Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

1. Căn cứ pháp lý

 Luật bảo hiểm y tế năm 2008

Luật bảo hiểm xã hội năm 2014

 Bộ luật lao động 2012

Luật Việc làm năm 2013

Nghị định số 29/2012/NĐ-CP

2. Luật sư tư vấn

Chào luật sư! Thưa luật sư em có câu hỏi muốn tham khảo ý kiến của luật sư. Hiện nay em đang mang thai được 7 tháng và có tham gia BHYT và BHXH tại công ty em làm việc tại tỉnh Bình Phước nhưng khi sinh em bé thì em về tỉnh Vũng Tàu để sinh. Em lo sinh khác tuyến sẽ ko được thành toán BHYT nên muốn mua thêm BHYT tại Vũng Tàu. Vậy em muốn hỏi là em mua thêm có được ko và chế độ thai sản của em có ảnh hưởng gì ko, 2 loại bảo hiểm này có liên quan tới nhau không ? Em cảm ơn luật sư.

Căn cứ quy định tại khoản 2, điều 16, Luật bảo hiểm y tế năm 2008 quy định: 

>> Xem thêm:  Thời hạn báo giảm bảo hiểm xã hội cho người lao động nghỉ việc ?

" Điều 16. Thẻ bảo hiểm y tế

1. Thẻ bảo hiểm y tế được cấp cho người tham gia bảo hiểm y tế và làm căn cứ để được hưởng các quyền lợi về bảo hiểm y tế theo quy định của Luật này.

2. Mỗi người chỉ được cấp một thẻ bảo hiểm y tế. [...]" 

Như vậy, bạn không thể mua thêm bảo hiểm y tế ở Vũng Tàu. 

Căn cứ vào khoản điều 22 luật bảo hiểm y tế sửa đổi năm 2014 thì có quy định mức hưởng bảo hiểm y tế đối với trường hợp chữa bệnh trái tuyến so với nơi đăng ký khám chữa bệnh theo mức như sau: 

"3. Trường hợp người có thẻ bảo hiểm y tế tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán theo mức hưởng quy định tại khoản 1 Điều này theo tỷ lệ như sau, trừ trường hợp quy định tại khoản 5 Điều này:

a) Tại bệnh viện tuyến trung ương là 40% chi phí điều trị nội trú;

b) Tại bệnh viện tuyến tỉnh là 60% chi phí điều trị nội trú từ ngày Luật này có hiệu lực đến ngày 31 tháng 12 năm 2020; 100% chi phí điều trị nội trú từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 trong phạm vi cả nước;

c) Tại bệnh viện tuyến huyện là 70% chi phí khám bệnh, chữa bệnh từ ngày Luật này có hiệu lực đến ngày 31 tháng 12 năm 2015; 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh từ ngày 01 tháng 01 năm 2016".

Căn cứ quy định tại Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định như sau: 

>> Xem thêm:  Thời gian thực hiện nghĩa vụ công an có được cộng dồn bảo hiểm xã hội khi làm việc không?

" Điều 39. Mức hưởng chế độ thai sản

1. Người lao động hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các Điều 32, 33, 34, 35, 36 và 37 của Luật này thì mức hưởng chế độ thai sản được tính như sau:

a) Mức hưởng một tháng bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản. Trường hợp người lao động đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 06 tháng thì mức hưởng chế độ thai sản theo quy định tại Điều 32, Điều 33, các khoản 2, 4, 5 và 6 Điều 34, Điều 37 của Luật này là mức bình quân tiền lương tháng của các tháng đã đóng bảo hiểm xã hội;

b) Mức hưởng một ngày đối với trường hợp quy định tại Điều 32 và khoản 2 Điều 34 của Luật này được tính bằng mức hưởng chế độ thai sản theo tháng chia cho 24 ngày;

c) Mức hưởng chế độ khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi được tính theo mức trợ cấp tháng quy định tại điểm a khoản 1 Điều này, trường hợp có ngày lẻ hoặc trường hợp quy định tại Điều 33 và Điều 37 của Luật này thì mức hưởng một ngày được tính bằng mức trợ cấp theo tháng chia cho 30 ngày. [..]" 

