Luat Minh Khue

Biểu mẫu luật thuế

Cung cấp những biểu mẫu thông dụng trong lĩnh vực thuế nhằm phổ biến thông tin pháp luật về thuế đến mọi tổ chức, cá nhân. Mọi vướng mắc vui lòng trao đổi trực tiếp chúng tôi thông qua Tổng đài tư vấn pháp luật thuế trực tuyến 24/7 gọi: 1900 6162 hoặc gửi yêu cầu tư vấn thông qua email: luatsu@luatminhkhue.vn  để được hỗ trợ trực tiếp.

Mẫu bản kê khai về người trực tiếp nuôi dưỡng

Mẫu bản kê khai về người trực tiếp nuôi dưỡng
Mẫu bản kê khai về người trực tiếp nuôi dưỡng (Mẫu số: 21b/XN-TNCN) được Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính:

Hướng dẫn phân loại chứng từ hợp lý để khấu trừ thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) ?

Hướng dẫn phân loại chứng từ hợp lý để khấu trừ thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) ?
Thưa Luật sư! Công ty trước kia kinh doanh gỗ mới chuyển sang gia công giầy da. Công ty tôi có chi tiền trực tiếp cho mỗi công nhân trang bị bảo hộ lao động 2.000.000đồng/năm chia đều 500.000 ...

Mẫu thông báo kết quả hủy hóa đơn (Mẫu: TB03/AC)

 Mẫu thông báo kết quả hủy hóa đơn (Mẫu: TB03/AC)
Luật Minh Khuê xin giới thiệu: Mẫu thông báo kết quả hủy hóa đơn (Mẫu: TB03/AC) Ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính

Mẫu bảng kê hóa đơn chuyển đi (Mẫu: BK01/AC)

 Mẫu bảng kê hóa đơn chuyển đi (Mẫu: BK01/AC)
Luật Minh Khuê xin giới thiệu: Mẫu bảng kê hóa đơn chuyển đi (Mẫu: BK01/AC) ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính

Mẫu thông báo kết quả hủy hóa đơn (phụ lục số 6)

Mẫu thông báo kết quả hủy hóa đơn (phụ lục số 6)
Luật Minh Khuê xin giới thiệu: Mẫu thông báo kết quả hủy hóa đơn (phụ lục số 6) ban hành kèm theo thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài Chính

Mẫu báo cáo mất, cháy, hỏng hóa đơn mẫu số: BC/AC (phụ lục số 5)

Mẫu báo cáo mất, cháy, hỏng hóa đơn mẫu số: BC/AC (phụ lục số 5)
Luật Minh Khuê xin giới thiệu: Mẫu báo cáo mất, cháy, hỏng hóa đơn mẫu số: BC/AC (phụ lục số 5) Ban hành kèm theo Thông tư số /2011/TT-BTC ngày / /2011 của Bộ Tài chính

Mẫu quyết định về việc xử lý vi phạm về thuế qua kiểm tra (hoặc thanh tra) việc chấp hành pháp luật thuế (Mẫu số 20/KTTT)

Mẫu quyết định về việc xử lý vi phạm về thuế qua kiểm tra (hoặc thanh tra) việc chấp hành pháp luật thuế (Mẫu số 20/KTTT)
Luật Minh Khuê xin giới thiệu mẫu quyết định về việc xử lý vi phạm về thuế qua kiểm tra (hoặc thanh tra) việc chấp hành pháp luật thuế ban hành kèm theo Thông tư số 156 /TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ ...

