Tổng đài luật sư trực tuyến gọi: 1900 6162.

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:  1900 6162

--------------------------------------------------------------------------------------------------

1.  BM báo cáo thu chi hoạt động ...

2.  BM báo cáo thu chi lãi ...

3.  BM báo cáo thu chi về phí ...

4.  BM báo cáo thu nộp tiền hàng ...

5.  BM báo cáo tình hình tăng giảm ....

6.  BM báo cáo tổng hợp công nợ

7.  BM báo cáo xuất bán vật tư ...

8.  BM bảng giải trình tờ khai thuế..

9.  BM chi tiết nguồn vốn đầu tư.

10.  BM chi tiết thuế được khấu trừ

11.  BM chi tiết thuế phải nộp

12.  BM danh mục kho vật tư

13.  BM đơn xin trích hàng hóa ...

14.  BM đơn xin vay vốn ngân hàng.

15.  BM đơn xin vay vốn ngân hàng ...

16.  BM giấy đề nghị thanh toán

17.  BM bảng phân bố khấu hao ...

18.  BM bảng thanh khoản hợp đồng ....

19.  BM bảng thống kê tờ khai ...

20.  BM biên bản điều chỉnh hóa đơn

21.  BM nguồn vốn đầu tư

22.  BM phiếu trả lương.

23.  Biểu mẫu sổ cái.

24.  BM sổ chi tiết bán hàng

25.  BM sổ chi tiết các tài khoản

26.  BM sổ chi tiết doanh thu ...

27.  BM sổ chi tiết thuế GTGT ...

28.  BM sổ chi tiết vật tư hàng hóa

29.  BM sổ chi phí sản xuất, kinh doan..

30.  BM sổ chi tiết các khoản thu

31.  BM sổ chi tiết công nợ ...

32.  BM sổ chi tiết công nợ theo ...

33.  BM sổ chi tiết chi dự án

34.  BM chứng từ ghi sổ

35.  BM sổ nhật ký chung

36.  BM số quỹ tiền mặt

37.  BM sổ theo dõi chi phi trả trước

38.  BM sổ theo dõi hạn mức kinh phí

39. BM sổ theo dõi kinh phí ngoài ...

40.  BM sổ theo dõi nguồn kinh phí

41.  BM sổ theo dõi nhận và ...sử dụng vốn đầu tư XDCB

42.  BM sổ tiền gởi

43.  BM sổ theo dõi tiền gởi ...

44.  BM sổ chứng thực, hợp đồng ....

45.  Mẫu phiếu trả lại đơn

46.  Quyết toán thuế đối với DN phá sản

47.  Quyết toán thuế thu nhập

48.  Xử lý hóa đơn ghi không theo thứ tự

49.  Biểu mẫu báo cáo công nợ phải trả

50.  Biểu mẫu báo cáo lưu chuyển tiền tệ ( Theo phương pháp gián tiếp)

51. Biểu mẫu báo cáo tổng hợp công nợ.

----------------------------------------------

THAM KHẢO DỊCH VỤ TƯ VẤN LIÊN QUAN:

1. Tư vấn pháp luật lao động;

2. Luật sư riêng cho doanh nghiệp;

3.Tư vấn pháp luật lĩnh vực dân sự;

4. Tư vấn luật hành chính Việt Nam;

5. Dịch vụ luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp tại tòa án.

6. Luật sư tranh tụng tại tòa án và đại diện ngoài tố tụng;

7. Luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp hôn nhân gia đình;