Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục Tư vấn pháp luật đất đai của công ty luật Minh Khuê.

Các anh chị có quyền gì với mảnh đất không ?

Luật sư tư vấn pháp luật đất đai gọi:  1900.6162

 

Trả lời:

Chào bạn! Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới chuyên mục hỏi đáp pháp luật của công ty Luật Minh Khuê. Vấn đề của bạn chúng tôi xi được tư vấn như sau:

1. Căn cứ pháp lý:

Bộ luật dân sự 2005;  

Bộ luật dân sự năm 2015 

Luật hôn nhân gia đình 2014.   

>> Xem thêm:  Tặng cho hay thừa kế tài sản riêng thì tối ưu hơn ? Con nuôi được nhận thừa kế như con đẻ không ?

2. Nội dung tư vấn:

Theo thông tin mà bạn cung cấp thì Bố bạn có sở hữu 2 mảnh đất A và B. Mảnh đất A đã thừa kế cho 3 anh chị em bạn lúc ly hôn với người vợ thứ nhất. Còn mảnh đất B hiện nay Bố bạn đang sống cùng người vợ thứ hai trên đó. Theo quy định của Luật HNGĐ 2014 thì có hai trường hợp sảy ra:

Mảnh đất B là tài sản riêng của bố bạn: theo Điều 43 Luật HNGĐ 2014 thì:

Điều 43. Tài sản riêng của vợ, chồng

1. Tài sản riêng của vợ, chồng gồm tài sản mà mỗi người có trước khi kết hôn; tài sản được thừa kế riêng, được tặng cho riêng trong thời kỳ hôn nhân; tài sản được chia riêng cho vợ, chồng theo quy định tại các điều 38, 39 và 40 của Luật này; tài sản phục vụ nhu cầu thiết yếu của vợ, chồng và tài sản khác mà theo quy định của pháp luật thuộc sở hữu riêng của vợ, chồng.

2. Tài sản được hình thành từ tài sản riêng của vợ, chồng cũng là tài sản riêng của vợ, chồng. Hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng trong thời kỳ hôn nhân được thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 33 và khoản 1 Điều 40 của Luật này.

Mảnh đất B là tài sản chung của bố bạn với người vợ thứ 2: Mặc dù mảnh đất B là tài sản riêng của Bố bạn trướng khi kết hôn với người vợ thứ hai nhưng nếu bố bạn có văn bản nhập vào tài sản chung thì mảnh đất đó sẽ thành tài sản chung của Bố bạn với người vợ thứ 2. Cụ thể theo quy định tại Điều 33 Luật HNGĐ:

Điều 33. Tài sản chung của vợ chồng

1. Tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng và thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân, trừ trường hợp được quy định tại khoản 1 Điều 40 của Luật này; tài sản mà vợ chồng được thừa kế chung hoặc được tặng cho chung và tài sản khác mà vợ chồng thỏa thuận là tài sản chung.

Quyền sử dụng đất mà vợ, chồng có được sau khi kết hôn là tài sản chung của vợ chồng, trừ trường hợp vợ hoặc chồng được thừa kế riêng, được tặng cho riêng hoặc có được thông qua giao dịch bằng tài sản riêng.

2. Tài sản chung của vợ chồng thuộc sở hữu chung hợp nhất, được dùng để bảo đảm nhu cầu của gia đình, thực hiện nghĩa vụ chung của vợ chồng.

3. Trong trường hợp không có căn cứ để chứng minh tài sản mà vợ, chồng đang có tranh chấp là tài sản riêng của mỗi bên thì tài sản đó được coi là tài sản chung.

Về quyền của các anh chị em bạn đối với mảnh đất B?

Hiện tại nếu bố bạn đang còn sống thì anh chị em bạn không có quyền gì đối với mảnh đât trên.

Nếu bố bạn để lại di chúc và định đoạt cho anh chị em bạn phần tài sản trong mảnh đất trên thì anh chị em bạn sẽ được thừa kế theo di chúc của bố bạn.

Nếu bố bạn mất không để lại di chúc thì tài sản là mảnh đất của bố bạn chia thừa kế theo pháp luật cho những người ở hàng thừa kế thứ nhất như sau:

Điều 676. Người thừa kế theo pháp luật  

1. Những người thừa kế theo pháp luật được quy định theo thứ tự sau đây:

a) Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết;

... ... ...

Như vậy anh chị em bạn là con nên sẽ được hưởng thừa kế theo pháp luật với mảnh đất trên.

Để biết thêm thông tin chi tiết, bạn vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn trực tiếp. Luật sư tư vấn pháp luật trực tiếp qua điện thoại gọi  1900.6162 .

>> Xem thêm:  Cách tính thuế từ nhận thừa kế cổ phần thế nào ? Mức thuế khi bán nhà đất được nhận thừa kế ?

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật đất đai - Công ty luật Minh Khuê 

>> Xem thêm:  Chuyển nhượng đất, tặng cho đất, hưởng thừa đất phải nộp các loại thuế nào ?