1. Các trường hợp không được kết nạp Đảng Cộng sản Việt Nam ?

Thưa luật sư, xin quý luật sư giải đáp dùm. Ông nội cháu trước bị đi tù khoảng 2 năm liệu bố cháu bây giờ có được kết nạp vào đảng nữa không ?
Cảm ơn!

Trả lời:

Theo Điều 1 Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam năm 2011thì:

" Công dân Việt Nam từ mười tám tuổi trở lên; thừa nhận và tự nguyện: thực hiện Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, tiêu chuẩn và nhiệm vụ đảng viên, hoạt động trong một tổ chức cơ sở đảng; qua thực tiễn chứng tỏ là người ưu tú, được nhân dân tín nhiệm, đều có thể được xét để kết nạp vào Đảng".

Tại mục 3, điểm 3.2, Hướng dẫn số 04 của Ban Tổ chức Trung ương về vấn đề lý lịch của người vào Đảng nêu rõ:

+ Đối với bản thân người vào Đảng, cần làm rõ vấn đề lịch sử chính trị, chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước; phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống.

+ Đối với cha mẹ đẻ hoặc người nuôi dưỡng từ nhỏ, vợ hoặc chồng cần làm rõ vấn đề lịch sử chính trị, chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước ở quê quán, nơi làm việc, nơi cư trú do cấp ủy cơ sở xác nhận.

Theo Quy định số 57-QĐ/TW ngày 3/5/2007 của Bộ Chính trị về một số vấn đề bảo vệ chính trị nội bộ Đảng, tại khoản 2 Điều 2 (về quan hệ gia định) đã quy định, người vào Đảng có người thân vi phạm một trong các điều sau đây thì không được kết nạp:

"Có cha, mẹ đẻ, người trực tiếp nuôi dưỡng; vợ hoặc chồng, người trực tiếp nuôi dưỡng của vợ hoặc chồng:

2.1. Đã làm tình báo, gián điệp, chỉ điểm, mật báo viên, cộng tác viên hoặc làm việc cho cơ quan an ninh, tình báo, cảnh sát đặc biệt của địch.

2.2. Tham gia bộ máy chính quyền, lực lượng vũ trang, bán vũ trang của địch có tội ác với cách mạng, với nhân dân; giữ chức vụ ủy viên ban chấp hành, ủy viên ban thư ký hoặc tương đương của các đảng phái, tổ chức chính trị phản động, đứng đầu tổ chức chính trị - xã hội do địch lập ra từ cấp xã và tương đương trở lên".

Theo như các quy định trên, khi muốn được xem xét kết nạp Đảng thì cần có lý lịch của bố mẹ cần được làm rõ vấn đề lịch sử chính trị, chấp hành đường lối, pháp luật của Nhà nước. Tuy nhiên, theo như bạn trình bày thì ông nội bạn đã chấp hành hình phạt tù. Theo đó, trường hợp của ba bạn tuy không thuộc vào các trường hợp bị cấm kết nạp Đảng nhưng lại thuộc vào một trong các trường hợp có cha không chấp hành quy định của pháp luật. Như vậy, ba bạn có thể được kết nạp nếu được xem xét kết nạp khi ông nội bạn được xóa án tích đối với hành vi phạm tội của ông. Theo đó, quy định của pháp luật về xóa án tích như sau:

Tại Điều 64 Bộ luật hình sự năm 2015 (Bộ luật hình sự sửa đổi, bổ sung năm 2017) thì:

"Điều 64. Đương nhiên được xoá án tích

Những người sau đây đương nhiên được xoá án tích:

1. Người được miễn hình phạt.

2. Người bị kết án không phải về các tội quy định tại Chương XI và Chương XXIV của Bộ luật này, nếu từ khi chấp hành xong bản án hoặc từ khi hết thời hiệu thi hành bản án người đó không phạm tội mới trong thời hạn sau đây:

a) Một năm trong trường hợp bị phạt cảnh cáo, phạt tiền, cải tạo không giam giữ hoặc phạt tù nhưng được hưởng án treo;

b) Ba năm trong trong trường hợp hình phạt là tù đến ba năm;

c) Năm năm trong trường hợp hình phạt là tù từ trên ba năm đến mười lăm năm;

d) Bảy năm trong trường hợp hình phạt là tù từ trên mười lăm năm."