Thẻ bảo hiểm y tế là áp dụng trong việc chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh còn thẻ bảo hiểm xã hội là sự bảo đảm thay thế hoặc bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi họ bị giảm hoặc mất thu nhập do ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hết tuổi lao động hoặc chết, trên cơ sở đóng vào quỹ bảo hiểm xã hội. 

Thưa luật sư, luật sư tư vấn dùm tôi: Tôi đóng bảo hiểm được 1 năm sau đó tôi xin nghỉ việc vào tháng 02/2016 ( tháng 02 tôi vẫn đóng bảo hiểm) khi đó tôi mang thai được 1 tháng. Tôi đang đóng bảo hiểm ở công ty khác từ tháng 06/2016. Dự kiến sinh là cuối tháng 10/2016. Hiện tại tôi chưa lấy được sổ bảo hiểm ở công ty cũ. Vậy tôi có được hưởng chế độ thai sản không?

Căn cứ quy định của Luật bảo hiểm y tế năm 2014 quy định như sau: 

" Điều 31. Điều kiện hưởng chế độ thai sản

1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Lao động nữ mang thai;

>> Xem thêm:  Tìm được việc làm mới hưởng trợ cấp thất nghiệp như thế nào?

b) Lao động nữ sinh con;

c) Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ;

d) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi;

đ) Lao động nữ đặt vòng tránh thai, người lao động thực hiện biện pháp triệt sản;

e) Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con.

2. Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi. [...]" 

Trong trường hợp của bạn, dù chưa lấy được sổ bảo hiểm ở công ty cũ nhưng bạn đã đóng đủ từ 6 tháng trở lên nên bạn vẫn được hưởng thai sản như bình thường. 

Thưa luật sư, xin giải đáp dùm: vợ tôi hiện đang công tác tại đơn vị sự nghiệp và được ký hợp đồng ngoài chỉ tiêu biên chế không thời hạn và được hưởng 85% lương hệ số. Nhưng hiện nay vợ tôi đang mang thai, tôi nghe nói Vợ tôi khi nghỉ thai sản cơ quan sẽ chấm dứt hợp đồng lao động và hợp đồng tiếp khi đã đủ sức khỏe.Vậy luật sư giải đáp vấn đề này dùm tôi. tôi xin cảm ơn

Căn cứ quy định Khoản 3, điều 155 Bộ luật lao động 2012 quy định " 3. Người sử dụng lao động không được sa thải hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động đối với lao động nữ vì lý do kết hôn, mang thai, nghỉ thai sản, nuôi con dưới 12 tháng tuổi, trừ trường hợp người sử dụng lao động là cá nhân chết, bị Tòa án tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự, mất tích hoặc là đã chết hoặc người sử dụng lao động không phải là cá nhân chấm dứt hoạt động."

Như vậy, trường hợp này công ty chấm dứt hợp đông khi vợ bạn nghi thai sản là trái với quy định của pháp luật. Vợ bạn có quyền khiếu nại lên Ban giám đốc công ty để có thể giải quyết. 

Chào luật sư. Cho em hỏi là em đóng BHTN và BHXH tháng 1/2016, cuối tháng 09/2016 em xin nghỉ việc để ở nhà dưỡng thai, ngày dự sinh là 07/3/2017. Không biết em có được hưởng bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm thai sản sau khi nghỉ việc không ? Cảm ơn ạ.

Căn cứ Luật Việc làm năm 2013 như sau:

>> Xem thêm:  Tư vấn về chế độ tử tuất cho cựu chiến binh mới cập nhật?

" Điều 49. Điều kiện hưởng

Người lao động quy định tại khoản 1 Điều 43 của Luật này đang đóng bảo hiểm thất nghiệp được hưởng trợ cấp thất nghiệp khi có đủ các điều kiện sau đây:

1. Chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, trừ các trường hợp sau đây:

a) Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc trái pháp luật;

b) Hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng;

2. Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đối với trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 43 của Luật này; đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 36 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động đối với trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều 43 của Luật này; [...]"

Như vậy, bạn đóng BHTN chưa đủ 12 tháng trở lên theo quy định của pháp luật nên bạn không đủ điều kiện để hưởng trợ cấp thất nghiệp. 

Căn cứ quy định tại Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 như sau:

" Điều 31. Điều kiện hưởng chế độ thai sản

1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

>> Xem thêm:  Mẫu đơn đề nghị hưởng trợ cấp thai sản mới nhất

a) Lao động nữ mang thai;

b) Lao động nữ sinh con;

c) Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ;

d) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi;

đ) Lao động nữ đặt vòng tránh thai, người lao động thực hiện biện pháp triệt sản;

e) Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con.

2. Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.[..]" 

Như vậy, bạn đã đóng bảo hiểm đủ 6 tháng trở lên nên bạn được hưởng bảo hiểm thai sản theo quy định của pháp luật. 

Chào Luật sư, tôi muốn hỏi lao động nữ đang trong thời gian tập sự nghỉ thai sản thì tính 6 tháng lương liền kề trước khi sinh là 100% số lương cơ sở hay 85% số lương cơ sở? trân trọng cám ơn luật sư.

Căn cứ quy định tại Nghị định số 29/2012/NĐ-CP như sau: 

" Điều 22. Chế độ, chính sách đối với người tập sự và người hướng dẫn tập sự

>> Xem thêm:  Cách tính thời gian đóng bảo hiểm xã hội tối thiểu (12 tháng) trước khi sinh con để hưởng chế độ thai sản ?

1. Trong thời gian tập sự, người tập sự được hưởng 85% mức lương của chức danh nghề nghiệp tương ứng với vị trí việc làm tuyển dụng. Trường hợp người tập sự có trình độ thạc sĩ hoặc tiến sĩ và chuyên ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm tuyển dụng thì người tập sự có trình độ thạc sĩ được hưởng 85% mức lương bậc 2, người tập sự có trình độ tiến sĩ được hưởng 85% mức lương bậc 3 của chức danh nghề nghiệp tương ứng với vị trí việc làm tuyển dụng. Các khoản phụ cấp được hưởng theo quy định của pháp luật.

2. Người tập sự được hưởng 100% mức lương và phụ cấp của chức danh nghề nghiệp tương ứng với vị trí việc làm tuyển dụng trong các trường hợp sau:

a) Làm việc ở miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc ít người, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn;

b) Làm việc trong các ngành, nghề độc hại, nguy hiểm;

c) Hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ.

3. Thời gian tập sự không được tính vào thời gian xét nâng bậc lương.

4. Trong thời gian hướng dẫn tập sự, người hướng dẫn tập sự được hưởng hệ số phụ cấp trách nhiệm bằng 0,3 mức lương tối thiểu hiện hành.

5. Người hướng dẫn tập sự và người tập sự còn được hưởng các chế độ tiền thưởng và phúc lợi khác (nếu có) theo quy định của Nhà nước và quy chế của đơn vị sự nghiệp công lập" 

Như vậy, trong trường hợp này lao động nữ chỉ được hưởng 85% mức lương cơ sở. 

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900.6162 hoặc gửi qua email: luatsu@luatminhkhue.vn để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.

>> Xem thêm:  Hỏi đáp về luật lao động khi bị điều chuyển công việc không đúng chuyên môn ?

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận luật sư Bảo hiểm - Công ty luật Minh Khuê.

>> Xem thêm:  Về việc sinh con của phụ nữ là giáo viên đã ly hôn ?