Cơ sở pháp lý:

Văn bản hợp nhất 33/VBHN-BTC hợp nhất Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định 75/2002/NĐ-CP điều chỉnh mức thuế Môn bài do Bộ Tài chính ban hành 

-Thông tư 92/2015/TT-BTC hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh; hướng dẫn thực hiện một số nội dung sửa đổi, bổ sung về thuế thu nhập cá nhân quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế 71/2014/QH13 và Nghị định 12/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Luật sư tư vấn:

Theo quy định tại văn bản hợp nhất 33/VBHN-BTC thì các bậc thuế môn bài áp dụng đối với cá nhân kinh doanh như sau: 

Đơn vị: đồng

Bậc thuế

Thu nhập 1 tháng

Mức thuế cả năm

1

Trên 1.500.000

1.000.000

2

Trên 1.000.000 đến 1.500.000

750.000

3

Trên 750.000 đến 1.000.000

500.000

4

Trên 500.000 đến 750.000

300.000

5

Trên 300.000 đến 500.000

100.000

6

Bằng hoặc thấp hơn 300.000

50.000

 

-Về thuế TNCN và thuế GTGT của cá nhân kinh doanh thì nếu doanh thu từ hoạt động kinh doanh trên 100 triệu đồng/năm thì sẽ phải nộp thuế GTGT và thuế TNCN theo phương pháp khoán quy định tại thông tư 92/2015/TT-BTC. Bạn cần thực hiện theo hướng dẫn cụ thể tại Điều 2 thông tư 92/2015/TT-BTC như sau: 

"Điều 2. Phương pháp tính thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán

1. Nguyên tắc áp dụng

a) Cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán (sau đây gọi là cá nhân nộp thuế khoán) là cá nhân kinh doanh có phát sinh doanh thu từ kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc tất cả các lĩnh vực, ngành nghề sản xuất, kinh doanh trừ cá nhân kinh doanh hướng dẫn tại Điều 3, Điều 4 và Điều 5 Thông tư này.

>> Xem thêm:  Thủ tục đăng ký giấy phép bán lẻ thuốc lá ? Không đăng ký kinh doanh thuốc lá sẽ bị phạt như thế nào ?

b) Đối với cá nhân nộp thuế khoán thì mức doanh thu 100 triệu đồng/năm trở xuống để xác định cá nhân không phải nộp thuế giá trị gia tăng, không phải nộp thuế thu nhập cá nhân là doanh thu tính thuế thu nhập cá nhân của năm.

Trường hợp cá nhân nộp thuế khoán kinh doanh không trọn năm (không đủ 12 tháng trong năm dương lịch) bao gồm: cá nhân mới ra kinh doanh; cá nhân kinh doanh thường xuyên theo thời vụ; cá nhân ngừng/nghỉ kinh doanh thì mức doanh thu 100 triệu đồng/năm trở xuống để xác định cá nhân không phải nộp thuế giá trị gia tăng, không phải nộp thuế thu nhập cá nhân là doanh thu tính thuế thu nhập cá nhân của một năm (12 tháng); doanh thu tính thuế thực tế để xác định số thuế phải nộp trong năm là doanh thu tương ứng với số tháng thực tế kinh doanh. Trường hợp cá nhân nộp thuế khoán đã được cơ quan thuế thông báo số thuế khoán phải nộp, nếu kinh doanh không trọn năm thì cá nhân được giảm thuế khoán phải nộp tương ứng với số tháng ngừng/nghỉ kinh doanh trong năm.

c) Trường hợp cá nhân kinh doanh theo hình thức nhóm cá nhân, hộ gia đình thì mức doanh thu 100 triệu đồng/năm trở xuống để xác định cá nhân không phải nộp thuế giá trị gia tăng, không phải nộp thuế thu nhập cá nhân được xác định cho một (01) người đại diện duy nhất trong năm tính thuế.

d) Cá nhân kinh doanh là đối tượng không cư trú nhưng có địa điểm kinh doanh cố định trên lãnh thổ Việt Nam thực hiện khai thuế như đối với cá nhân kinh doanh là đối tượng cư trú.

2. Căn cứ tính thuế

Căn cứ tính thuế đối với cá nhân nộp thuế khoán là doanh thu tính thuế và tỷ lệ thuế tính trên doanh thu.

a) Doanh thu tính thuế

a.1) Doanh thu tính thuế giá trị gia tăng và doanh thu tính thuế thu nhập cá nhân là doanh thu bao gồm thuế (trường hợp thuộc diện chịu thuế) của toàn bộ tiền bán hàng, tiền gia công, tiền hoa hồng, tiền cung ứng dịch vụ phát sinh trong kỳ tính thuế từ các hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ.

Trường hợp cá nhân nộp thuế khoán có sử dụng hóa đơn của cơ quan thuế thì doanh thu tính thuế được căn cứ theo doanh thu khoán và doanh thu trên hóa đơn.

a.2) Trường hợp cá nhân kinh doanh không xác định được doanh thu tính thuế khoán hoặc xác định không phù hợp thực tế thì cơ quan thuế có thẩm quyền ấn định doanh thu tính thuế khoán theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

>> Xem thêm:  Thuế thu nhập cá nhân từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản năm 2020 ?

b) Tỷ lệ thuế tính trên doanh thu

b.1) Tỷ lệ thuế tính trên doanh thu gồm tỷ lệ thuế giá trị gia tăng và tỷ lệ thuế thu nhập cá nhân áp dụng đối với từng lĩnh vực ngành nghề như sau:

- Phân phối, cung cấp hàng hóa: tỷ lệ thuế giá trị gia tăng là 1%; tỷ lệ thuế thu nhập cá nhân là 0,5%.

