Luat Minh Khue
Mẫu 05-ĐK-TCT - Tờ khai đăng ký thuế thu nhập cá nhân theo thông tư 95/2016/TT-BTC

Mẫu 05-ĐK-TCT - Tờ khai đăng ký thuế thu nhập cá nhân theo thông tư 95/2016/TT-BTC

Luật Minh Khuê gửi tới quý khách hàng mẫu tờ khai đăng ký thuế thu nhập cá nhân 05-ĐK-TCT ban hành kèm theo thông tư 95/2016/TT-BTC mời quý khách hàng tham khảo. Tờ khai mẫu 05-ĐK-TCT dùng cho cá nhân tự đăng ký cấp mã số thuế cho cá nhân.

Mẫu giấy ủy quyền cho cá nhân hoàn thuế thay

Luật Minh Khuê cung cấp mẫu giấy ủy quyền dành cho cá nhân để ủy quyền cho cá nhân khác thực hiện thủ tục quyết tóa, hoàn thuế thu nhập cá nhân, đã điền nội ...

Mẫu tờ khai thuế thu nhập cá nhân (TNCN) theo mẫu số 03/BĐS mới nhất 2018 - 2019

Mẫu số 03/BĐS-TNCN-Tờ khai thuế thu nhập cá nhân Áp dụng cho cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản; thu nhập từ nhận thừa kế và nhận quà tặng là ...

BẢNG KÊ THU MUA HÀNG HÓA, DỊCH VỤ MUA VÀO KHÔNG CÓ HÓA ĐƠN NĂM 2018

Bảng kê thu mua hàng hóa, dịch vụ mua vào không có hóa đơn Mẫu số: 01/TNDN (Ban hành kèm theo Thông tư số 78/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính)

Mẫu Quyết định về việc áp dụng hóa đơn tự in (Mẫu Quyết định về việc áp dụng hóa đơn tự in)

Luật Minh Khuê xin giới thiệu mẫu Quyết định về việc áp dụng hóa đơn tự in ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31 tháng 3 năm 2014 của Bộ Tài ...

Hướng dẫn cách tự đăng ký mã số thuế cá nhân theo quy định mới và mẫu đơn đăng ký mã số thuế cá nhân

Luật Minh Khuê hướng dẫn cách tự đăng ký mã số thuế cá nhân theo quy định mới và cung cấp mẫu đơn đăng ký mã số thuế thu nhập cá nhân để quý khách hàng tham ...

Mẫu thư xác nhận thu nhập mới nhất (Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC)

Luật Minh Khuê xin gửi đến các bạn mẫu thư xác nhận thu nhập số 20/TXN-TNCN Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính

Mẫu kê khai tài sản, thu nhập (Minh bạch tài sản phòng chống tham nhũng)

Các đối tượng quy định tại Điều 7 Nghị định 78/2013/NĐ-CP phải tiến hành kê khai tài sản, thu nhập của mình để phòng chống tham nhũng, ví dụ: Đại biểu quốc ...

Dịch vụ nổi bật