Xin cảm ơn !

Người gửi: T

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn luật lao động của công ty Luật Minh Khuê.

Luật sư tư vấn lao động gọi: 1900.6162

Trả lời:

Chào bạn! Cảm ơn bạn đã tin tưởng và lựa chọn công ty Luật Minh Khuê. Về thắc mắc của bạn, chúng tôi xin được giải đáp như sau:

Căn cứ pháp lý:

Luật bảo hiểm xã hội 2006 

Nội dung phân tích:

>> Xem thêm:  Hồ sơ và mức hưởng trợ cấp tuất một lần theo quy định của pháp luật

Khi bố bạn mất, thân nhân của ông sẽ nhận được trợ cấp mai táng và trợ cấp tuất.

Trợ cấp mai táng theo quy định của điều 63 như sau:

“1. Các đối tượng sau đây khi chết thì người lo mai táng được nhận trợ cấp mai táng:

a) Người lao động quy định tại khoản 1 Điều 2 của Luật này đang đóng bảo hiểm xã hội;

b) Người lao động đang bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội;

c) Người đang hưởng lương hưu; hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng đã nghỉ việc.

2. Trợ cấp mai táng bằng mười tháng lương tối thiểu chung.

3. Trường hợp đối tượng quy định tại khoản 1 Điều này bị Tòa án tuyên bố là đã chết thì thân nhân được hưởng trợ cấp quy định tại khoản 2 Điều này.”

Như vậy, người lo mai táng sẽ nhận được số tiền: 10 x 1.150.000 = 11.500.000 đồng.

Về trợ cấp tuất, điều 67 Luật này quy định về mức trợ cấp tuất một lần như sau:

>> Xem thêm:  Tư vấn về cách tính chế độ khi người lao động nghỉ hưu ?

“Điều 67. Mức trợ cấp tuất một lần

1. Mức trợ cấp tuất một lần đối với thân nhân của người lao động đang làm việc hoặc người lao động đang bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm tính bằng 1,5 tháng mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội; mức thấp nhất bằng ba tháng mức bình quân tiền lương, tiền công tháng.

2. Mức trợ cấp tuất một lần đối với thân nhân của người đang hưởng lương hưu chết được tính theo thời gian đã hưởng lương hưu, nếu chết trong hai tháng đầu hưởng lương hưu thì tính bằng bốn mươi tám tháng lương hưu đang hưởng; nếu chết vào những tháng sau đó, cứ hưởng thêm một tháng lương hưu thì mức trợ cấp giảm đi 0,5 tháng lương hưu, mức thấp nhất bằng ba tháng lương hưu đang hưởng.”

Như vậy, bố bạn có 8 năm đóng bảo hiểm tương ứng với 96 tháng. 2 tháng đầu được tính bằng 48 tháng lương hưu đang hưởng, 94 tháng sau mỗi tháng trừ đi 0,5 tháng lương hưu tức là giảm đi 47 tháng. Nếu theo tính toán thì thân nhân của ông chỉ được hưởng mức 1 tháng lương hưu đang hưởng. Tuy nhiên, điều luật quy định rõ mức thấp nhất trợ cấp tuất 1 lần bằng 3 tháng lương hưu đang hưởng cho  nên thân nhân của ông sẽ nhận được trợ cấp tuất 1 lần là 24 triệu đồng.

Tổng số tiền được nhận sẽ là : 24.000.000 + 11.500.000 = 35.500.000 đồng.

Trên đây là phần tư vấn của chúng tôi. Cảm ơn quý khách hàng đã tin tưởng và lựa chọn công ty Luật Minh Khuê.

Trân trọng./.

BỘ PHẬN TƯ VẤN LUẬT – CÔNG TY LUẬT MINH KHUÊ. 

>> Xem thêm:  Thời gian đóng bảo hiểm xã hội cụ thể để được hưởng lương hưu của cán bộ không chuyên trách ở xã ?