Tổng đài luật sư trực tuyến gọi: 1900.6162.

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:  1900.6162

--------------------------------------------------------------------------------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

-------***------

Hà Nội, Ngày……tháng …..năm 20…

 

 ĐƠN XIN MUA HOÁ ĐƠN

 

Kính gửi: Chi cục Thuế quận………

 

1. Tên tổ chức kinh doanh: CÔNG TY………………………………………………

            - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:…………………………………..

            Cấp ngày:…………………………………………………………………….

            Cơ quan cấp:…………………………………………………………………

            - Mã số thuế số:………………………………………………………………

            Cấp ngày:……………………………………………………………………..

            - Ngành nghề, mặt hàng kinh doanh:…………………………………………

………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………..

 

2. Trụ sở giao dịch:……………………………………………………………………

- Của đơn vị:………………………………………………………………………….

- Đi thuê cá nhân: Ông/Bà…………….….Số CMT:…………….cấp ngày…./…./….

- Đi mượn: Ông/Bà………...………….….Số CMT:…………….cấp ngày…./…./….

 

3. Các địa điểm kinh doanh khác trong cùng thành phố:…………………………….

     Là sơ sở mới được thành lập, chúng tôi đã nghiên cứu kỹ các luật thuế, Nghị định ..../20...../NĐ-Cp của Chính Phủ và các thông tư của Bộ Tài Chính về in, phát hành, sử dụng, quản lý hoá đơn.

     Chúng tôi cam kết:

-  Các kê khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu khai sai hoặc không đầy đủ thì cơ quan thuế có quyên hạn chế, tư chối  hoặc đình chỉnh bán hoá đơn, đình chỉ sử dụng hoá đơn của đơn vị.
- Quản lý hoá đơn do Bộ Tài Chính phát hành đúng quy định của Nhà nước. Nếu vi phạm chúng tôi xin hoà toàn chịu trách nhiệm trước pháp Luật.

 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

             (ký tên và đóng dấu)