Theo quy định của điều luật trên, trong trường hợp của ba bạn, nếu ông nội bạn đã có thời gian bị phạt tù mà không phạm thêm tội mới, nghiêm chỉnh chấp hành quy định của pháp luật và được xóa án tích thì ba bạn có thể thực hiện thủ tục để được kết nạp Đảng nếu như thỏa mãn các điều kiện khác.

Thưa luật sư, xin các anh cho xin mẫu bản tự phê bình cá nhân ? Cảm ơn!

=> Mời bạn tham khảo mẫu sau do Công ty Luật Minh Khuê cung cấp: Mẫu bản kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo nghị quyết TW4

Thưa luật sư, xin hỏi: Nếu khách sử dụng phòng, mà làm cho thiết bị trong phòng bị hỏng thì có phải hoàn trả chi phí 100% cho chủ quán hay không ? ví dụ như hỏng tivi ? Cảm ơn!

=> Xuất phát từ những quy định, những nguyên tắc của pháp luật nói chung và luật dân sự nói riêng, trách nhiệm bồi thường thiệt hại phát sinh khi có điều kiện sau:

- Có thiệt hại xảy ra.

- Hành vi gây thiệt hại là hành vi trái pháp luật.

- Có mối liên hệ nhân quả giữa thiệt hại và hành vi trái pháp luật.

- Có lỗi của người gây thiệt hại. (nhiều khi không bắt buộc)

Như vậy, nếu như khách sử dụng phòng mà gây thiệt hại xảy ra là hệ quả trực tiếp từ chính hành vi trái pháp luật (hủy hoại, làm hỏng,... tài sản) và hành vi trái pháp luật của khách là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến thiệt hại thì khách phải bồi thường thiệt hại cho chủ sở hữu mà ở đây là chủ quán.

Tuy nhiên bồi thường bao nhiêu thì còn tùy thuộc vào mức độ thiệt hại, về nguyên tắc lỗi tới đâu thì bồi thường thiệt hại tới đó và do các bên thỏa thuận. Không bắt buộc là 100% chi phí của tài sản bị hư hỏng.

Thưa luật sư, Quý công ty vui lòng cho tôi xin mẫu đơn đề nghị cho đối tượng vào trường giáo dưỡng ? Xin chân thành cám ơn quý công ty,

=> Theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính, Điều 16 Nghị định 81/2013/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính, Nghị định 02/2014/NĐ-CP quy định chế độáp dụng, thi hành biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng và cơ sở giáo dục bắt buộc quy định chế độ áp dụng, thi hành biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng và cơ sở giáo dục bắt buộc thì việc lập hồ sơ đề nghị do UBND cấp xã. UBND cấp xã lập Hồ sơ đề nghị gồm:

- Trường hợp người vi phạm có nơi cư trú ổn định thì hồ sơ: bản tóm tắt lý lịch; tài liệu về các hành vi vi phạm pháp luật của người vi phạm; biện pháp giáo dục đã áp dụng; bản tường trình của người vi phạm, ý kiến của cha mẹ hoặc người đại diện hợp pháp của họ, ý kiến của nhà trường, cơ quan, tổ chức nơi người chưa thành niên đang học tập hoặc làm việc (nếu có) và các tài liệu khác có liên quan

- Trường hợp người vi phạm không có nơi cư trú ổn định thì hồ sơ Hồ sơ đề nghị gồm có biên bản vi phạm; bản tóm tắt lý lịch; tài liệu về các hành vi vi phạm pháp luật của người đó; bản trích lục tiền án, tiền sự; biện pháp giáo dục đã áp dụng (nếu có); bản tường trình của người vi phạm, ý kiến của cha mẹ hoặc người đại diện hợp pháp của họ.

Công an cấp xã giúp Chủ tịch UBND cấp xã thu thập các tài liệu nêu trên.

Như vậy, trong hồ sơ không có đơn đề nghị mà chỉ có các loại văn bản tương đương như:

- Bản tường trình của người vi phạm hoặc người đại diện hợp pháp của họ (theo mẫu của Bộ Công an ban hành, nếu có). Trường hợp không có mẫu, bản tường trình phải bảo đảm những nội dung chủ yếu sau đây: Họ và tên người vi phạm, ngày, tháng, năm sinh, nơi cư trú, nơi học tập hoặc nơi làm việc của người vi phạm (nếu có); tóm tắt về hành vi vi phạm;

- Văn bản thể hiện ý kiến của cha mẹ hoặc người đại diện hợp pháp của người vi phạm;

- Văn bản thể hiện ý kiến của nhà trường, cơ quan, tổ chức nơi người chưa thành niên đang học tập hoặc làm việc

Các văn bản trên không có mẫu mà viết theo ý chí của các bên dưới sự hướng dẫn của có quan có thẩm quyền.

Thưa luật sư, xin cho em hỏi một vấn đề về luật: có trường hợp anh A có đưa cho anh B một khoảng tiền 30 triệu để anh B tìm việc làm, nhưng sau một thời gian vẫn không tìm được việc cho anh A. Sau đó anh A điện thoại cho anh B nhiều lần và có ghi âm lại cuộc gọi. vậy xin cho em hỏi anh A có thể kiện anh B được không ? Cảm ơn!

=> Thứ nhất, bạn có thể đòi lại tiền theo hướng yêu cầu tòa án tuyên bố giao dịch dân sự vô hiệu và đòi lại khoản tiền bạn đã đưa cho anh B:

"Điều 128. Giao dịch dân sự vô hiệu do vi phạm điều cấm của pháp luật, trái đạo đức xã hội

Giao dịch dân sự có mục đích và nội dung vi phạm điều cấm của pháp luật, trái đạo đức xã hội thì vô hiệu.

Điều cấm của pháp luật là những quy định của pháp luật không cho phép chủ thể thực hiện những hành vi nhất định.

Đạo đức xã hội là những chuẩn mực ứng xử chung giữa người với người trong đời sống xã hội, được cộng đồng thừa nhận và tôn trọng."

Giao dịch giữa bạn và người bạn nhờ xin việc có mục đích là dùng tiền bạc bằng cách nào đó không mang ý nghĩa trong sáng để đưa bạn vào làm việc dễ dàng hơn những người khác, vì thế xét về khía cạnh chuẩn mực đạo đức xã hội pháp luật không bảo về những giao dịch như vậy. Và cũng theo Điều 128 như trên đã trích thì đó là giao dịch dân sự vô hiệu, các bên phải trả lại cho nhau những gì đã nhận khôi phục lại tình trạng ban đầu.

Ngoài ra, nếu anh B đã có ý định lừa đảo ngay từ đầu thì còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Bộ luật hình sự:

"Điều 139. Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

1. Người nào bằng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản của người khác có giá trị từ năm trăm nghìn đồng đến dưới năm mươi triệu đồng hoặc dưới năm trăm nghìn đồng nhưng gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi chiếm đoạt hoặc đã bị kết án về tội chiếm đoạt tài sản, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm:

a) Có tổ chức;

b) Có tính chất chuyên nghiệp;

c) Tái phạm nguy hiểm;

d) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn hoặc lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức;

đ) Dùng thủ đoạn xảo quyệt;

e) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm mươi triệu đồng đến dưới hai trăm triệu đồng;

g) Gây hậu quả nghiêm trọng.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm:

a) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ hai trăm triệu đồng đến dưới năm trăm triệu đồng;

b) Gây hậu quả rất nghiêm trọng.

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình:

a) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm trăm triệu đồng trở lên;

b) Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ mười triệu đồng đến một trăm triệu đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản, bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm."

Bạn có thể tố cáo anh ta về hành vi trên.

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900.6162 hoặc liên hệ văn phòng để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.

2. Có được kết nạp vào Đảng khi em trai đã mãn hạn tù không ?

Thưa luật sư, cho tôi hỏi hiện nay tôi đang là viên chức, em trai tôi bị kết án bốn năm tù nhưng đã mãn hạn tù và hiện đang bị quản thúc tại địa phương.
Vậy cho tôi hỏi trường hợp của tôi vó được kết nạp vào Đảng không? Rất mong nhận được sự tư vấn từ luật sư.
Tôi xin chân thành cảm ơn!

Các trường hợp không được kết nạp Đảng Cộng sản Việt Nam ?

Luật sư tư vấn trực tiếp về pháp luật dân sự trực tuyến, gọi số:1900.6162

Trả lời:

Theo Điều 1, Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam 2011:

“Công dân Việt Nam từ mười tám tuổi trở lên, thừa nhận và tự nguyện: thực hiện Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, tiêu chuẩn và nhiệm vụ đảng viên, hoạt động trong một tổ chức cơ sở đảng; qua thực tiễn chứng tỏ là người ưu tú, được nhân dân tín nhiệm, đều có thể được xem xét để kết nạp vào Đảng”.

Thêm vào đó, tại Mục 3, Điểm 3.2, Hướng dẫn số 04 của Ban Tổ chức TW về vấn đề lý lịch của người vào Đảng và Quy định số 45/QĐ-TW ngày 01/11/2011 của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam quy định thi hành điều lệ Đảng nêu rõ:

+ Đối với bản thân người vào Đảng, cần làm rõ vấn đề lịch sử chính trị; chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống.

+ Đối với cha mẹ đẻ hoặc người nuôi dưỡng từ nhỏ, vợ hoặc chồng, cần làm rõ vấn đề lịch sử chính trị; chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước ở quê quán, nơi làm việc, nơi cư trú, do cấp uỷ cơ sở xác nhận.

+ Đối với ông, bà nội, ngoại, cô, dì, chú, bác… cần làm rõ vấn đề lịch sử chính trị ở quê quán, nơi đang ở, do cấp ủy cơ sở xác nhận.

+ Nếu những người thân (ông, bà, nội, ngoại, chú, bác, cô, dì, cậu ruột…) có nghi vấn về lịch sử chính trị phức tạp thì phải xác minh rõ từng trường hợp.

Trường hợp của bạn, bạn có cung cấp thông tin em trai bạn bị kết án bốn năm tù nhưng đã mãn hạn tù và hiện đang bị quản thúc tại địa phương. Do bạn không cung cấp rõ về tội phạm của em trai bạn là tội phạm gì theo quy định pháp luật hình sự và thời gian em trai đã chấp hành xong hình phạt tù trong bao lâu, nên không thể xác định rõ liệu em bạn đã được xóa án tích hay chưa. Nếu em trai bạn sau khi đã chấp hành xong hạn tù giam và đã được xóa án tích theo quy định tại các Điều 64; Điều 65, hoặc Điều 66 Bộ luật hình sự sửa đổi, bổ sung 2009 thì em trai bạn được xác định là chưa bị kết án. Theo đó thì bạn có thể xin kết nạp vào Đảng khi có đủ điều kiện theo quy định và Điều lệ của Đảng.

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900.6162 hoặc gửi qua email: Tư vấn pháp luật dân sự miễn phí qua Email để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.

3. Ông nội đi tù có được kết nạp Đảng không ?

Kính chào các luật sư, em hiện tại đang làm hồ sơ kết nạp đảng, em có một vấn đề mong các luật sư tư vấn giúp. Ông nội của em lúc trước có tham gia kháng chiến chống mỹ, không vi phạm bất kỳ quy định nào về việc liên quan với địch trong thời chiến.
Sau thời chiến, năm 1980, ông nội em đã phạm pháp vì tội đã làm chết 1 người hàng xóm và bị đi tù 10 năm (đến năm 1990). Đến năm 1997, ông nội được chủ tịch nước trao huân chương kháng chiến chống mỹ hạng nhất.
Em muốn hỏi trường hợp của ông nội em có ảnh hưởng đến việc xin kết nạp đảng của em hay không ?
Em cảm ơn.
- Minh Chiến

Ông nội đi tù có được kết nạp Đảng không?

Luật sư tư vấn thủ tục, điều kiện kết nạp Đảng, gọi ngay số: 1900.6162

Luật sư trả lời:

Theo Điều 1, Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam 2011:

“Công dân Việt Nam từ mười tám tuổi trở lên, thừa nhận và tự nguyện: thực hiện Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, tiêu chuẩn và nhiệm vụ đảng viên, hoạt động trong một tổ chức cơ sở đảng; qua thực tiễn chứng tỏ là người ưu tú, được nhân dân tín nhiệm, đều có thể được xem xét để kết nạp vào Đảng”.

Theo khoản 1 Quy định số 29-QĐ/TW năm 2016 hướng dẫn khoản 2 Điều 1 Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam, công dân có đủ các điều kiện sau đây sẽ được xem xét để kết nạp Đảng:

- Về tuổi đời

a) Tại thời điểm chi bộ xét kết nạp, người vào Đảng phải đủ 18 tuổi trở lên (tính theo tháng).

b) Việc kết nạp vào Đảng những người trên 60 tuổi do cấp uỷ trực thuộc Trung ương xem xét, quyết định.

- Về trình độ học vấn.

a) Người vào Đảng phải có bằng tốt nghiệp trung học cơ sở hoặc tương đương trở lên.

b) Học vấn của người vào Đảng đang sinh sống ở vùng cao, vùng sâu, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn và những trường hợp cụ thể khác do yêu cầu phát triển đảng mà không bảo đảm được quy định chung thì thực hiện theo Hướng dẫn của Ban Bí thư.

Đồng thời tại Mục 3, Điểm 3.4, Hướng dẫn số 01/HD-TW của Ban Tổ chức TW về vấn đề lý lịch của người vào Đảng nêu rõ:

+ Đối với bản thân người vào Đảng, cần làm rõ vấn đề lịch sử chính trị; chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống.

+ Đối với cha mẹ đẻ hoặc người nuôi dưỡng từ nhỏ, vợ hoặc chồng, cần làm rõ vấn đề lịch sử chính trị; chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước ở quê quán, nơi làm việc, nơi cư trú, do cấp uỷ cơ sở xác nhận.

+ Đối với ông, bà nội, ngoại, cô, dì, chú, bác… cần làm rõ vấn đề lịch sử chính trị ở quê quán, nơi đang ở, do cấp ủy cơ sở xác nhận.

+ Nếu những người thân (ông, bà, nội, ngoại, chú, bác, cô, dì, cậu ruột…) có nghi vấn về lịch sử chính trị phức tạp thì phải xác minh rõ từng trường hợp.

Quy định số 57-QĐ/TW ngày 3-5-2007 của Bộ Chính trị về một số vấn đề bảo vệ chính trị nội bộ Đảng, tại Khoản 2, Điều 2 quy định người vào Đảng có người thân vi phạm một trong các điều sau đây thì không được kết nạp:

“Có cha, mẹ đẻ, người trực tiếp nuôi dưỡng; vợ hoặc chồng; cha mẹ đẻ, người trực tiếp nuôi dưỡng của vợ hoặc chồng:

2.1- Đã làm tình báo, gián điệp, chỉ điểm, mật báo viên, công tác viên hoặc làm việc cho các cơ quan an ninh, tình báo, cảnh sát đặc biệt của địch.

2.2- Tham gia bộ máy chính quyền, lực lượng vũ trang, bán vũ trang của địch có tội ác với cách mạng, với nhân dân; giữ chức vụ uỷ viên ban chấp hành, uỷ viên ban thư ký hoặc tương đương trong các đảng phái, tổ chức chính trị phản động, đứng đầu tổ chức chính trị-xã hội do địch lập ra từ cấp xã và tương đương trở lên.”

Theo quy định trên thì lịch sử chính trị người thân của người vào Đảng chỉ xem xét từ đời cha mẹ đẻ, người trực tiếp nuôi dưỡng; vợ hoặc chồng; cha mẹ đẻ, người trực tiếp nuôi dưỡng của vợ hoặc chồng, không yêu cầu phải xem xét từ đời ông, bà về trước. Như vậy, trường hợp của bạn không ảnh hưởng đến việc xin kết nạp Đảng.

Thưa luật sư, xin hỏi: Bố mẹ tôi đã li hôn cách đây 12 năm và giờ 2 người đã có gia đình riêng. Gia đình bên ngoại mẹ tôi là người có quốc tịch nước ngoài và mẹ tôi bây giờ cũng lấy chồng nước ngoài vậy tôi có được vào đảng không và quốc tịch bên nhà ngoại tôi có ảnh hưởng gì đến việc xin gia nhập đảng không ạ ?
Người gửi : Nguyễn Thuỳ Vân

=> Theo các quy định vừa trích dẫn ở trên, việc bố mẹ bạn ly hôn, đồng thời việc mẹ bạn tái hôn với người nước ngoài sẽ không làm ảnh hưởng đến điều kiện để bạn được xem xét kết nạp Đảng. Do đó, nếu đủ các điều kiện về độ tuổi, học vấn, lý lịch nhân thân… theo quy định, bạn vẫn có thể được xem xét kết nạp.

Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại, gọi ngay tới số: 1900.6162 để được giải đáp. Trân trọng./.

4. Kết nạp Đảng với người đã bị truy cứu trách nhiệm hình sự không ?

Thưa luật sư, Do làm sai quy định nên tòa tuyên cho và tôi cùng người ở cùng cơ quan lợi dụng chức vụ quyền hạn làm trái quy định và hình phạt 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 2 năm. Tôi và người cùng cơ quan bị khai trừ ra khỏi đảng nhưng cơ quan vẫn cho được đi làm bình thường. Tôi được xóa án tích năm 2011.
Nay tôi xin hỏi tôi có được kết nạp đảng nữa không ? Nếu có đến nay đã đủ điều kiện để kết nạp lại chưa ? Tôi rất muốn được kết nạp lại đảng để tiếp tục phấn đấu ?
Tôi xin trân trọng cảm ơn.

Trả lời:

Theo Quy định 29/QĐ- TW thì để được kết nạp lại vào Đảng bạn phải thỏa mãn các điều kiện sau đây:

a) Có đủ điều kiện và tiêu chuẩn của người vào Đảng.

b) Ít nhất là 36 tháng kể từ khi ra khỏi Đảng (riêng người bị án hình sự về tội ít nghiêm trọng thì phải sau 60 tháng kể từ khi được xóa án tích), làm đơn xin kết nạp lại vào Đảng; phải được ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy (hoặc tương đương) đồng ý bằng văn bản, cấp ủy có thẩm quyền (huyện ủy và tương đương) xem xét, quyết định.

c) Thực hiện đúng các thủ tục xin vào Đảng quy định trong Điều lệ Đảng Đảng cộng sản Việt Nam, bao gồm:

"Người vào Đảng phải :

- Có đơn tự nguyện xin vào Đảng;

- Báo cáo trung thực lý lịch với chi bộ;

- Được hai đảng viên chính thức giới thiệu.

Nơi có tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, người vào Đảng trong độ tuổi thanh niên phải là đoàn viên, được ban chấp hành đoàn cơ sở và một đảng viên chính thức giới thiệu.

Ở các cơ quan, doanh nghiệp nơi không có tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, người vào Đảng phải là đoàn viên công đoàn, được ban chấp hành công đoàn cơ sở và một đảng viên chính thức giới thiệu.

Người giới thiệu phải :

- Là đảng viên chính thức và cùng công tác với người vào Đảng ít nhất một năm;

- Báo cáo với chi bộ về lý lịch, phẩm chất, năng lực của người vào Đảng và chịu trách nhiệm về sự giới thiệu của mình. Có điều gì chưa rõ thì báo cáo để chi bộ và cấp trên xem xét."

Các trường hợp không xem xét kết nạp lại bao gồm: những người trước đây ra khỏi Đảng vì lý do: Tự bỏ sinh hoạt đảng; làm đơn xin ra Đảng (trừ trường hợp vì lý do gia đình đặc biệt khó khăn); gây mất đoàn kết nội bộ nghiêm trọng; bị kết án vì tội tham nhũng; bị kết án về tội nghiêm trọng trở lên.

Theo như thông tin bạn cung cấp thì chưa rõ bạn đã bị xử lý về tội nào theo quy định của Bộ luật Hình sự. Do bản án của bạn là 02 năm- thuộc tội ít nghiêm trọng nên để được kết nạp lại thì phải trải qua thời gian là 60 tháng( 5 năm) kể từ ngày bạn bị khai trừ ra khỏi Đảng. Tuy nhiên nếu bạn phạm tội về tham nhũng theo quy định của pháp luật thì bạn sẽ không được kết nạp lại vào Đảng nữa.

Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ Luật sư tư vấn pháp luật dân sự về điều kiện kết nạp Đảng trực tuyến, gọi: 1900.6162 để được giải đáp. Trân trọng./.

5. Bố đi tù con có được kết nạp Đảng không ?

Thưa luật sư, bố tôi đã từng bị nghiện hút phải đi tù, hiện giờ tôi muốn vào Đảng thì có được hay không ?
Xin cảm ơn!

Luật sư tư vấn:

Theo quy định tại Điều 1 Điều lệ Đảng công sản Việt Nam về Đảng viên nhu sau:

"1. Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam là chiến sĩ cách mạng trong đội tiên phong của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và dân tộc Việt Nam, suốt đời phấn đấu cho mục đích, lý tưởng của Đảng, đặt lợi ích của Tổ quốc, của giai cấp công nhân và nhân dân lao động lên trên lợi ích cá nhân; chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, các nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước; có lao động, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; có đạo đức và lối sống lành mạnh; gắn bó mật thiết với nhân dân; phục tùng tổ chức, kỷ luật của Đảng, giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng.

2. Công dân Việt Nam từ mười tám tuổi trở lên; thừa nhận và tự nguyện : thực hiện Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, tiêu chuẩn và nhiệm vụ đảng viên, hoạt động trong một tổ chức cơ sở đảng; qua thực tiễn chứng tỏ là người ưu tú, được nhân dân tín nhiệm, đều có thể được xét để kết nạp vào Đảng."

Có thể thấy, điều kiện cơ bản để được xét kết nạp Đảng là người kết nạp phải là công dân Việt Nam, có tuổi đời từ 18 tuổi trở lên, tự nguyện và mong muốn được đứng vào hàng ngũ của Đảng...về tiêu chuẩn về tuổi đời và trình độ học vấn sẽ được quy định cụ thể tại Điều 1 Quyết định 29-QĐ/TW , bạn có thể xem xét đối chiếu xem mình có đáp ứng được những điều kiện này không, nếu có thì bạn được coi là đủ tư cách xét kết nạp Đảng. Tuy nhiên khi xem xét thì người muốn kết nạp sẽ phải trải qua một quá trình đó là thẩm tra lí lịch, theo quy định tại khoản 3.4 Điều 3 Hướng dẫn 01-HD/TW về thủ tục xem xét kết nạp Đảng viên:

"3.4- Thẩm tra lý lịch của người vào Đảng

a) Những người cần thẩm tra về lý lịch gồm :

- Người vào Đảng.

- Cha, mẹ đẻ, cha, mẹ vợ (chồng) hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng bản thân; vợ hoặc chồng, con đẻ của người vào Đảng có năng lực hành vi dân sự đầy đủ (sau đây gọi chung là người thân).

b) Nội dung thẩm tra

- Đối với người vào Đảng : Làm rõ những vấn đề về lịch sử chính trị và chính trị hiện nay; về chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống.

- Đối với người thân : Làm rõ những vấn đề về lịch sử chính trị và chính trị hiện nay; việc chấp hành đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

c) Phương pháp thẩm tra

- Nếu người vào Đảng có một trong các trường hợp sau đây đang là đảng viên:cha, mẹ đẻ, anh, chị, em ruột, con đẻ và trong lý lịch người vào Đảng đã khai đầy đủ, rõ ràng theo quy định thì không phải thẩm tra, xác minh. Nếu vợ (chồng) người vào Đảng có một trong các trường hợp sau đây đang là đảng viên : cha, mẹ đẻ, anh, chị, em ruột và trong lý lịch của người vào Đảng đã khai đầy đủ, rõ ràng theo quy định thì không phải thẩm tra, xác minh bên vợ (chồng). Nội dung nào chưa rõ thì thẩm tra, xác minh nội dung đó; khi các cấp uỷ cơ sở (ở quê quán hoặc nơi cư trú, nơi làm việc) đã xác nhận, nếu có nội dung nào chưa rõ thì đến ban tổ chức cấp uỷ cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng để thẩm tra làm rõ.... "

Trong đó, có việc xét lí lịch đối với người thân người vào Đảng về việc chấp hành các chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Bố bạn từng buôn bán thuốc phiện, nghiện hút và đi tù nên việc xem xét ở đây phụ thuộc vào việc bố bạn đã được xóa án tích đối với tội này hay chưa. Theo quy định tại Điều 64 Bộ luật hình sự 1999 (sửa đổi bổ sung 2009) về việc đương nhiên xóa án tích:

Những người sau đây đương nhiên được xoá án tích:

"1. Người được miễn hình phạt.

2. Người bị kết án không phải về các tội quy định tại Chương XI và Chương XXIV của Bộ luật này, nếu từ khi chấp hành xong bản án hoặc từ khi hết thời hiệu thi hành bản án người đó không phạm tội mới trong thời hạn sau đây:

a) Một năm trong trường hợp bị phạt cảnh cáo, phạt tiền, cải tạo không giam giữ hoặc phạt tù nhưng được hưởng án treo;

b) Ba năm trong trong trường hợp hình phạt là tù đến ba năm;

c) Năm năm trong trường hợp hình phạt là tù từ trên ba năm đến mười lăm năm;

d) Bảy năm trong trường hợp hình phạt là tù từ trên mười lăm năm."

Do không rõ bố bạn chịu hình phạt tù bao nhiêu năm và từ thời điểm nào nên bạn xem xét về quy định trên xem bố bạn đã đủ điều kiện xóa án tích hay chưa, nếu đã đủ điều kiện xóa án tích thì bố bạn sẽ được coi là chưa bị kết án và khi xét lí lịch thì bạn có thể thông qua được điều kiện này, nếu bố bạn chưa được xóa án tích thì việc xem xét lí lịch có thể sẽ bị đánh giá và bạn có thể không đủ điều kiện để được xét kết nạp Đảng.

Trân trọng cảm ơn./.

Bộ phận tư vấn pháp luật dân sự - Công ty Luật Minh Khuê