sự chú ý của các giám đốc điều hành, các nhượng quyền, hoặc chẳng hạn khác cá nhân là nhượng quyền có thể chỉ định thời gian bằng văn bản. Bất kỳ sự từ bỏ của nhượng quyền của bất kỳ nghĩa vụ đối với tài liệu này trên nhận quyền phải bằng văn bản. Bất kỳ sự chậm trễ của nhượng quyền trong việc đáp ứng một yêu cầu bằng văn bản của Bên nhận quyền sẽ không được coi như là một sự đồng ý của Bên nhượng quyền, và trừ khi được sự đồng ý bằng văn bản, được hiểu như không chấp thuận.

19.2          Không có thất bại của nhượng quyền để thực hiện bất kỳ quyền lực dành cho nó bởi Hiệp định này, hoặc không thể đòi hỏi sự tuân thủ nghiêm ngặt các quyền thương mại với bất kỳ nghĩa vụ hoặc điều kiện dưới đây, và không có tùy chỉnh hoặc thực hành của các bên không đúng với các điều khoản của hợp đồng này, sẽ tạo thành một sự từ bỏ quyền của Bên nhượng quyền yêu cầu tuân thủ chính xác với bất kỳ điều khoản ở đây. Một sự từ bỏ của nhượng quyền của bất kỳ mặc định cụ thể bằng nhượng quyền sẽ không ảnh hưởng hoặc ảnh hưởng đến quyền lợi của người nhượng quyền đối với bất kỳ mặc định sau cùng, tương tự hoặc khác nhau với tính chất, cũng không có trách nhiệm bất kỳ sự chậm trễ, Nhẫn, hoặc thiếu sót của nhượng quyền để thực hiện bất kỳ quyền lực hoặc phải phát sinh từ bất kỳ vi phạm hoặc mặc định bởi nhận quyền của bất kỳ các điều khoản, quy định hoặc giao ước của Quy chế này ảnh hưởng hoặc ảnh hưởng đến quyền lợi của người nhượng quyền dưới đây, hoặc các quyền của mình đối với hành vi vi phạm tiếp theo hoặc mặc định và chấm dứt Hiệp định này trước khi hết hạn. Chấp nhận tiếp theo, theo nhượng quyền của bất kỳ khoản thanh toán do đó dưới đây sẽ không được coi là một sự từ bỏ của nhượng quyền của bất kỳ hành vi vi phạm trước đó do nhận quyền của bất kỳ điều khoản, giao ước hoặc điều kiện của Hiệp định này.

 

20 CAM KẾT TOÀN BỘ VÀ SỬA ĐỔI       

20.1     Các bên thoả thừa nhận rằng công cụ này chứa toàn bộ thỏa thuận của các bên, và thay thế tất cả các đại diện, bảo hành, cam kết, thỏa thuận thể hiện hay ngụ ý được thực hiện bởi bất kỳ cổ đông, giám đốc, nhân viên, đại lý, nhân viên hoặc công chức của Bên nhượng quyền. Không sửa đổi, thay đổi, sửa đổi hoặc không đúng với Hiệp định này sẽ ràng buộc trừ khi một trong hai bên thực hiện bằng văn bản và có chữ ký của người đại diện có thẩm quyền của cả hai bên.   Mọi sửa đổi được thực hiện dưới hình thức như thoả thuận của các bên và được thành lập như là phụ lục Hiệp định này. Mỗi bên sẽ tự chịu chi phí riêng của mình phát sinh trong kết nối với bất kỳ sửa đổi của Hiệp định này.

 

21 TÁCH VÀ XÂY DỰNG       

21.1      Nếu bất kỳ một phần của Hiệp định này, vì lý do nào, trở thành không hợp lệ hoặc không thể thực hiện, vô hiệu không có hiệu lực như vậy sẽ không ảnh hưởng đến hiệu lực của các điều khoản còn lại của Hiệp định này và các quy định còn lại đó sẽ vẫn có hiệu lực và hiệu quả. Các bên tiến hành đàm phán và thống nhất một sự thay đổi như vậy không hợp lệ hoặc không thể thực hiện hạn như vậy mà thuật ngữ khác nhau sẽ trở thành thỏa thuận có hiệu lực và thực thi những thất bại, những quy định không hợp lệ hoặc không thể thực hiện hoặc bộ phận của chúng được xử lý bởi các bên đã được loại bỏ.

21.2      Các tiêu đề và chú thích trong tài liệu này là nhằm mục đích tiện lợi và tham khảo, và không được hiểu như là một phần của Hiệp định này. Tất cả các điều khoản và từ được sử dụng ở đây được hiểu là bao gồm số lượng và giới tính như bối cảnh của Hiệp định này có thể yêu cầu.

21,3      Hiệp định này có thể được thực hiện trong bất kỳ số lượng các đối tác, mỗi trong số đó khi được thực hiện và chuyển giao sẽ được coi là một bản gốc, nhưng các đối tác như vậy với nhau sẽ tạo thành nhưng một và các công cụ tương tự.

 

22 CHI PHÍ PHÁP LÝ       

22.1      Trong trường hợp một vụ kiện hoặc thủ tục pháp lý hoặc trọng tài được nộp hoặc được đưa ra bởi bất kỳ bên nào theo đây vì vi phạm bất kỳ giao ước trong đây trên một phần của bất kỳ của các bên theo đây phải được giữ hoặc thực hiện, và một vi phạm sẽ được thành lập , bên trong mặc định phải trả cho các bên không có mặc định tất cả chi phí phát sinh liên quan đến việc thực thi các quyền của các bên không mặc định, bao gồm, nhưng không giới hạn, tất cả các chi phí tòa án và chi phí pháp lý (trên cơ sở bồi thường đầy đủ) .

