Luat Minh Khue

Biểu mẫu luật thuế

Cung cấp những biểu mẫu thông dụng trong lĩnh vực thuế nhằm phổ biến thông tin pháp luật về thuế đến mọi tổ chức, cá nhân. Mọi vướng mắc vui lòng trao đổi trực tiếp chúng tôi thông qua Tổng đài tư vấn pháp luật thuế trực tuyến 24/7 gọi: 1900 6162 hoặc gửi yêu cầu tư vấn thông qua email: Tư vấn pháp luật miễn phí qua Email để được hỗ trợ trực tiếp.

Mẫu 02/QTT-TNCN - Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Mẫu 02/QTT-TNCN - Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân
Tờ khai quyết toán mẫu 02/QTT-TNCN là tờ khai quyết toán thuế dành cho cá nhân có thu nhập từ tiền lương tiền công thuộc diện tự quyết toán thuế với cơ quan thuế. Luật Minh Khuê cung cấp mẫu ...

Danh mục hệ thống tài khoản kế toán áp dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2018

Danh mục hệ thống tài khoản kế toán áp dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2018
Để hướng dẫn và là tài liệu tham khảo giúp các kế toán mới vào nghề hiểu và vận dụng để thực hiện công tác kế toán. Luật Minh Khuê xin giới thiệu danh mục hệ thống tài khoản kế toán áp dụng cho doanh ...

Mẫu Tờ khai đăng ký thuế của hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh mới nhất

Mẫu Tờ khai đăng ký thuế của hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh mới nhất
Công ty Luật Minh Khuê hướng dẫn lập tờ khai đăng ký thuế của hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh theo quy định của Thông tư số 95/2016/TT-BTC Về đăng ký thuế.

Mẫu đơn đề nghị chuyển từ MST người phụ thuộc sang MST người nộp thuế

Mẫu đơn đề nghị chuyển từ MST người phụ thuộc sang MST người nộp thuế
Mẫu đơn đề nghị dành cho cá nhân gửi trực tiếp lên cơ quan thuế để chuyển đổi từ mã số thuế người phụ thuộc sang mã số thuế thu nhập cá nhân của người nộp thuế.

Mẫu đăng ký người phụ thuộc hiện nay - Mẫu số 20/ĐK-TCT - Hướng dẫn điền mẫu

Mẫu đăng ký người phụ thuộc hiện nay - Mẫu số 20/ĐK-TCT - Hướng dẫn điền mẫu
Công ty luật Minh Khuê cung cấp Mẫu đăng ký người phụ thuộc hiện nay - Mẫu số 20/ĐK-TCT và hướng dẫn hoàn thiện mẫu đăng ký người phụ thuộc:

Mẫu tờ khai đăng ký mã số thuế cá nhân không qua đơn vị chi trả thu nhập

Mẫu tờ khai đăng ký mã số thuế cá nhân không qua đơn vị chi trả thu nhập
Theo quy định của pháp luật về việc cá nhân tự cấp mã số thuế cá nhân để thực hiện việc khai và nộp thuế theo quy định của luật thuế thu nhập cá nhân.

Tờ khai thuế đối với cá nhân cho thuê tài sản mẫu 01/TTS mới nhất - File đính kèm bảng kê 01-1/BK-TTS

Tờ khai thuế đối với cá nhân cho thuê tài sản mẫu 01/TTS mới nhất - File đính kèm bảng kê 01-1/BK-TTS
Cá nhân cho thuê tài sản với mức doanh thu trên 100 triệu đồng/năm sẽ phải kê khai thuế. Công ty Luật Minh Khuê đã cập nhật mẫu tờ khai và hướng dẫn kê khai thuế trên tờ khai 01/TTS.

Mẫu bản kê khai về người trực tiếp nuôi dưỡng

Mẫu bản kê khai về người trực tiếp nuôi dưỡng
Mẫu bản kê khai về người trực tiếp nuôi dưỡng (Mẫu số: 21b/XN-TNCN) được Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính:

Hướng dẫn phân loại chứng từ hợp lý để khấu trừ thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) ?

Hướng dẫn phân loại chứng từ hợp lý để khấu trừ thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) ?
Thưa Luật sư! Công ty trước kia kinh doanh gỗ mới chuyển sang gia công giầy da. Công ty tôi có chi tiền trực tiếp cho mỗi công nhân trang bị bảo hộ lao động 2.000.000đồng/năm chia đều 500.000 ...

Mẫu thông báo kết quả hủy hóa đơn (Mẫu: TB03/AC)

 Mẫu thông báo kết quả hủy hóa đơn (Mẫu: TB03/AC)
Luật Minh Khuê xin giới thiệu: Mẫu thông báo kết quả hủy hóa đơn (Mẫu: TB03/AC) Ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính

Mẫu bảng kê hóa đơn chuyển đi (Mẫu: BK01/AC)

 Mẫu bảng kê hóa đơn chuyển đi (Mẫu: BK01/AC)
Luật Minh Khuê xin giới thiệu: Mẫu bảng kê hóa đơn chuyển đi (Mẫu: BK01/AC) ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính

Mẫu thông báo kết quả hủy hóa đơn (phụ lục số 6)

Mẫu thông báo kết quả hủy hóa đơn (phụ lục số 6)
Luật Minh Khuê xin giới thiệu: Mẫu thông báo kết quả hủy hóa đơn (phụ lục số 6) ban hành kèm theo thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài Chính

Mẫu báo cáo mất, cháy, hỏng hóa đơn mẫu số: BC/AC (phụ lục số 5)

Mẫu báo cáo mất, cháy, hỏng hóa đơn mẫu số: BC/AC (phụ lục số 5)
Luật Minh Khuê xin giới thiệu: Mẫu báo cáo mất, cháy, hỏng hóa đơn mẫu số: BC/AC (phụ lục số 5) Ban hành kèm theo Thông tư số /2011/TT-BTC ngày / /2011 của Bộ Tài chính

Mẫu quyết định về việc xử lý vi phạm về thuế qua kiểm tra (hoặc thanh tra) việc chấp hành pháp luật thuế (Mẫu số 20/KTTT)

Mẫu quyết định về việc xử lý vi phạm về thuế qua kiểm tra (hoặc thanh tra) việc chấp hành pháp luật thuế (Mẫu số 20/KTTT)
Luật Minh Khuê xin giới thiệu mẫu quyết định về việc xử lý vi phạm về thuế qua kiểm tra (hoặc thanh tra) việc chấp hành pháp luật thuế ban hành kèm theo Thông tư số 156 /TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ ...

Mẫu quyết định về việc bãi bỏ quyết định kiểm tra (hoặc thanh tra) thuế (Mẫu số 19/KTTT)

Mẫu quyết định về việc bãi bỏ quyết định kiểm tra (hoặc thanh tra) thuế (Mẫu số 19/KTTT)
Luật Minh Khuê xin giới thiệu mẫu quyết định về việc bãi bỏ quyết định kiểm tra (hoặc thanh tra) thuế ban hành kèm theo Thông tư số 156 /TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính

Dịch vụ nổi bật