TỜ KHAI

GIA HẠN VĂN BẰNG BẢO HỘ

ĐỐI TƯỢNG SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP

 

    Kính gửi: Cục Sở hữu trí tuệ

                  386 Nguyễn Trãi, Hà Nội

Chủ đơn dưới đây yêu cầu Cục Sở hữu trí tuệ gia hạn văn bằng bảo hộ đối tượng sở hữu công nghiệp*   

DẤU NHẬN ĐƠN

(Dành cho cán bộ nhận đơn)

j                                                          CHỦ ĐƠN                                                                                                            

(Tổ chức, cá nhân yêu cầu gia hạn VBBH)

Tên đầy đủ:                                                                                                                                              

Địa chỉ:                                                                                                    

Điện thoại:                                      Fax:                                         E-mail:      

k                                           ĐẠI DIỆN CỦA CHỦ ĐƠN        

 

— là người đại diện theo pháp luật của chủ đơn

— là tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp được uỷ quyền của chủ đơn

— là người khác được uỷ quyền của chủ đơn

Tên đầy đủ:

Địa chỉ:

Điện thoại:                                                Fax:                                             E-mail:

l                                  ĐỐI TƯỢNG YÊU CẦU GIA HẠN

— Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp

— Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

 

 

Số văn bằng bảo hộ:

 

 

m  THỜI HẠN GIA HẠN

Đề nghị gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ thêm ………kỳ hạn,

từ ngày: ………………………                                      đến ngày:……………………..

p  CHỦ ĐƠN/ĐẠI DIỆN CỦA CHỦ ĐƠN KÝ TÊN

 

 

 

 

 

* Chú thích: Hãy click vào tải về phía trên để nhận được mẫu chính xác.