Luật sư tư vấn luật thuế qua điện thoại gọi:   1900.6162

-------------------------------------------------------------------

Mẫu số: 02GTTT3/001

HÓA ĐƠN BÁN HÀNG

                                                                                                                                                     Ký hiệu: AB/12P

                                                                 Liên 1: Lưu                                                                 Số:         0000001

Ngày........tháng.......năm 20....

 

Đơn vị bán hàng: CÔNG TY TNHH A

Mã số thuế: 010023400

Địa chỉ: 45 phố X, quận Y, thành phố Hà Nội

Số tài khoản................................................................................................................................

Điện thoại:...................................................................................................................................

Họ tên người mua hàng................................................................ ...... ....... ..........................

Tên đơn vị...................................................................................................................................

Địa chỉ................................................................ Số tài khoản...................................................

Hình thức thanh toán:.................... MST:...................................................................................

STT

Tên hàng hóa, dịch vụ

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

1

2

3

4

5

6=4x5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng tiền bán hàng hóa, dịch vụ:…..................................

Số tiền viết bằng chữ:...........................................................

 

Người mua hàng

(Ký, ghi rõ họ, tên)

 

 

 

 

 

 

Người bán hàng

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ, tên)

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hoá đơn)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:

- Liên 1:

Lưu                     

- Liên 2: Giao người mua

- Liên 3: ...    

-------------------------------------------------------------

Liên hệ sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật lĩnh vực thuế.

Quý khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi:

CÔNG TY LUẬT TNHH MINH KHUÊ

Điện thoại yêu cầu dịch vụ luật sư tư vấn pháp luật thuế, gọi: 1900.6162

Gửi thư tư vấn hoặc yêu cầu dịch vụ qua Email:  Tư vấn pháp luật qua Email

Rất mong nhận được sự hợp tác cùng Quý khách hàng!

Trân trọng./.

PHÒNG KẾ TOÁN - CÔNG TY LUẬT MINH KHUÊ

----------------------------------------
THAM KHẢO DỊCH VỤ PHÁP LÝ LIÊN QUAN: