Lần 1: học cao học từ 2009-2011, sau khi học xong, để được nhận kinh phí hỗ trợ của tỉnh, tôi có ký cam kết sẽ phục vụ cho trường với thời gian là 4 năm( cơ quan tôi chỉ yêu cầu ký cam kết sau khi hoàn thành khóa học). 

Lần 2: từ tháng 5/2012 đến tháng 5/2015 tôi được cho đi học NCS cũng bằng kinh phí của trường, lần này tôi không có ký cam kết thời gian phục vụ với nhà trường trước và sau khi đi học về.

- Trong suốt khoảngthời gian nói trên (2009-2015), ngoài thời gian đi học (tôi học hệ chính quy không tập trung ở cả 2 lần học Thạc sỹ và Tiến sĩ; ngoài thời gian tập trung cho các đợt học (mỗi năm tôi đi học Thạc sỹ không quá 6 tháng; Tiến Sĩ chỉ học không quá 2 tháng). Thời gian còn lại trong năm tôi vẫn tham gia công tác tại trường, tôi vẫn tham gia công tác giảng dạy theo quy chế của trường. Tháng 10/2015, trường tôi nâng cấp thành trường Đại học, và tôi ký lại hợp đồng làm việc không xác định thời hạn với nhà trường. Lúc này, nhà trường yêu cầu tôi ký cam kết thời gian phục vụ mới được nhận kinh phí hỗ trợ của tỉnh, và tôi đã không ký. Nay tôi muốn đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc với nhà trường theo luật định.

Vậy cho tôi hỏi: Tôi có phải bồi thường chi phí đào tạo không? Nếu phải bồi thường chi phí đào tạo, tôi phải bồi thường các khoản chi phí nào? (có phải bồi thường cả chi phí học thạc sỹ hay không?). Sau 45 ngày, nếu tôi và cơ quan chưa giải quyết xong việc chấm dứt hợp đồng làm việc, tôi có thể xin việc ở cơ quan khác được không?

Rất mong Luật sư giúp đỡ.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn luật lao động của công ty luật Minh Khuê.

>> Luật sư tư vấn pháp luật lao động trực tuyến, gọi:   1900.6162

 

Trả lời:

>> Xem thêm:  Hậu quả pháp lý khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động ? Mức bồi thường

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

1. Cơ sở pháp lý:

Bộ luật lao động số 10/2012/QH13

Luật viên chức 2010

Nghị định 29/2012/NĐ-CP của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức

2. Nội dung tư vấn:

Việc bạn muốn đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, bạn cần tuân thủ theo quy định tại khoản 1 Điều 37 Bộ luật lao động 2012:

"Điều 37. Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người lao động

1. Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn trong những trường hợp sau đây:

a) Không được bố trí theo đúng công việc, địa điểm làm việc hoặc không được bảo đảm điều kiện làm việc đã thỏa thuận trong hợp đồng lao động;

b) Không được trả lương đầy đủ hoặc trả lương không đúng thời hạn đã thỏa thuận trong hợp đồng lao động;

c) Bị ngược đãi, quấy rối tình dục, cưỡng bức lao động;

d) Bản thân hoặc gia đình có hoàn cảnh khó khăn không thể tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động;

đ) Được bầu làm nhiệm vụ chuyên trách ở cơ quan dân cử hoặc được bổ nhiệm giữ chức vụ trong bộ máy nhà nước;

e) Lao động nữ mang thai phải nghỉ việc theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền;

g) Người lao động bị ốm đau, tai nạn đã điều trị 90 ngày liên tục đối với người làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn và một phần tư thời hạn hợp đồng đối với người làm việc theo hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng mà khả năng lao động chưa được hồi phục".

Như vậy việc bạn đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động không thuộc vào khoản 1 Điều 37, theo đó bạn đã đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật. Nghĩa vụ khi đơn phương chấm dứt hợp đồng trái pháp luật của bạn được quy định tại điều 43 Bộ luật lao động 2012 như sau:

"Điều 43. Nghĩa vụ của người lao động khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật

1. Không được trợ cấp thôi việc và phải bồi thường cho người sử dụng lao động nửa tháng tiền lương theo hợp đồng lao động.

2. Nếu vi phạm quy định về thời hạn báo trước thì phải bồi thường cho người sử dụng lao động một khoản tiền tương ứng với tiền lương của người lao động trong những ngày không báo trước.

