Luat Minh Khue
Mẫu quyết định bổ nhiệm giám đốc, kế toán trưởng, trưởng phòng mới 2019

Mẫu quyết định bổ nhiệm giám đốc, kế toán trưởng, trưởng phòng mới 2019

Bổ nhiệm các chức danh quan trọng trong công ty như: Giám đốc, tổng giám đốc, kế toán trưởng, trưởng phòng... cần được thực hiện đúng quy định của pháp luật doanh nghiệp và quy định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các vị trí này. Luật Minh Khuê giới mẫu quyết định bổ nhiệm chức vụ này:

Mẫu đơn khiếu nại mới nhất năm 2019 và hướng dẫn soạn đơn khiếu nại

Đơn khiếu nại là văn bản của đối tượng bị tác động bởi quyết định hành chính hoặc hành vi hành chính mà theo họ là trái luật thì phát sinh quyền khiếu nại ...

Mẫu đơn kháng cáo năm 2019 và Hướng dẫn viết đơn kháng cáo

Đơn kháng cáo là văn bản quan trọng thể hiện ý kiến phản đối một phần hoặc toàn bộ bản án do tòa án nhân dân cấp sơ thẩm ban nhành. Đơn kháng cáo là tiền đề ...

Mẫu đơn đề nghị hưởng trợ cấp thai sản mới nhất

Hồ sơ hưởng trợ cấp thai sản phải có Mẫu đơn đề nghị hưởng trợ cấp thai sản theo mẫu số 11B-HSB và các giấy tờ liên quan để giải quyết chế độ thái sản cho ...

Mẫu thư mời hợp tác kinh doanh mới nhất năm 2019

Thư mời hợp tác kinh doanh là văn bản dạng thư mời gửi đến những đối tác tiềm năng, có khả năng kinh doanh phát triển một dịch vụ, một sản phẩm hoặc lĩnh ...

Dịch vụ nổi bật