Mẫu quyết định về việc bãi bỏ quyết định kiểm tra (hoặc thanh tra) thuế (Mẫu số 19/KTTT)

Mẫu quyết định về việc bãi bỏ quyết định kiểm tra (hoặc thanh tra) thuế (Mẫu số 19/KTTT)
Luật Minh Khuê xin giới thiệu mẫu quyết định về việc bãi bỏ quyết định kiểm tra (hoặc thanh tra) thuế ban hành kèm theo Thông tư số 156 /TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính

Mẫu quyết định về việc gia hạn thời hạn kiểm tra, thanh tra (Mẫu số 18/KTTT)

Mẫu quyết định về việc gia hạn thời hạn kiểm tra, thanh tra (Mẫu số 18/KTTT)
Luật Minh Khuê xin giới thiệu mẫu quyết định về việc gia hạn thời hạn kiểm tra, thanh tra ban hành kèm theo Thông tư số 156 /TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính

Mẫu biên bản kiểm kê tài sản liên quan đến hoạt động kiểm tra, thanh tra thuế (Mẫu số 17/KTTT)

Mẫu biên bản kiểm kê tài sản liên quan đến hoạt động kiểm tra, thanh tra thuế (Mẫu số 17/KTTT)
Luật Minh Khuê xin giới thiệu mẫu Mẫu biên bản kiểm kê tài sản liên quan đến hoạt động kiểm tra, thanh tra thuế ban hành kèm theo Thông tư số 156 /TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính

Mẫu biên bản niêm phong tài liệu liên quan đến hành vi trốn thuế, gian lận thuế (Mẫu số 15/KTTT)

Mẫu biên bản niêm phong tài liệu liên quan đến hành vi trốn thuế, gian lận thuế (Mẫu số 15/KTTT)
Luật Minh Khuê xin giới thiệu mẫu biên bản niêm phong tài liệu liên quan đến hành vi trốn thuế, gian lận thuế ban hành kèm theo Thông tư số 156 /TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính

Mẫu biên bản trả lại tiền, đồ vật, giấy phép bị tạm giữ (Mẫu số 13/KTTT)

Mẫu biên bản trả lại tiền, đồ vật, giấy phép bị tạm giữ (Mẫu số 13/KTTT)
Luật Minh Khuê xin giới thiệu mẫu Mẫu biên bản trả lại tiền, đồ vật, giấy phép bị tạm giữ ban hành kèm theo Thông tư số 156 /TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính

Mẫu quyết định về việc tạm giữ tiền, đồ vật, giấy phép liên quan đến hành vi trốn thuế, gian lận thuế (Mẫu số 10/KTTT)

Mẫu quyết định về việc tạm giữ tiền, đồ vật, giấy phép  liên quan đến hành vi trốn thuế, gian lận thuế (Mẫu số 10/KTTT)
Luật Minh Khuê xin giới thiệu mẫu quyết định về việc tạm giữ tiền, đồ vật, giấy phép liên quan đến hành vi trốn thuế, gian lận thuế ban hành kèm theo Thông tư số 156 /TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài ...

Mẫu thông báo về việc cung cấp thông tin bằng trả lời trực tiếp phục vụ công tác thanh tra thuế (Mẫu số 08/KTTT)

Mẫu thông báo về việc cung cấp thông tin bằng trả lời trực tiếp phục vụ công tác thanh tra thuế (Mẫu số 08/KTTT)
Luật Minh Khuê xin giới thiệu thông báo về việc cung cấp thông tin bằng trả lời trực tiếp phục vụ công tác thanh tra thuế hành kèm theo Thông tư số 156 /TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính

Mẫu thông báo về việc cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ công tác thanh tra thuế (Mẫu số 07/KTTT)

Mẫu thông báo về việc cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ công tác thanh tra thuế (Mẫu số 07/KTTT)
Luật Minh Khuê xin giới thiệu mẫu thông báo về việc cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ công tác thanh tra thuế ban hành kèm theo Thông tư số 156 /TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính

Mẫu kết luận kiểm tra thuế, thanh tra thuế (Mẫu số 06/KTTT)

Mẫu kết luận kiểm tra thuế, thanh tra thuế (Mẫu số 06/KTTT)
Luật Minh Khuê xin giới thiệu mẫu kết luận kiểm tra thuế, thanh tra thuế ban hành kèm theo Thông tư số 156 /TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính