Tổng đài luật sư trực tuyến gọi: 1900.6162.

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:  1900.6162

--------------------------------------------------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày ..../..../20....

 

GIẤY XÁC NHẬN THU NHẬP

 

CÔNG TY LUẬT TNHH MINH KHUÊ

Giấy đăng ký hoạt động công ty luật số 01020881/TP/ĐKH do Sở Tư pháp thành phố Hà Nội cấp ngày 15 tháng 03 năm 2013 hoạt động theo luật luật sư số 65/2006/QH11 năm 2006 được sửa đổi bổ sung năm 2012;

Địa chỉ trụ sở:  Tầng 2, tòa nhà FAFIM, số 19 đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 02439916057                                  Fax: 0435510350

Email: lienhe@luatminhkhue.vn                    Website: http://www.luatminhkhue.vn

XÁC NHẬN

Ông:…………………………………Sinh ngày …../……/19…………;

Quê quán: Xã……………, huyện………………tỉnh…………………..

Hiện là chuyên viên làm việc tại công ty Luật TNHH Minh Khuê, có tổng thu nhập bao gồm lương và các khoản phụ cấp tại Công ty như sau:

- Tháng 01/2014: 5.885.000 (Năm triệu tám trăm tám mươi lăm ngàn đồng);

- Tháng 02/2014: 5.885.000 (Năm triệu tám trăm tám mươi lăm ngàn đồng);

- Tháng 03/2014: 5.885.000 (Năm triệu tám trăm tám mươi lăm ngàn đồng).

                                                                 TM. CÔNG TY LUẬT TNHH MINH KHUÊ

                                                                   GIÁM ĐỐC

 

 

 

----------------------------------------------------------

THAM KHẢO DỊCH VỤ TƯ VẤN LIÊN QUAN:

1. Tư vấn pháp luật lao động;

2. Tư vấn pháp luật lĩnh vực dân sự;

3. Tư vấn luật hành chính Việt Nam;

4. Luật sư riêng cho doanh nghiệp;

5. Dịch vụ luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp tại tòa án.

6. Luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp hôn nhân gia đình;