Trả lời:

Chào bạn! Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

1. cơ sở pháp lý:

Luật tố cáo năm 2011

Thông tư số 06/2013/TT-TgCP về quy trình giải quyết tố cáo

2. Nội dung tư vấn:

Kinh gửi luật sư. Tôi muốn tố cáo hành vi của cảnh sát giao thông tỉnh Đắc Nông do có hành vi làm sai quy định cướp tài sản của dân thì phải làm thế nào. Tôi phải làm đơn gửi ai?

Bạn có thể gửi đơn tố cáo đến cơ quan, cá nhân có thẩm quyền theo quy định tại Điều 13 Luật tố cáo năm 2011 như sau:

"Điều 13. Thẩm quyền giải quyết tố cáo hành vi vi phạm pháp luật của cán bộ, công chức trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ trong cơ quan hành chính nhà nước

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã) có thẩm quyền giải quyết tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức do mình quản lý trực tiếp.

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là cấp huyện) có thẩm quyền giải quyết tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện và cán bộ, công chức do mình bổ nhiệm, quản lý trực tiếp.

3. Người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có thẩm quyền giải quyết tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan chuyên môn trực thuộc cơ quan mình và cán bộ, công chức do mình bổ nhiệm, quản lý trực tiếp.

4. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là cấp tỉnh) có thẩm quyền giải quyết tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và cán bộ, công chức do mình bổ nhiệm, quản lý trực tiếp.

5. Tổng cục trưởng, Cục trưởng và cấp tương đương được phân cấp quản lý cán bộ, công chức có thẩm quyền giải quyết tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu đơn vị thuộc Tổng cục, Cục và cấp tương đương, cán bộ, công chức do mình bổ nhiệm, quản lý trực tiếp.

6. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ có thẩm quyền giải quyết tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, thuộc cơ quan ngang Bộ và cán bộ, công chức do mình bổ nhiệm, quản lý trực tiếp.

7. Thủ tướng Chính phủ có thẩm quyền giải quyết tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của Bộ trưởng, Thứ trưởng, Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và cán bộ, công chức do mình bổ nhiệm, quản lý trực tiếp."

Vây, với hành vi vi phạm pháp luật của cảnh sát giao thông tỉnh Đắc Nông thì bạn có thể gửi đơn tố cáo đến Giám đốc Sở Công an Tỉnh Hải Phòng để giải quyết.

Em chào các anh chị trong cơ quan ạ. Em có 1 vấn đề muốn hỏi các anh chị mong là anh chị giải thích và cho em ý kiến ạ. Em có 1 ông anh ... làm cùng chỗ với em... ông có mượn của em 1 cái máy tính và đem đi cắm và bây giờ không thể liên lạc hay là tìm được a ý cả. Em thì đang là sinh viên nên cũng không có tiền. Vậy em muốn tố cáo về vấn đề này có được không ạ hay là em phải làm sao ạ. Mong anh chị giúp em với ạ?

Với hành vi mượn tài sản và đem đi cắm có thể sẽ phạm tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Anh của bạn đã có tài sản một cách ngay tình thông qua một hợp đồng là hợp đồng mượn tài sản, sau khi có hợp đồng đó rồi thì anh ta đã chiếm đoạt tài sản. Bạn không thể tìm đòi lại được máy tính và cũng không biết được người anh của bạn ở đâu. Bạn có thể đến cơ quan nhà nước theo quy định tại Điều 101 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003 để tố giác:

"Điều 101. Tố giác và tin báo về tội phạm

>> Xem thêm:  Phòng ngừa nguy cơ trở thành nạn nhân của tội phạm như thế nào ?

Công dân có thể tố giác tội phạm với Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án hoặc với các cơ quan khác, tổ chức. Nếu tố giác bằng miệng thì cơ quan, tổ chức tiếp nhận phải lập biên bản và có chữ ký của người tố giác.

Cơ quan, tổ chức khi phát hiện hoặc nhận được tố giác của công dân phải báo tin ngay về tội phạm cho Cơ quan điều tra bằng văn bản."

Hiệu trưởng có đơn tố cáo mạo danh của phụ huynh thì giải quyết như thế nào

Theo quy định tại Điều 18 Luật tố cáo năm 2011 thì trình tự giải quyết tố cáo như sau:

"Điều 18. Trình tự giải quyết tố cáo

Việc giải quyết tố cáo được thực hiện theo trình tự sau đây:

1. Tiếp nhận, xử lý thông tin tố cáo;

2. Xác minh nội dung tố cáo;

3. Kết luận nội dung tố cáo;

4. Xử lý tố cáo của người giải quyết tố cáo;

5. Công khai kết luận nội dung tố cáo, quyết định xử lý hành vi vi phạm bị tố cáo."

>> Xem thêm:  Tình hình tội phạm là gì ? Đặc điểm, ý nghĩa khi nghiên cứu tình hình tội phạm

Em cho bạn mượn tiền. Em ở Bắc Ninh bạn ở Hải Dương, bạn vay em 40 triệu có ký giấy nợ nhưng quá hạn không trả khất hẹn quá hẹn không thấy trả bây giờ thì gọi không được, em hỏi giờ tố giác em làm đơn gửi đơn vị thế nào. em cảm ơn.

Nếu bạn có căn cứ chứng minh được người bạn của bạn có chiếm đoạt số tiền mượn của bạn thì bạn có thể đến cơ quan theo quy định tai Điều 101 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003 mà chúng tôi đã trình bảy ở trên để tố giác về hành vi phạm tội này.

Ông A có đơn tố cáo hành vi tham nhũng của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã X. Chủ tịch UBND huyện Y đã ban hành quyết định thụ lý giải quyết tố cáo thì ông A lại có đơn xin rút nội dung tố cáo. Anh/chị hãy cho biết ông A có được quyền rút đơn tố cáo và pháp luật về tố cáo quy định vấn đề này như thế nào?

Theo quy định của pháp luật về tố cáo thì ông A có quyền rút đơn tố cáo, tại Điều 6 Thông tư số 06/2013/TT-TgCP về quy trình giải quyết tố cáo quy định về xử lý tố cáo trong trường hợp người tố cáo rút tố cáo như sau:

"Điều 6. Xử lý tố cáo trong trường hợp người tố cáo rút tố cáo

1. Trong trường hợp người tố cáo xin rút nội dung tố cáo và xét thấy việc rút tố cáo là có căn cứ thì người giải quyết tố cáo không xem xét, giải quyết nội dung tố cáo đó. Trong trường hợp xét thấy hành vi vi phạm pháp luật vẫn chưa được phát hiện và xử lý thì người giải quyết tố cáo vẫn xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật.

2. Trong trường hợp có căn cứ cho rằng việc rút tố cáo do người tố cáo bị đe dọa, ép buộc thì người giải quyết tố cáo phải áp dụng các biện pháp để bảo vệ người tố cáo, xử lý nghiêm đối với người đe dọa, ép buộc người tố cáo, đồng thời phải xem xét, giải quyết tố cáo theo quy định của pháp luật.

Trong trường hợp người tố cáo xin rút nội dung tố cáo nhằm che giấu hành vi vi phạm pháp luật, trốn tránh trách nhiệm hoặc vì vụ lợi thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, người tố cáo sẽ bị xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật.

Từ quy định trên cho thấy, người tố cáo không có quyền rút lại đơn tố cáo. Chủ tịch UBND Huyện Y vẫn tiến hành giải quyết tố cáo."

Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề hoặc/ và có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý khách hàng.

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số1900.6162 hoặc liên hệ văn phòng để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

>> Xem thêm:  Các chủ thể phòng ngừa tội phạm là ai ? Xã hội hóa công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm

Trân trọng./.

Bộ phận Tư vấn Pháp luật hành chính - Công ty Luật Minh Khuê.

>> Xem thêm:  Tội phạm học là gì ? Đối tượng nghiên cứu, đặc điểm cơ bản của tội phạm học