2. Bồi thường, hỗ trợ vật kiến trúc: 3. Bồi thường, hỗ trợ cây cối hoa màu: - Bồi thường, hỗ trợ về lúa: 8.000/m2 - Hoa màu khác 4. Các khoản hỗ trợ khác: - Hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất: ( phải mất trên 30% ruộng mới có khoản hỗ trợ này) - Hộ trợ đào tạo chuyển đổi nghề và tìm viêc: 100.000X5/m2 Tổng cộng (1+2+3+4) = giá bồi thường Cách tính % mất ruộng của phương án này là: chỉ % ruộng bị mất theo dự án này, không tính các dự án trước đó. Cụ thế nếu dự án trước tôi bị mất 100m2, trên tổng diện tích sở hữu là 2000m2, dự án này là 200m2, thì % mất ruộng = 200/2000. Và ví dụ, tôi có 3 thửa ruộng nằm trong dự án thu hồi đợt này thửa 1: 100m2, thửa 2: 100m2, thửa 3: 200m2 chẳng hạn. Thì % mất ruộng sẽ được tính riêng rẽ cho từng thửa: 100/2000, 100/2000, 200/2000. Nếu tính gộp 3 thửa nhà tôi có % mất ruộng là trên 30%, sẽ có khoản Hỗ trợ ổn định đời sống. Nhưng vì tính riêng nên % mất ruộng nhà tôi luôn bị dưới 30%.

Thứ nhất, tôi thắc mắc là cách tính % mất ruộng của dự án trên như thế có đúng không, và căn cứ vào khoản nào, điều nào của nghị định nào để có cách tính đúng nhất ạ. Thứ 2 là 4 khoản hỗ trợ bồi thường của phương án trên đã thỏa đáng chưa, có phải bổ sung thêm khoản hỗ trợ nào nữa không ạ. Giá đền bù đất vòng 2 có quá thấp không vì tôi thấy 1 số dự án trước đó giá đất này cao hơn rất nhiều ạ.

Gia đình tôi rất mong nhận được sự giải đáp sớm nhất từ luật sư.

Xin chân thành cảm ơn!

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn luật đất đai công ty Luật Minh khuê. 

>>  Luật sư tư vấn luật Đất đai gọi số : 1900.6162

 

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

1. Cơ sở pháp lý:

- Luật đất đai 2013;

Nghị định số 47/2014/NĐ-CP quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

2. Nội dung tư vấn:

Thứ nhất, tôi thắc mắc là cách tính % mất ruộng của dự án trên như thế có đúng không, và căn cứ vào khoản nào, điều nào của nghị định nào để có cách tính đúng nhất ạ.

Theo khoản 3 điều19 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

3. Việc hỗ trợ ổn định đời sống cho các đối tượng quy định tại các Điểm a, b, c và d Khoản 1 Điều này thực hiện theo quy định sau:

a) Thu hồi từ 30% đến 70% diện tích đất nông nghiệp đang sử dụng thì được hỗ trợ trong thời gian 6 tháng nếu không phải di chuyển chỗ ở và trong thời gian 12 tháng nếu phải di chuyển chỗ ở; trường hợp phải di chuyển đến các địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì thời gian hỗ trợ tối đa là 24 tháng.

Đối với trường hợp thu hồi trên 70% diện tích đất nông nghiệp đang sử dụng thì được hỗ trợ trong thời gian 12 tháng nếu không phải di chuyển chỗ ở và trong thời gian 24 tháng nếu phải di chuyển chỗ ở; trường hợp phải di chuyển đến các địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì thời gian hỗ trợ tối đa là 36 tháng;

b) Diện tích đất thu hồi quy định tại Điểm a Khoản này được xác định theo từng quyết định thu hồi đất của Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền;

c) Mức hỗ trợ cho một nhân khẩu quy định tại Điểm a và Điểm b Khoản này được tính bằng tiền tương đương 30 kg gạo trong 01 tháng theo thời giá trung bình tại thời điểm hỗ trợ của địa phương.

Theo quy định phần trăm đất ruộng được tính là 30% diện tích đất đang sử dụng theo một thưả, vậy nhà bạn có 3 thưả phải tính riệng rẽ như vậy là đúng theo quy định pháp luật bởi vì việc xác định đền bù này theo từng sổ đỏ, hay giấy tờ hợp pháp  nên việc đền bù cũng theo diện tích của từng giấy tờ đó.

Thứ 2 là 4 khoản hỗ trợ bồi thường của phương án trên đã thỏa đáng chưa, có phải bổ sung thêm khoản hỗ trợ nào nữa không ạ. Giá đền bù đất vòng 2 có quá thấp không vì tôi thấy 1 số dự án trước đó giá đất này cao hơn rất nhiều 

Căn cứ vào Điều 83 Luật đất đai 2013:

"Điều 83. Hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất
1. Nguyên tắc hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất:
a) Người sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi đất ngoài việc được bồi thường theo quy định của Luật này còn được Nhà nước xem xét hỗ trợ;
b) Việc hỗ trợ phải bảo đảm khách quan, công bằng, kịp thời, công khai và đúng quy định của pháp luật.
2. Các khoản hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất bao gồm:
a) Hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất;
b) Hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm đối với trường hợp thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp; thu hồi đất ở kết hợp kinh doanh dịch vụ của hộ gia đình, cá nhân mà phải di chuyển chỗ ở;
c) Hỗ trợ tái định cư đối với trường hợp thu hồi đất ở của hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mà phải di chuyển chỗ ở;
d) Hỗ trợ khác.
3. Chính phủ quy định chi tiết Điều này."

Như cây các khoản gia đình bạn được bồi thường trên đây là hoàn toàn đầy đủ và theo đúng pháp luật.

Mức bồi thường khi thu hồi đất sẽ được tính dựa trên mục đích sử dụng đất và giá cụ thể của từng loại đất tại thời điểm có quyết định thu hồi đất. Theo quy định tại Khoản 2 Điều 74 Luật đất đai 2013 việc bồi thường đất được tiến hành như sau:

"Điều 74. Nguyên tắc bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất

  2. Việc bồi thường được thực hiện bằng việc giao đất có cùng mục đích sử dụng với loại đất thu hồi, nếu không có đất để bồi thường thì được bồi thường bằng tiền theo giá đất cụ thể của loại đất thu hồi do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định tại thời điểm quyết định thu hồi đất."

Trường hợp của bạn là được đền bù bằng tiền thì áp dụng theo giá đất do ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam quyết định tại thời điểm thu hồi đất, Để biết chính xác về giá đất tại huyện bạn sinh sống hiện nay thì gia đình nên đến UBND tỉnh  để xác định chính xác khu vực nơi gia đình đang sinh sống để biết rõ giá đất cụ thể theo khoản 3 điều 114 luật đất đai

"3. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định giá đất cụ thể. Cơ quan quản lý đất đai cấp tỉnh có trách nhiệm giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức việc xác định giá đất cụ thể. Trong quá trình thực hiện, cơ quan quản lý đất đai cấp tỉnh được thuê tổ chức có chức năng tư vấn xác định giá đất để tư vấn xác định giá đất cụ thể.

Việc xác định giá đất cụ thể phải dựa trên cơ sở điều tra, thu thập thông tin về thửa đất, giá đất thị trường và thông tin về giá đất trong cơ sở dữ liệu đất đai; áp dụng phương pháp định giá đất phù hợp. Căn cứ kết quả tư vấn xác định giá đất, cơ quan quản lý đất đai cấp tỉnh trình Hội đồng thẩm định giá đất xem xét trước khi trình Ủy ban nhân dân cùng cấp quyết định.

Hội đồng thẩm định giá đất gồm Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh làm Chủ tịch và đại diện của cơ quan, tổ chức có liên quan, tổ chức có chức năng tư vấn xác định giá đất."

Bạn có thể tham khảo Quyết định 48/2014/QĐ-UBND về giá đất, bảng giá đất thời kỳ 2015-2019 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam để xem vị trí chính xác của mình và xác định giá đất.

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của quý khách hàng. Việc đưa ra ý kiến tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật và thông tin do quý khách hàng cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo. Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề hoặc/ và có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý khách hàng.

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số:1900.6162 hoặc gửi qua Tư vấn pháp luật miễn phí qua Email  để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận luật sư đất đai - Công ty luật Minh Khuê