Luat Minh Khue
Mẫu đơn xin nghỉ việc hưởng chế độ thai sản mới nhất 2019

Mẫu đơn xin nghỉ việc hưởng chế độ thai sản mới nhất 2019

Đơn xin nghỉ thai sản là một trong những tài liệu quan trọng nhằm xác định thời gian bắt đầu nghỉ của người lao động tại Công ty. Mẫu đơn này cho phép, thể hiện việc xin nghỉ hưởng chế độ hợp pháp của người lao động đối với tổ chức, doanh nghiệp sử dụng lao động:

Mẫu đơn yêu cầu tuyên bố một người mất tích mới nhất năm 2019

Công ty Luật Minh Khuê đăng tải mẫu đơn yêu cầu tuyên bố một người mất tích và hướng dẫn viết đơn yêu cầu tòa án tuyến bố một người mất tích và hướng dẫn ...

Mẫu giấy ủy quyền trong tham gia tố tụng dân sự mới năm 2019

Theo quy định của luật dân sự hiện nay, thì chủ thể của quan hệ dân sự có thể ủy quyền cho người khác (đại diện theo ủy quyền) để tham gia giải quyết các ...

Download các biểu mẫu thông dụng trong lĩnh vực kinh doanh thương mại

Download các biểu mẫu thông dụng trong lĩnh vực kinh doanh thương mại - Phần này cung cấp cho khách hàng các biểu mẫu phục vụ cho công việc của mình:

Mẫu công văn đề nghị, yêu cầu thanh toán công nợ mới nhất năm 2019

Mẫu công văn đề nghị thanh toán hoặc công văn yêu cầu thanh toán công nợ, giấy thanh toán công nợ, thông báo thanh toán công nợ là văn bản pháp lý gửi đến ...

Dịch vụ nổi bật