Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

1. Căn cứ pháp lý

Luật hộ tịch năm 2014

Nghị định 31/2014/NĐ-CP quy định hướng dẫn thi hành luật cư trú sửa đổi năm 2013. 

Thông tư số 02/2014/TT-BTC quy định về Phí và Lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân Tỉnh, Thành phố Trực thuộc Trung Ương. 

2. Cơ sở pháp lý

Chào luật sư!luật sư có thể tư vấn giúp tôi vấn đề như sau:trường hợp một cô gái chưa đủ 18 tuổi đi đăng ký khai sinh cho con ,muốn có tên cha trong giấy khai sinh,cán bộ tư pháp tại địa phương đó yêu cầu cả 2 cùng làm bản cam kết sẽ đăng ký kết hôn sau khi đủ tuổi, mà không yêu cầu đưa ra chứng cứ chứng minh quan hệ cha con ,như vậy có đúng với luật hộ tịch không?và nếu đúng trach nhiệm pháp lý khi 2 người họ không thực hiện cam kết là đăng ký kết hôn?

Căn cứ quy định của Luật hộ tịch năm 2014 quy định như sau:

Điều 24. Thẩm quyền đăng ký nhận cha, mẹ, con

Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú của người nhận hoặc người được nhận là cha, mẹ, con thực hiện đăng ký nhận cha, mẹ, con.

>> Xem thêm:  Hướng dẫn thủ tục và các giấy tờ cần có để tiến hành thủ tục chuyển hộ khẩu ?

Điều 25. Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con

1. Người yêu cầu đăng ký nhận cha, mẹ, con nộp tờ khai theo mẫu quy định và chứng cứ chứng minh quan hệ cha con hoặc mẹ con cho cơ quan đăng ký hộ tịch. Khi đăng ký nhận cha, mẹ, con các bên phải có mặt.

2. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ giấy tờ theo quy định tại khoản 1 Điều này, nếu thấy việc nhận cha, mẹ, con là đúng và không có tranh chấp, công chức tư pháp - hộ tịch ghi vào Sổ hộ tịch, cùng người đăng ký nhận cha, mẹ, con ký vào Sổ hộ tịch và báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã cấp trích lục cho người yêu cầu.

Trường hợp cần phải xác minh thì thời hạn được kéo dài thêm không quá 05 ngày làm việc" 

Căn cứ quy định tại điều 11 thông tư số 15/2015/TT-BTP quy định như sau:

" Điều 11. Chứng cứ chứng minh quan hệ cha, mẹ, con 

Chứng cứ để chứng minh quan hệ cha, mẹ, con theo quy định tại khoản 1 Điều 25 và khoản 1 Điều 44 của Luật hộ tịch gồm một trong các giấy tờ, tài liệu sau đây: 

1. Văn bản của cơ quan y tế, cơ quan giám định hoặc cơ quan khác có thẩm quyền ở trong nước hoặc nước ngoài xác nhận quan hệ cha con, quan hệ mẹ con. 

2. Trường hợp không có văn bản quy định tại khoản 1 Điều này thì phải có thư từ, phim ảnh, băng, đĩa, đồ dùng, vật dụng khác chứng minh mối quan hệ cha con, quan hệ mẹ con và văn bản cam đoan của cha, mẹ về việc trẻ em là con chung của hai người, có ít nhất hai người thân thích của cha, mẹ làm chứng. 

Cơ quan đăng ký hộ tịch có trách nhiệm giải thích rõ trách nhiệm, hệ quả pháp lý của việc cam đoan, làm chứng không đúng sự thật. 

