Luat Minh Khue
Mẫu đề nghị tạm ứng, thanh toán tiền tạm ứng mới nhất năm 2019

Mẫu đề nghị tạm ứng, thanh toán tiền tạm ứng mới nhất năm 2019

Trong quá trình quản lý, điều hành, hoạt động của một doanh nghiệp vừa và nhỏ, việc cập nhật và ứng dụng, áp dụng hay sử dụng mẫu biểu nào để làm và thực hiện nghiêm túc quy định của Pháp luật là một vấn đề cấp thiết (thông tư 133/2016/TT-BTC):

Tờ khai lệ phí trước bạ, nhà đất hiện hành

Kính chào luật sư tôi đang làm thủ tục sang tên đổi chủ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, mong được ...

Mẫu đề nghị hoàn thuế mới nhất hiện nay

Mẫu đơn đề nghị hoàn thuế hiện hành ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013. Luật Minh Khuê giới thiệu mẫu đơn và hướng dẫn ...

Mẫu tờ khai thuế Môn bài mới nhất hiện hành

Mẫu tờ khai thuế Môn bài hiện hành ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013, Luật Minh Khuê cung cấp mẫu tờ khai và hướng dẫn ...

BẢNG KÊ THU MUA HÀNG HÓA, DỊCH VỤ MUA VÀO KHÔNG CÓ HÓA ĐƠN NĂM 2018

Bảng kê thu mua hàng hóa, dịch vụ mua vào không có hóa đơn Mẫu số: 01/TNDN (Ban hành kèm theo Thông tư số 78/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính)

Mẫu Quyết định về việc áp dụng hóa đơn tự in (Mẫu Quyết định về việc áp dụng hóa đơn tự in)

Luật Minh Khuê xin giới thiệu mẫu Quyết định về việc áp dụng hóa đơn tự in ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31 tháng 3 năm 2014 của Bộ Tài ...

Hướng dẫn cách tự đăng ký mã số thuế cá nhân theo quy định mới và mẫu đơn đăng ký mã số thuế cá nhân

Luật Minh Khuê hướng dẫn cách tự đăng ký mã số thuế cá nhân theo quy định mới và cung cấp mẫu đơn đăng ký mã số thuế thu nhập cá nhân để quý khách hàng tham ...

Mẫu thư xác nhận thu nhập mới nhất (Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC)

Luật Minh Khuê xin gửi đến các bạn mẫu thư xác nhận thu nhập số 20/TXN-TNCN Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính

Dịch vụ nổi bật