Trả lời:

Chào bạn! Cảm ơn bạn đã tin tưởng và lựa chọn công ty Luật Minh Khuê. Về thắc mắc của bạn, chúng tôi xin được giải đáp như sau:

1. Căn cứ pháp lý:

Bộ luật dân sự 2005

Bộ luật dân sự năm 2015

2. Nội dung phân tích:

Thứ nhất, xử lý tài sản khi mẹ bạn mất.

Mẹ bạn mất không để lại di chúc, cho nên, phần tài sản riêng của mẹ bạn và phần tài sản của mẹ bạn trong khối tài sản chung với ba bạn sẽ được mang ra chia thừa kế theo pháp luật. Điều 676 Bộ luật dân sự 2005 quy định những người thừa kế theo pháp luật như sau:

"1. Những người thừa kế theo pháp luật được quy định theo thứ tự sau đây:

a) Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết;

b) Hàng thừa kế thứ hai gồm: ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại;

c) Hàng thừa kế thứ ba gồm: cụ nội, cụ ngoại của người chết; bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột, chắt ruột của người chết mà người chết là cụ nội, cụ ngoại.

2. Những người thừa kế cùng hàng được hưởng phần di sản bằng nhau.

3. Những người ở hàng thừa kế sau chỉ được hưởng thừa kế, nếu không còn ai ở hàng thừa kế trước do đã chết, không có quyền hưởng di sản, bị truất quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản."

Như vậy, khi mẹ bạn mất, số tài sản của mẹ bạn được chia làm 2 phần trong đó bạn và ba bạn mỗi người được một phần bằng nhau do bạn và ba bạn đều thuộc hàng thừa kế thứ nhất của mẹ bạn.

>> Xem thêm:  Mẫu di chúc thừa kế tài sản, đất đai mới nhất năm 2020

Thứ hai, xử lý tài sản khi ba bạn mất.

Ba bạn mất không để lại di chúc cho nên tài sản riêng của ba bạn và tài sản của ba bạn trong khối tài sản chung với vợ mới của ông sẽ được mang ra chia thừa kế theo pháp luật. Căn cứ điều 676 Bộ luật dân sự 2005 thì những người thừa kế theo pháp luật của ba bạn sẽ được hưởng thừa kế. 

Trong thông tin bạn cung cấp không nói rõ ba bạn với vợ mới có con hay không cho nên chúng tôi không thể xác định được phần di sản này sẽ được chia làm mấy phần. Bạn căn cứ vào điều luật trên để biết rõ hơn những ai được hưởng và phần di sản mà mỗi người được hưởng.

Cũng cần lưu ý, bạn cần yêu cầu chia di sản trong thời hạn luật định. Bộ luật dân sự 2005 quy định thời hiệu yêu cầu chia di sản là là mười năm, kể từ thời điểm mở thừa kế ( theo điều 645 Bộ luật dân sự 2005). Hết thời hạn này bạn không có quyền yêu cầu phân chia di sản. 

Trên đây là những tư vấn của chúng tôi về vấn đề của bạn. Rất mong sự hợp tác cùng Quý khách hàng!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật dân sự - Công ty luật Minh KHuê 

>> Xem thêm:  Hướng dẫn quy trình giải quyết tranh chấp đất đai ?