Cơ quan đăng ký hộ tịch từ chối giải quyết theo quy định tại Điều 5 của Thông tư này hoặc hủy bỏ kết quả đăng ký hộ tịch, nếu có cơ sở xác định nội dung cam đoan, làm chứng không đúng sự thật" 

Như vậy, trong trường hợp này hai bên phải có chứng cứ chứng minh quan hệ cho con. Việc cán bộ tư pháp xã yêu cầu hai bên làm bản cam kết sẽ kết hôn là không đúng với quy định của pháp luật. Do đó, để khai sinh cho con khi hai bạn chưa kết hôn thì phải thực hiện thủ tục nhận cha con nêu trên

Em chào phòng luật sư e có vấn đề này muốn hỏi ạ .2 vc em sinh sống và làm vc tại hàn quốc .e có một bé gái sinh năm 2012 năm 2013 e muốn bế con e về nhưng khi em đi làm giấy khai sinh cho con thì vì vc e chưa có giấy kết hôn lên k ghi tên cha trên giấy khai sinh dc bjo 2 vc e về vn muốn làm lại giấy khai sinh để bổ sung tên cha vào giấy khai sinh cho con ( e có giấy trứng sinh ở bệnh viện có cả tên cha mẹ) vậy e cần phải đi đâu làm những thủ tục gì và chi phí hết khoảng bn tiền ạ ?

Trường hợp này hai vợ chồng bạn là người Việt Nam định cư ở nước ngòai nên thủ tục đăng ký nhận cha con theo quy định tại Luật hộ tịch năm 2014 quy định như sau:

Điều 43. Thẩm quyền đăng ký nhận cha, mẹ, con

Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi cư trú của người được nhận là cha, mẹ, con thực hiện đăng ký nhận cha, mẹ, con giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài; giữa công dân Việt Nam cư trú ở trong nước với công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài; giữa công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài với nhau; giữa công dân Việt Nam đồng thời có quốc tịch nước ngoài với công dân Việt Nam hoặc với người nước ngoài; giữa người nước ngoài với nhau mà một hoặc cả hai bên thường trú tại Việt Nam.

>> Xem thêm:  Tư vấn thay đổi họ tên trong giấy khai sinh theo quy định của luật hộ tịch hiện hành

Điều 44. Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con

1. Người yêu cầu đăng ký nhận cha, mẹ, con nộp tờ khai theo mẫu quy định và giấy tờ, đồ vật hoặc các chứng cứ khác để chứng minh quan hệ cha con hoặc mẹ con cho cơ quan đăng ký hộ tịch. Trường hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài hoặc giữa người nước ngoài với nhau thì người nước ngoài phải nộp thêm bản sao hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu để chứng minh về nhân thân.

2. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ giấy tờ theo quy định tại khoản 1 Điều này, công chức làm công tác hộ tịch xác minh, niêm yết việc nhận cha, mẹ, con tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp huyện trong thời gian 07 ngày liên tục, đồng thời gửi văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân cấp xã nơi thường trú của người được nhận là cha, mẹ, con niêm yết trong thời gian 07 ngày liên tục tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã.

3. Phòng Tư pháp báo cáo và đề xuất Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định việc đăng ký nhận cha, mẹ, con, nếu thấy đủ điều kiện thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện giải quyết.

4. Khi đăng ký nhận cha, mẹ, con các bên phải có mặt; công chức làm công tác hộ tịch ghi vào Sổ hộ tịch, cùng các bên ký vào Sổ hộ tịch. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp trích lục cho các bên"

Sau khi xác nhận thủ tục này thì bạn có thể yêu cầu Công chức làm công tác hộ tịch thực hiện việc bổ sung tên cha vào giấy khai sinh cho con. 

Chi phí về việc xác nhận này căn cứ thông tư số 02/2014/TT-BTC quy định như sau:

" Căn cứ quy định tại thông tư 02/2014/TT-BTC quy định về mức phí như sau:

" Mức thu áp dụng đối với việc đăng ký hộ tịch tại Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

* Khai sinh: Không quá 75.000 đồng.

>> Xem thêm:  Thay đổi họ tên cho con ?

* Kết hôn: Không quá 1.500.000 đồng.

