Hiện tại thời gian sử dụng còn 30 năm. Em xin hỏi chính sách đền bù đất như thế nào? Đất thầu 50 năm sẽ được đền bù theo giá đất nào ạ? Các văn bản luật điều chỉnh là những văn bản nào ạ?

Em xin cảm ơn!

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục Tư vấn luật đất đai của Công Ty Luật Minh Khuê

Bồi thường khi nhà nước thu hồi đất đất ở và đất cho thuê

Luật sư tư vấn luật đất đai gọi: 1900.6162

1. Căn cứ pháp lý:

 

-Luật đất đai 2013

-Nghị định 47/2014/NĐ-CP quy định về bồi thường, hỗ trợ; tái định cư khi nhà nước thu hồi đất

-Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai

>> Xem thêm:  Giám định tỷ lệ thương tật khi bị tai nạn giao thông ? Bồi thường thiệt hại khi bị tai nạn

2. Nội dung tư vấn: 

Thứ nhất, về chính sách đền bù khi nhà nước thu hồi đất

Đối với diện tích đất ở bị thu hồi, gia đình bạn sẽ được hưởng các chính sách sau: 

-Bồi thường về đất theo quy định tại điều 79, luật đất đai 2013. Theo đó 

 "1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ở, người Việt Nam định cư ở nước ngoài đang sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất tại Việt Nam mà có đủ điều kiện được bồi thường quy định tại Điều 75 của Luật này khi Nhà nước thu hồi đất thì được bồi thường như sau:

a) Trường hợp không còn đất ở, nhà ở nào khác trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất thu hồi thì được bồi thường bằng đất ở hoặc nhà ở; trường hợp không có nhu cầu bồi thường bằng đất ở hoặc nhà ở thì Nhà nước bồi thường bằng tiền;

b) Trường hợp còn đất ở, nhà ở trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất thu hồi thì được bồi thường bằng tiền. Đối với địa phương có điều kiện về quỹ đất ở thì được xem xét để bồi thường bằng đất ở.

2. Hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất gắn liền với nhà ở phải di chuyển chỗ ở mà không đủ điều kiện được bồi thường về đất ở, nếu không có chỗ ở nào khác thì được Nhà nước bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở hoặc giao đất ở có thu tiền sử dụng đất"

-Bồi thường thiệt hại về nhà, công trình xây dựng có trên đất theo quy định tại điều 89, luật đất đai 2013. Theo đó:

"1. Đối với nhà ở, công trình phục vụ sinh hoạt gắn liền với đất của hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài khi Nhà nước thu hồi đất phải tháo dỡ toàn bộ hoặc một phần mà phần còn lại không bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định của pháp luật thì chủ sở hữu nhà ở, công trình đó được bồi thường bằng giá trị xây dựng mới của nhà ở, công trình có tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương.

>> Xem thêm:  Hành vi hủy hoại tài sản của người khác thì cấu thành tội gì ?

Trường hợp phần còn lại của nhà ở, công trình vẫn bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định của pháp luật thì bồi thường theo thiệt hại thực tế."

-Được hưởng chính sách hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất theo quy định tại điều 83, luật đất đai 2013. Các khoản hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất bao gồm:

a) Hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất;

b) Hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm đối với trường hợp thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp; thu hồi đất ở kết hợp kinh doanh dịch vụ của hộ gia đình, cá nhân mà phải di chuyển chỗ ở;

c) Hỗ trợ tái định cư đối với trường hợp thu hồi đất ở của hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mà phải di chuyển chỗ ở;

d) Hỗ trợ khác.

Tùy thuộc vào tình hình thực tế thì gia đình bạn sẽ được xem xét để hưởng các khoản hộ trợ khi nhà nước thu hồi đất. Về điều kiện để được hưởng các khoản hỗ trợ bạn có thể xem thêm tại điều 19, nghị định 147/2014/NĐ-CP về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất.

Đối với diện tích đất đang được nhà nước cho thuê, có thời hạn thuê là 50 năm thì gia đình bạn được hưởng các chính sách sau: 

-Theo quy định tại khoản 2, điều 74 luật đất đai 2013 thì trước hết gia đình bạn sẽ được bồi thường theo nguyên tắc giao đất có cùng mục đích với đất bị thu hồi, nếu không có đất để bồi thường thì được bồi thường bằng tiền theo giá đất cụ thể của loại đất thu hồi do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định tại thời điểm quyết định thu hồi đất.

-Ngoài ra, gia đình bạn còn có thể được bồi thường đối với cây trồng, vật nuôi nếu trên diện tích đất gia đình bạn đang thuê có cây trồng, vật nuôi mà chưa thu hoạch.(điều 90, luật đất đai 2013) 

>> Xem thêm:  Gây ra tai nạn giao thông trong năm 2020 thì phải bồi thường những gì ?

-Bồi thường chi phí di chuyển tài sản. Khi Nhà nước thu hồi đất mà phải di chuyển tài sản thì được Nhà nước bồi thường chi phí để tháo dỡ, di chuyển, lắp đặt; trường hợp phải di chuyển hệ thống máy móc, dây chuyền sản xuất còn được bồi thường đối với thiệt hại khi tháo dỡ, vận chuyển, lắp đặt. (Khoản 1, điều 91, luật đất đai 2013)

2. Về giá đất bồi thường đối với diện tích đất thuê

Theo quy định tại khoản 2, điều 74, luật đất đai 2013 thì "Việc bồi thường được thực hiện bằng việc giao đất có cùng mục đích sử dụng với loại đất thu hồi, nếu không có đất để bồi thường thì được bồi thường bằng tiền theo giá đất cụ thể của loại đất thu hồi do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định tại thời điểm quyết định thu hồi đất". Như vậy, giá đất bồi thường sẽ là giá đất của loại đất gia đình bạn đang thuê do Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng quyết định tại thời điểm có quyết định thu hồi đất. Để hiểu rõ hơn, bạn có thể tham khảo quyết định về giá đất trên địa bàn tỉnh Hưng Yên vào thời điểm gia đình bạn nhận được quyết định thu hồi đất

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về vấn đề mà bạn đang quan tâm. Việc đưa ra ý kiến tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật và thông tin do khách hàng  cung cấp. Mục đích đưa ra bản tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo.

Trường hợp trong bản tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong bản tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề, rất mong nhận được phản ánh của quý khách tới địa chỉ email Tư vấn pháp luật đất đai qua Email hoặc tổng đài tư vấn trực tuyến 1900.6162Chúng tôi sẵn sàng giải đáp.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn luật đất đai. 

 

>> Xem thêm:  Thời hạn của loại đất quy định trong bảng giá đất ? Quy định về mua bán các loại đất