Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục Tư vấn luật đất đai của Công ty luật Minh Khuê.

Bồi thường về đất khi nhà nước thu hồi đất

Luật sư tư vấn Luật Đất đai, gọi: 1900.6162

Trả lời:

Chào bạn! Cảm ơn bạn đã gửi thắc mắc đến công ty Luật Minh Khuê. Về thắc mắc của bạn chúng tôi xin được tư vấn như sau:

1. Cơ sở pháp lý

Luật đất đai năm 2013

Nghị định 47/2014/NĐ-CP Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất

2. Nội dung phân tích:

Theo như những thông tin mà bạn cung cấp thì tôi hiểu rằng ao thâu mà gia đình bạn sử dụng là kí hợp đồng thuê đất với nhà nước, cứ 5 năm lại kí hợp đồng một lần

Thứ nhất, về điều kiện để thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định tại Điều 119 Luật Đất đai đó là:

a) Đã có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;

b) Đất đã được giải phóng mặt bằng, đất có tài sản gắn liền với đất mà tài sản thuộc sở hữu nhà nước;

c) Có phương án đấu giá quyền sử dụng đất được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Như vậy, về nguyên tắc đất sau khi đã được thu hồi giải phóng mặt bằng mới được đem ra đấu giá quyền sử dụng đất. 

Và theo quy định tại Điều 77 Luật đất đai 2013:

"1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất nông nghiệp khi Nhà nước thu hồi đất thì được bồi thường về đất, chi phí đầu tư vào đất còn lại theo quy định sau đây:

a) Diện tích đất nông nghiệp được bồi thường bao gồm diện tích trong hạn mức theo quy định tại Điều 129, Điều 130 của Luật này và diện tích đất do được nhận thừa kế;

b) Đối với diện tích đất nông nghiệp vượt hạn mức quy định tại Điều 129 của Luật này thì không được bồi thường về đất nhưng được bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại;"

Chi phí đầu tư vào đất còn lại đó là các chi phí mà bạn đã đầu tư vào đất phù hợp với mục đích sử dụng đất nhưng đến thời điểm cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định thu hồi đất còn chưa thu hồi hết. Chi phí đầu tư vào đất còn lại gồm toàn bộ hoặc một phần của các khoản chi phí sau:

a) Chi phí san lấp mặt bằng;

b) Chi phí cải tạo làm tăng độ màu mỡ của đất, thau chua rửa mặn, chống xói mòn, xâm thực đối với đất sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp;

c) Chi phí gia cố khả năng chịu lực chống rung, sụt lún đất đối với đất làm mặt bằng sản xuất kinh doanh;

d) Chi phí khác có liên quan đã đầu tư vào đất phù hợp với mục đích sử dụng đất.

Tuy nhiên, đối với trường hợp của bạn khi nhà nước tiến hành thu hồi đất thì sẽ không được bồi thường về đất vì đất của bạn là đất nhà nước cho thuê trả tiền thuê đất hàng năm, nhưng bạn sẽ được bồi thường về chi phí đầu tư vào đất còn lại như đã nêu trên.

Trân trọng./

Bộ phận tư vấn Luật Đất đai - Công ty luật Minh Khuê