- Dịch vụ, xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu: tỷ lệ thuế giá trị gia tăng là 5%; tỷ lệ thuế thu nhập cá nhân là 2%.

- Sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hóa, xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu: tỷ lệ thuế giá trị gia tăng là 3%; tỷ lệ thuế thu nhập cá nhân là 1,5%.

- Hoạt động kinh doanh khác: tỷ lệ thuế giá trị gia tăng là 2%; tỷ lệ thuế thu nhập cá nhân là 1%.

b.2) Chi tiết danh mục ngành nghề để áp dụng tỷ lệ thuế giá trị gia tăng, tỷ lệ thuế thu nhập cá nhân theo hướng dẫn tại Phụ lục số 01 ban hành kèm Thông tư này.

b.3) Trường hợp cá nhân kinh doanh nhiều lĩnh vực, ngành nghề thì cá nhân thực hiện khai và tính thuế theo tỷ lệ thuế tính trên doanh thu áp dụng đối với từng lĩnh vực, ngành nghề. Trường hợp cá nhân kinh doanh không xác định được doanh thu tính thuế của từng lĩnh vực, ngành nghề hoặc xác định không phù hợp với thực tế kinh doanh thì cơ quan thuế có thẩm quyền ấn định doanh thu tính thuế khoán của từng lĩnh vực, ngành nghề theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

c) Xác định số thuế phải nộp

Số thuế GTGT phải nộp

=

Doanh thu tính thuế GTGT

x

Tỷ lệ thuế GTGT

Số thuế TNCN phải nộp

=

Doanh thu tính thuế TNCN

x

Tỷ lệ thuế TNCN

Trong đó:

>> Xem thêm:  Các khoản thuế phải đóng khi cá nhân kinh doanh ?

- Doanh thu tính thuế giá trị gia tăng và doanh thu tính thuế thu nhập cá nhân theo hướng dẫn tại điểm a và điểm b.3, khoản 2 Điều này.

- Tỷ lệ thuế giá trị gia tăng và tỷ lệ thuế thu nhập cá nhân theo hướng dẫn tại điểm b khoản 2 Điều này."

Chào Luật sư, em xin hỏi, em có một cửa hàng sửa xe máy 20m2 tại phố nguyễn gia thiều,huyện Gia Lam, nhân viên thuế họ đến thu cửa hàng em mức 400.000/1tháng,như thế có đúng ko ạ. Trân trọng cảm ơn!
Xin chào Luật sư. Tôi muốn nhờ luật sư tư vấn giúp tôi về việc nộp thuế với ạ. Hiện tại tôi có mở cửa hàng sửa chữa xe máy tại nhà, ở cửa hàng chỉ có một mình tôi làm, Luật sư cho tôi hỏi hàng tháng, năm tôi phải nộp những loại thuế nào ạ. Tôi xin chân thành cảm ơn!
Lụât sư làm ơn cho tôi hỏi tôi có cửa hàng sửa chữa xe máy mỗi ngày thu đựơc cả gốc ,cả lãi từ 1 đến 2 trăm nghìn , vậy lụât sư cho hỏi tôi có phải đóng thúê không và đóng bao nhiêu một tháng,đóng những lọai thúê gì .tôi cảm ơn

Theo quy định nêu trên, khi là cá nhân kinh doanh, bạn phải đóng thuế môn bài. Từ biểu thuế môn bài kể trên, bạn có thể xác định mức thuế mà mình phải nộp. Ngoài ra, trường hợp của bạn là cá nhân kinh doanh nên cần phải đóng thuế theo phương pháp thuế khoán. Nếu doanh thu của bạn trên 100 triệu đồng/năm thì bạn sẽ phải đóng thuế TNCN và thuế GTGT cụ thể: Dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng xe ô tô, xe mô tô chịu thuế GTGT là 3%, Thuế TNCN là 1,5%. Căn cứ vào doanh thu thực tế của cửa hàng, bạn có thể xác định chính xác khoản thuế phải nộp.

Dear luật sư Luật sư cho e hỏi một vấn đề về thuế . Em có mở một cửa hàng nhỏ chuyên bán áo khoác mỗi tháng em thu nhập khoảng 8tr một tháng như vậy em phải đóng những thuế gì? Em xin trân thành cảm ơn

Theo thông tin bạn cung cấp, thu nhập của cửa hàng vào khoảng 8 triệu/tháng, bạn sẽ phải đóng thuế môn bài 1 triệu đồng/năm. Với mức thu nhập 8 triệu đồng/tháng thì bạn vẫn chưa phải đóng thuế GTGT và thuế TNCN do doanh thu 1 năm dưới 100 triệu đồng. 

xin cho em hoi , một cửa hàng lam về in và biển quảng cáo có phải nộp thuê tháng không, cửa hàng mỗi năm chỉ thu được có 70 - 80 triệu đồng.

Với mức doanh thu 70 - 80 triệu đồng/năm bạn chỉ phải đóng thuế môn bài 1.000.000 đồng/năm và không phải đóng thuế GTGT và thuế TNCN.

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về vấn đề của bạn.

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900.6162 hoặc liên hệ văn phòng  để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận Luật sư Tư vấn Pháp luật thuế.

>> Xem thêm:  Xác định mức của thuế tháng, thuế môn bài thế nào?

>> Xem thêm:  Thế nào là thu thuế môn bài đối với xe ô tô tải của cá nhân?