Luat Minh Khue

Biểu mẫu hồ sơ

Chuyên mục biểu mẫu cung cấp toàn bộ các biểu mẫu thông dụng như: Biểu mẫu hợp đồng, biểu mẫu thủ tục hành chính, biểu mẫu tờ khai...Để Quý khách hàng tiện áp dụng trên thực tiễn. Thông tin chi tiết về các vấn đề liên quan, Quý khách vui lòng trao đổi trực tiếp với luật sư qua số máy hỗ trợ, tư vấn, giải đáp pháp luật (24/7) gọi: 1900 6162.

Mẫu Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội mới nhất

Mẫu Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội mới nhất
Công ty Luật TNHH Minh Khuê xin cung cấp và hướng dẫn khách hàng Mẫu Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội ban hành kèm theo Thông tư số 56/2017/TT-BYT ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ ...

Mẫu quyết định miễn trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi

Mẫu quyết định miễn trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi
Luật Minh Khuê giới thiệu Các biểu mẫu trong tiến hành tố tụng đối với người dưới 18 tuổi (Ban hành kèm theo Thông tư số: 61/2017/TT-BCA ngày 14 tháng 12 năm 2017 quy định biểu mẫu, giấy tờ, sổ sách ...

Mẫu biên bản thỏa thuận phân chia di sản thừa kế mới nhất hiện nay

Mẫu biên bản thỏa thuận phân chia di sản thừa kế mới nhất hiện nay
Thỏa thuận phân chia di sản thừa kế là văn bản được xác lập giữa các hàng thừa kế trong đó thỏa thuận về quyền phân chia di sản, từ chối nhận di sản, tặng cho di sản... giữa những người có quyền hưởng ...

Mẫu hợp đồng giao khoán, lắp đặt hoàn thiện thiết bị nội thất nhà ở

Mẫu hợp đồng giao khoán, lắp đặt hoàn thiện thiết bị nội thất nhà ở
Hợp đồng giao khoán là việc giao kết giữa cá nhân nhau hoặc giữa công ty với cá nhân để thực hiện một công việc được cam kết trong một thời hạn nhất định quy định trong hợp đồng. Đây là một giao dịch ...

Các biểu mẫu sử dụng trong công tác khám nghiệm tử thi điều tra vụ án tai nạn giao thông mới nhất 2018?

Các biểu mẫu sử dụng trong công tác khám nghiệm tử thi điều tra vụ án tai nạn giao thông mới nhất 2018?
Ban hành kèm theo Thông tư số: 61/2017/TT-BCA ngày 14 tháng 12 năm 2017 quy định biểu mẫu, giấy tờ, sổ sách về điều tra hình sự.

Mẫu biên bản mở niêm phong tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ theo thủ tục hành chính (Mẫu biên bản số 17)

Mẫu biên bản mở niêm phong tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ theo thủ tục hành chính (Mẫu biên bản số 17)
Luật Minh Khuê cung cấp đến quý khách hàng Mẫu biên bản Mở niêm phong tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ theo thủ tục hành chính (Mẫu biên bản số 17) - Ban hành kèm theo Nghị định số: ...

Mẫu biên bản xác minh tình tiết của vụ việc vi phạm hành chính (Mẫu biên bản số 15)

Mẫu biên bản xác minh tình tiết của vụ việc vi phạm hành chính (Mẫu biên bản số 15)
Luật Mnh Khuê giới thiệu Mẫu biên bản xác minh tình tiết của vụ việc vi phạm hành chính (Mẫu biên bản số 15) - Ban hành kèm theo Nghị định số: 97/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017

Mẫu biên bản cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả (Mẫu biên bản số 06)

Mẫu biên bản cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả (Mẫu biên bản số 06)
Luật Minh Khuê giới thiệu Mẫu biên bản cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả (Mẫu biên bản số 06) - Ban hành kèm theo Nghị định số: 97/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017

Mẫu biên bản trả lại tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, giấy phép, chứng chỉ hành nghề bị tạm giữ (Mẫu biên bản số 08)

Mẫu biên bản trả lại tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, giấy phép, chứng chỉ hành nghề bị tạm giữ (Mẫu biên bản số 08)
Luật Minh Khuê cung cấp Mẫu biên bản trả lại tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, giấy phép, chứng chỉ hành nghề bị tạm giữ (Mẫu biên bản số 08) - Ban hành kèm theo Nghị định số: 97/2017/NĐ-CP ...

Mẫu biên bản cưỡng chế thu tiền, tài sản để thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính (Mẫu biên bản số 05)

Mẫu biên bản cưỡng chế thu tiền, tài sản để thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính (Mẫu biên bản số 05)
Luật Minh Khuê giới thiệu toàn văn và hướng dẫn soạn thảo Mẫu biên bản cưỡng chế thu tiền, tài sản để thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính (Mẫu biên bản số 05) (Ban hành kèm theo Nghị định ...

Xin hướng đẫn soạn thảo mẫu giấy đề nghị thành lập hộ kinh doanh cá thể ?

Xin hướng đẫn soạn thảo mẫu giấy đề nghị thành lập hộ kinh doanh cá thể  ?
Thưa luật sư, xin Công ty Luật Minh khuê tư vấn và Xin hướng đẫn soạn thảo mẫu giấy đề nghị thành lập hộ kinh doanh cá thể ? Cảm ơn!

Mẫu biên bản niêm phong tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ theo thủ tục hành chính (Mẫu biên bản số 16)

Mẫu biên bản niêm phong tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ theo thủ tục hành chính (Mẫu biên bản số 16)
Luật Minh Khuê giới thiệu Mẫu biên bản niêm phong tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ theo thủ tục hành chính (Mẫu biên bản số 16) - Ban hành kèm theo Nghị định số: 97/2017/NĐ-CP ngày ...

Mẫu biên bản thỏa thuận phân chia di sản thừa kế mới nhất hiện nay

Mẫu biên bản thỏa thuận phân chia di sản thừa kế mới nhất hiện nay

Thỏa thuận phân chia di sản thừa kế là văn bản được xác lập giữa các hàng thừa kế trong đó thỏa thuận về quyền phân chia di sản, từ chối nhận di sản, tặng cho di sản... giữa những người có quyền hưởng ...

Dịch vụ nổi bật