Cảm ơn Quý Công ty.

Người gửi: Hùng 

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục Tư vấn pháp luật thuế công ty luật Minh Khuê.

Các khoản thuế phát sinh liên quan đến việc mua phần mềm ?

Luật sư tư vấn pháp luật thuế gọi: 1900.6162

Trả lời:

(Câu hỏi đang trong quá trình cập nhật câu trả lời.)