22.2      Mỗi bên sẽ tự chịu chi phí pháp lý riêng của mình trong mối liên hệ với việc chuẩn bị và thực hiện Hiệp định này. Các nhận quyền cũng phải chịu mọi nhiệm vụ đóng dấu phải nộp liên quan đến Hiệp định này.

22.3      Không ai trong số các bên của hợp đồng này phải chịu trách nhiệm cho bên kia đối với bất kỳ sự chậm trễ trong thực hiện hoặc không thực hiện do bất kỳ nguyên nhân ngoài sự kiểm soát hợp lý của các bên liên quan, nhưng bên bị ảnh hưởng phải kịp thời khi xảy ra bất kỳ nguyên nhân như vậy thông báo bên kia bằng văn bản, trong đó nêu rằng nguyên nhân như đã bị trì hoãn hoặc ngăn chặn sau đây hiệu quả của nó và sau đó bên đó phải thực hiện các hành động trong quyền lực của mình để thực hiện theo các điều khoản của Hiệp định này là đầy đủ và kịp thời nhất có thể.

23 TRỌNG TÀI       

Trong trường hợp có tranh chấp giữa các bên mà không thể được giải quyết một cách hữu nghị, cùng có thể được gọi bởi một trong hai bên, để trọng tài doanh tại Malaysia sau khi 21 ngày thể hiện bằng văn bản thông báo qua viên thư cho bên kia tại địa chỉ đăng ký của nó với mỗi bên Chỉ định trọng tài. Quy tắc trọng tài của UNCITRAL được áp dụng. Các thủ tục tố tụng được thực hiện bằng tiếng Anh và giải thưởng sẽ được thực hiện   cuối cùng và ràng buộc các bên.

 

24 LUẬT QUẢN       

24.1      Hiệp định này sẽ được điều chỉnh bởi và hiểu theo luật pháp củaMalaysia, Mà pháp luật sẽ được áp dụng trong trường hợp có bất kỳ xung đột pháp luật.

24.2      Các bên thoả hướng trình xét xử không độc quyền của Toà án của Malaysia.

25 lệnh       

25.1      Các nhận quyền công nhận giá trị độc đáo của các học liệu nhượng quyền thương mại sau đây và giá trị độc đáo và ý nghĩa thứ hai gắn liền với nhãn hiệu nhượng quyền và các tiêu chuẩn hoạt động, phương pháp, thủ tục và kỹ thuật của hệ thống, và hiểu và đồng ý rằng bất kỳ sử dụng trái phép đó sẽ gây ra thiệt hại không thể khắc phục các nhượng quyền và bên nhận quyền hệ thống khác của nó. Do đó, nhận quyền đồng ý rằng nếu việc sử dụng đó không được phép của nó trong nhượng quyền nhãn hiệu, các học liệu, hệ thống, hoặc các thành phần của nó, cho dù trong hoặc sau thời hạn của Hiệp định này hoặc bất kỳ phần mở rộng đó sẽ entitle các nhượng quyền, ngoài bất kỳ khác biện pháp khắc phục có thẩm quyền theo luật pháp hoặc Hiệp định này để tìm kiếm cả hai biện pháp ngăn chặn tạm thời và vĩnh viễn từ bất kỳ tòa án có thẩm quyền.

26 tuyển nổi       

Các nhận quyền không được tìm kiếm nhập học vào bất kỳ chứng khoán hoặc trong hoặc ngoài lãnh thổ trừ khi đồng ý của Bên nhượng quyền bằng văn bản.

 

27 GIẢI THÍCH       

Trong Hiệp định này:

Trường hợp ngữ cảnh cho phép, từ nhập khẩu số lượng ít sẽ bao gồm số lượng nhiều, và ngược lại.

Từ nhập khẩu bất kỳ giới tính bao gồm tất cả giới tính và tài liệu tham khảo cho người bao gồm các tập đoàn và tài liệu tham khảo cho các doanh nghiệp bao gồm những người tự nhiên.

Tài liệu tham khảo trong Hiệp định này quy định, pháp lệnh của bất kỳ luật hoặc quy định được hiểu như tài liệu tham khảo cho những quy định tương ứng như sửa đổi hoặc ban hành (cho dù trước hoặc sau ngày Thông tư này) theo thời gian và sẽ bao gồm các quy định được ban hành lại ( cho dù có hoặc không có sửa đổi).

Các tiêu đề và phân nhóm được chèn chỉ tiện lợi và sẽ không được coi là một phần của Hiệp định này và sẽ không ảnh hưởng đến việc xây dựng Hiệp định này.

Trước sự chứng kiến ​​các bên thoả đã đặt tay của mình để Hiệp định này vào ngày và năm và tại nơi ghi ngay từ đầu.

Sgned bởi                                                                

cho và thay mặt cho                                                  

...... UCTI SDN. BHD.,                         

Malaysia                                                                   

 

 

trong sự hiện diện của:                                  

                                               

Có chữ ký của                                       

cho và thay mặt cho                          

Trường Đại học...., Việt Nam                   

trong sự hiện diện của:                             

 

Phụ lục 1

 Danh sách các khóa học được cung cấp bởi các quyền thương mại đối với Hiệp định này như sau:

1)                 UCTI Cử nhân Khoa học (Honours) trong Công Nghệ Phần Mềm