Luat Minh Khue
Mẫu đơn đề nghị cấp hóa đơn điện tử của cơ quan thuế mới nhất 2018

Mẫu đơn đề nghị cấp hóa đơn điện tử của cơ quan thuế mới nhất 2018

Luật Minh Khuê cập nhật mẫu đơn đề nghị cấp hóa đơn điện tử của cơ quan thuế- Mẫu 06 ban hành kèm theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/11/2018. Mẫu đơn này sử dụng cho hộ, cá nhân kinh doanh không đáp ứng điều kiện phải sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế

Mẫu Quyết định về việc áp dụng hóa đơn tự in (Mẫu Quyết định về việc áp dụng hóa đơn tự in)

Mẫu Quyết định về việc áp dụng hóa đơn tự in (Mẫu Quyết định về việc áp dụng hóa đơn tự in)

Luật Minh Khuê xin giới thiệu mẫu Quyết định về việc áp dụng hóa đơn tự in ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31 tháng 3 năm 2014 của Bộ Tài ...

Hướng dẫn cách tự đăng ký mã số thuế cá nhân theo quy định mới và mẫu đơn đăng ký mã số thuế cá nhân

Hướng dẫn cách tự đăng ký mã số thuế cá nhân theo quy định mới và mẫu đơn đăng ký mã số thuế cá nhân

Luật Minh Khuê hướng dẫn cách tự đăng ký mã số thuế cá nhân theo quy định mới và cung cấp mẫu đơn đăng ký mã số thuế thu nhập cá nhân để quý khách hàng tham ...

Mẫu thư xác nhận thu nhập mới nhất (Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC)

Mẫu thư xác nhận thu nhập mới nhất (Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC)

Luật Minh Khuê xin gửi đến các bạn mẫu thư xác nhận thu nhập số 20/TXN-TNCN Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính

Mẫu kê khai tài sản, thu nhập (Minh bạch tài sản phòng chống tham nhũng)

Mẫu kê khai tài sản, thu nhập (Minh bạch tài sản phòng chống tham nhũng)

Các đối tượng quy định tại Điều 7 Nghị định 78/2013/NĐ-CP phải tiến hành kê khai tài sản, thu nhập của mình để phòng chống tham nhũng, ví dụ: Đại biểu quốc ...

Mẫu giấy ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN) cập nhật mới nhất năm 2018

Mẫu giấy ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN) cập nhật mới nhất năm 2018

Quyết toán thuế thu nhập cá nhân là nghĩa vụ của mỗi cá nhân khi tham gia quan hệ lao động hoặc khi phát sinh thu nhập không thường xuyên. Các nhân có quyền ...

Dịch vụ nổi bật