3. Phải hoàn trả chi phí đào tạo cho người sử dụng lao động theo quy định tại Điều 62 của Bộ luật này."

Điều 35 Luật viên chức 2010 quy định:

"Điều 35. Trách nhiệm và quyền lợi của viên chức trong đào tạo, bồi dưỡng

1. Viên chức tham gia đào tạo, bồi dưỡng phải chấp hành nghiêm chỉnh quy chế đào tạo, bồi dưỡng và chịu sự quản lý của cơ sở đào tạo, bồi dưỡng.

2. Viên chức được cử tham gia đào tạo, bồi dưỡng được hưởng tiền lương và phụ cấp theo quy định của pháp luật và quy chế của đơn vị sự nghiệp công lập; thời gian đào tạo, bồi dưỡng được tính là thời gian công tác liên tục, được xét nâng lương.

3. Viên chức được đơn vị sự nghiệp công lập cử đi đào tạo nếu đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc hoặc tự ý bỏ việc phải đền bù chi phí đào tạo theo quy định của Chính phủ."

Khoản 4 Điều 36 Nghị định 29/2012/NĐ-CP quy định:

>> Xem thêm:  Người lao động xin nghỉ việc có phải bồi thường chi phí đào tạo cho công ty không ?

"Điều 36. Đào tạo và đền bù chi phí đào tạo

4. Viên chức được cử đi đào tạo ở trong nước và ngoài nước phải đền bù chi phí đào tạo trong các trường hợp sau:

a) Trong thời gian được cử đi đào tạo, viên chức tự ý bỏ học hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc;

b) Viên chức hoàn thành khóa học nhưng không được cơ sở đào tạo cấp văn bằng tốt nghiệp, chứng nhận kết quả học tập;

c) Viên chức đã hoàn thành và được cấp bằng tốt nghiệp khóa học từ trình độ trung cấp trở lên nhưng chưa phục vụ đủ thời gian theo cam kết quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều này."

Căn cứ vào các quy định trên, bạn phải bồi thường chi phí đào tạo trong các trường hợp: tự ý bỏ học, đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động hoặc tự ý bỏ việc, không hoàn thành khóa học, không được cấp văn bằng tốt nghiệp, chưa phục vụ đủ thời gian theo cam kết. Như vậy, việc bạn đơn phương chấm dứt hợp đồng với nhà trường là trái pháp luật, bạn sẽ phải bồi thường chi phí đào tạo theo luật định. Trong trường hợp này bạn không phải bồi thường chi phí đào tạo Thạc sỹ, do sau khi đào tạo Thạc sỹ xong bạn vẫn tiếp tục làm tại trường và đã phục vụ đủ thời gian theo cam kết với nhà trường là 4 năm từ năm 2011 đến năm 2015. Các khoản chi phí bạn phải bồi thường quy định tại khoản 3 Điều 62 Bộ luật lao động 2012 như sau:

"Điều 62. Hợp đồng đào tạo nghề giữa người sử dụng lao động, người lao động và chi phí đào tạo nghề

3. Chi phí đào tạo bao gồm các khoản chi có chứng từ hợp lệ về chi phí trả cho người dạy, tài liệu học tập, trường, lớp, máy, thiết bị, vật liệu thực hành, các chi phí khác hỗ trợ cho người học và tiền lương, tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người học trong thời gian đi học. Trường hợp người lao động được gửi đi đào tạo ở nước ngoài thì chi phí đào tạo còn bao gồm chi phí đi lại, chi phí sinh hoạt trong thời gian ở nước ngoài."

Khoản 3 Điều 37 Bộ luật lao động 2012 quy định:

"Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, nhưng phải báo cho người sử dụng lao động biết trước ít nhất 45 ngày, trừ trường hợp quy định tại Điều 156 của Bộ luật này."

Pháp luật quy định bạn phải báo trước ít nhất 45 ngày. Sau thời gian 45 ngày, kể từ khi bạn báo trước mà bạn và cơ quan chưa giải quyết xong việc chấm dứt hợp đồng làm việc, thì bạn không thể xin việc ở cơ quan khác.

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của quý khách hàng. Việc đưa ra ý kiến tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật và thông tin do quý khách hàng cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo.

Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề hoặc/ và có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý khách hàng.

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900.6162 để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.                                  

Bộ phận tư vấn pháp luật lao động - Công ty luật Minh Khuê 

>> Xem thêm:  Đơn phương chấm dứt HĐLĐ khi có cam kết làm việc lâu dài có trái luật ?

>> Xem thêm:  Tranh chấp về trường hợp bị đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động mới cập nhật