Hiện nay, các loại hành vi cạnh tranh không lành mạnh phổ biến là gây nhầm lẫn; chỉ dẫn sai lệch; làm mất uy tín của đối thủ cạnh tranh; tiết lộ thông tin bí mật; lợi dụng thành quả của người khác và quảng cáo so sánh.

Cơ sở pháp lý:

  • Công ước Paris về Sở hữu công nghiệp
  • Hiệp định TRIPS của WTO năm 1994

Gây nhầm lẫn:

Tiết lộ thông tin bí mật:

Lợi dụng thành quả của người khác:

Quảng cáo so sánh có thể thuộc hai dạng:

  • Đối chiếu một cách tích cực với sản phẩm của người khác (tuyên bố rằng sản phẩm của họ tốt như sản phẩm của người khác)
  • Hoặc đối chiếu một cách tiêu cực (tuyên bố rằng sản phẩm của họ tốt hơn sản phẩm của người khác). Trong trường hợp đầu tiên, sản phẩm của đối thủ cạnh tranh thường là nổi tiếng, nghi vấn chủ yếu liên quan đến khả năng lợi dụng uy tín của người khác.

Trong trường hợp thứ hai, khi sản phẩm của đối thủ cạnh tranh bị chỉ trích sẽ nảy sinh nghi vấn về việc làm mất uy tín. Tuy nhiên, cả hai dạng so sánh trên đều liên quan đến việc đối chiếu (không được phép) đến một đối thủ cạnh tranh bằng cách nhắc đến tên của hoặc thông qua dấu hiệu khác mà công chúng có thể nhận diện được.

Trân trọng ./.

Bộ phận tư vấn pháp luật - Luật Minh Khuê biên tập