Luật sư trả lời:

1. Cơ sở pháp lý

- Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH 

2. Nội dung

Khoản 2, 3 Điều 30 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH quy định về tiền lương tháng đóng BHXH như sau:

2. Từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 trở đi, tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội là mức lương, phụ cấp lương theo quy định tại khoản 1 Điều này và các khoản bổ sung khác theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 4 của Thông tư số 47/2015/TT-BLĐTBXH.

3. Tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc không bao gồm các khoản chế độ và phúc lợi khác, như tiền thưởng theo quy định tại Điều 103 của Bộ luật lao động, tiền thưởng sáng kiến; tiền ăn giữa ca; các khoản hỗ trợ xăng xe, điện thoại, đi lại, tiền nhà ở, tiền giữ trẻ, nuôi con nhỏ; hỗ trợ khi người lao động có thân nhân bị chết, người lao động có người thân kết hôn, sinh nhật của người lao động, trợ cấp cho người lao động gặp hoàn cảnh khó khăn khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và các khoản hỗ trợ, trợ cấp khác ghi thành mục riêng trong hợp đồng lao động theo khoản 11 Điều 4 của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật lao động.

Căn cứ theo quy định trên thì các khoản  tiền đồng phục, tiền chuyên cần , điện thoại, xăng xe, ăn trưa, hỗ trợ nhà ở và thưởng kết quả hoàn thành công việc được tính như sau:

+ Tiền đồng phục, điện thoại, xăng xe, ăn trưa, hỗ trợ nhà ở là các khoản phúc lợi không tính đóng BHXH.

+ Tiền chuyên cần và thưởng kết quả hoàn thành công việc là khoản phụ cấp lương gắn với quá trình làm việc và kết quả thực hiện công việc của người lao động theo điểm b khoản 2 Điều 4 thông tư 47/2015/TT-BLĐTBXH và không tính đóng BHXH đối với khoản này.

 

 

>> Xem thêm:  Thời hạn báo giảm bảo hiểm xã hội cho người lao động nghỉ việc ?

Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại số: 1900.6162 để được giải đáp.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Bảo hiểm xã hội - Công ty luật Minh Khuê

>> Xem thêm:  Người sử dụng lao động đóng bảo hiểm bắt buộc như thế nào, từ bao giờ ?