1. Tôi có được công ty trả tiền trợ cấp thôi việc hay không ?
2. Tôi có được cơ quan bảo hiểm chi trả BHTN hay không ?
Ý tôi là có được nhận cả 02 trường hợp trên hay không? Hay chỉ 01 trường hợp.

Người gửi: thuphuong**********@gmail.com

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn luật lao động của công ty Luật Minh Khuê

Các loại trợ cấp được hưởng khi nghỉ việc

Luật sư tư vấn pháp luật lao động trực tuyến 1900.6162


Trả lời:

Chào bạn. Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi cho công ty Luật Minh Khuê. Về câu hỏi của bạn, chúng tôi xin đưa ra tư vấn như sau:

Cơ sở pháp luật

Bộ luật lao động số 10/2012/QH13 của Quốc Hội

Luật việc làm số 38/2013/QH13 của Quốc Hội

>> Xem thêm:  Mẫu quyết định chấm dứt hợp đồng lao động mới năm 2020

Nội dung phân tích

Thứ nhất, về vấn đề trợ cấp thôi việc từ công ty:

Căn cứ vào khoản 3 điều 36 Bộ luật Lao động 2012:

"Điều 36. Các trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động [...] 3. Hai bên thoả thuận chấm dứt hợp đồng lao động."

Căn cứ vào điều 48 Bộ luật lao động 2012:

"Điều 48. Trợ cấp thôi việc

1. Khi hợp đồng lao động chấm dứt theo quy định tại các khoản 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9 và 10 Điều 36 của Bộ luật này thì người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động đã làm việc thường xuyên từ đủ 12 tháng trở lên, mỗi năm làm việc được trợ cấp một nửa tháng tiền lương.

2. Thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc là tổng thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động trừ đi thời gian người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội và thời gian làm việc đã được người sử dụng lao động chi trả trợ cấp thôi việc.

3. Tiền lương để tính trợ cấp thôi việc là tiền lương bình quân theo hợp đồng lao động của 06 tháng liền kề trước khi người lao động thôi việc."

Trong trường hợp này, bạn và giám đốc đã thỏa thuận đồng ý chấm dứt hợp đồng lao động. Vậy theo các quy định của pháp luật (đã trích dẫn phía trên) bạn đủ điều kiện để được nhận trợ cấp thôi việc từ công ty nếu có thời gian làm việc thường xuyên từ đủ 12 tháng trở lên ( sau khi đã trừ đi khoảng thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp). Do bạn chỉ cung cấp là đã làm việc được 7 năm nhưng không nêu rõ là từ thời gian nào và thời điểm tham gia bảo hiểm thất nghiệp khi nào nên chúng tôi chưa thể xác định bạn có được hưởng hay trợ cấp thôi việc không.

>> Xem thêm:  Người lao động bị tạm giam có được coi là lý do để công ty chấm dứt hợp đồng lao động ?

Thứ hai, về vấn đề bảo hiểm thất nghiệp

Căn cứ vào điều 49 Luật việc làm 2013 quy định về điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp như sau:

"Điều 49. Điều kiện hưởng

Người lao động quy định tại khoản 1 Điều 43 của Luật này đang đóng bảo hiểm thất nghiệp được hưởng trợ cấp thất nghiệp khi có đủ các điều kiện sau đây:

1. Chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, trừ các trường hợp sau đây:

a) Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc trái pháp luật;

b) Hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng;

2. Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đối với trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 43 của Luật này; đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 36 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động đối với trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều 43 của Luật này;

3. Đã nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm theo quy định tại khoản 1 Điều 46 của Luật này;

4. Chưa tìm được việc làm sau 15 ngày, kể từ ngày nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp, trừ các trường hợp sau đây:

>> Xem thêm:  Người lao động bị kết án tù giam thì công ty có quyền chấm dứt hợp đồng lao động không?

a) Thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an;

b) Đi học tập có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên;

c) Chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc;

d) Bị tạm giam; chấp hành hình phạt tù;

đ) Ra nước ngoài định cư; đi lao động ở nước ngoài theo hợp đồng;

e) Chết."

Điều 46 Luật việc làm 2013 quy định về hưởng trợ cấp thất nghiệp như sau:

"1. Trong thời hạn 03 tháng, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, người lao động nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm do cơ quan quản lý nhà nước về việc làm thành lập.

2. Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày trung tâm dịch vụ việc làm tiếp nhận đủ hồ sơ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền ra quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp; trường hợp không đủ điều kiện để hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp thì phải trả lời bằng văn bản cho người lao động.

3. Tổ chức bảo hiểm xã hội thực hiện việc chi trả trợ cấp thất nghiệp cho người lao động trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp."

>> Xem thêm:  Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động có được hưởng chế độ gì không ?

Như vậy, muốn được hưởng trợ cấp thất nghiệp thì bạn phải làm các thủ tục theo quy định tại điều 49 Luật bảo hiểm xã hội 2006 nêu trên.

Vì trong thông tin bạn cung cấp không nêu rõ cụ thể thời gian đóng bảo hiểm nên chúng tôi không thể xác định bạn có được hưởng cả 2 chế độ bảo hiểm cùng lúc hay không.

Trên đây là phần tư vấn của chúng tôi. Cảm ơn bạn đã tin tưởng và lựa chọn công ty của chúng tôi.

Trân trọng./.

BỘ PHẬN TƯ VẤN LUẬT - CÔNG TY LUẬT MINH KHUÊ.

>> Xem thêm:  Thông báo trước khi chấm dứt hợp đồng lao động ?