Luat Minh Khue
Hướng dẫn cách tự đăng ký mã số thuế cá nhân theo quy định mới và mẫu đơn đăng ký mã số thuế cá nhân

Hướng dẫn cách tự đăng ký mã số thuế cá nhân theo quy định mới và mẫu đơn đăng ký mã số thuế cá nhân

Luật Minh Khuê hướng dẫn cách tự đăng ký mã số thuế cá nhân theo quy định mới và cung cấp mẫu đơn đăng ký mã số thuế thu nhập cá nhân để quý khách hàng tham khảo và áp dụng:

Mẫu tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân (Mẫu số 02/QTT-TNCN) của Tổng cục thuế

Mẫu tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân (Mẫu số 02/QTT-TNCN) của Tổng cục thuế

Công ty luật Minh Khuê cung cấp Mẫu tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân (Mẫu số 02/QTT-TNCN) của Tổng cục thuế theo quy định của pháp luật hiện nay:

Mẫu 02/QTT-TNCN - Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Mẫu 02/QTT-TNCN - Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Tờ khai quyết toán mẫu 02/QTT-TNCN là tờ khai quyết toán thuế dành cho cá nhân có thu nhập từ tiền lương tiền công thuộc diện tự quyết toán thuế với cơ quan ...

Danh mục hệ thống tài khoản kế toán áp dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2018

Danh mục hệ thống tài khoản kế toán áp dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2018

Để hướng dẫn và là tài liệu tham khảo giúp các kế toán mới vào nghề hiểu và vận dụng để thực hiện công tác kế toán. Luật Minh Khuê xin giới thiệu danh mục ...

Mẫu Giấy thanh toán tiền tạm ứng năm 2018

Mẫu Giấy thanh toán tiền tạm ứng năm 2018

Trong quá trình hoạt động của mình, cụ thể là công tác tài chính và kế toán của công ty, nhiều người lao động còn lúng túng chưa biết cách sử dụng mẫu giấy ...

Mẫu đề nghị tạm ứng năm 2018

Mẫu đề nghị tạm ứng năm 2018

Trong quá trình quản lý, điều hành, hoạt động của một doanh nghiệp vừa và nhỏ, việc cập nhật và ứng dụng, áp dụng hay sử dụng mẫu biểu nào để làm và thực ...

Dịch vụ nổi bật