* Khai tử: Không quá 75.000 đồng.

* Nhận con ngoài giá thú: Không quá 1.500.000 đồng.

* Cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ bản gốc: Không quá 8.000 đ/1 bản sao.

* Xác nhận các giấy tờ hộ tịch: Không quá 15.000 đồng.

* Các việc đăng ký hộ tịch khác: Không quá 75.000 đồng.

+ Miễn lệ phí hộ tịch khi đăng ký lần đầu, cấp mới, thay mới theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với: Khai sinh; kết hôn; khai tử; thay đổi cải chính hộ tịch cho người dưới 14 tuổi, bổ sung hộ tịch."

Em chào phòng luật sư e có vấn đề này muốn hỏi ạ .2 vc em sinh sống và làm vc tại hàn quốc .e có một bé gái sinh năm 2012 năm 2013 e muốn bế con e về nhưng khi em đi làm giấy khai sinh cho con thì vì vc e chưa có giấy kết hôn lên k ghi tên cha trên giấy khai sinh dc bjo 2 vc e về vn muốn làm lại giấy khai sinh để bổ sung tên cha vào giấy khai sinh cho con ( e có giấy trứng sinh ở bệnh viện có cả tên cha mẹ) vậy e cần phải đi đâu làm những thủ tục gì và chi phí hết khoảng bn tiền ạ ?

Bạn vui lòng tham khảo bải viết trên. 

E lấy vợ được 1 năm rồi vợ chồng e mới đăng ký kết hôn tháng 6 vừa rồi( vợ e mới đủ tuổi đăng ký) 2 vợ chồng em ở cùng xã. Sang năm vợ e sinh e bé. Cho e hỏi e có phải nhập khẩu cho vợ e vào sổ hộ khẩu nhà e k ? Và nếu không nhập khẩu thì khi sinh e bé có được giấy khai sinh cho bé không và có đc nhập khẩu cho bé không ạ và có bị sử phạt hành chính không ạ E chân thành cảm ơn !

Pháp luật không quy định khi kết hôn hai bên phải nhập khẩu vào cùng một chỗ ở. Việc nhập khẩu là do ý muốn của hai bên tuy nhiên thì để thuận tiện cho việc là thủ tục giấy tờ khi chung sống giữa vợ chồng thì bạn có thể nhập khẩu cho vợ bạn vào sổ hộ khẩu gia đình. Khi vợ bạn sinh em bé vẫn có thể khai sinh cho em bé bình thường theo quy định sau:

Căn cứ quy định tại Luật hộ tịch năm 2014 quy định như sau:

>> Xem thêm:  Hỏi về cải chính năm sinh trong giấy khai sinh và chứng minh thư nhân dân?

Điều 13. Thẩm quyền đăng ký khai sinh

Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú của người cha hoặc người mẹ thực hiện đăng ký khai sinh.

Điều 14. Nội dung đăng ký khai sinh

1. Nội dung đăng ký khai sinh gồm:

a) Thông tin của người được đăng ký khai sinh: Họ, chữ đệm và tên; giới tính; ngày, tháng, năm sinh; nơi sinh; quê quán; dân tộc; quốc tịch;

b) Thông tin của cha, mẹ người được đăng ký khai sinh: Họ, chữ đệm và tên; năm sinh; dân tộc; quốc tịch; nơi cư trú;

c) Số định danh cá nhân của người được đăng ký khai sinh.

2. Việc xác định quốc tịch, dân tộc, họ của người được khai sinh được thực hiện theo quy định của pháp luật về quốc tịch Việt Nam và pháp luật dân sự.

3. Nội dung đăng ký khai sinh quy định tại khoản 1 Điều này là thông tin hộ tịch cơ bản của cá nhân, được ghi vào Sổ hộ tịch, Giấy khai sinh, cập nhật vào Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử và Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Hồ sơ, giấy tờ của cá nhân liên quan đến thông tin khai sinh phải phù hợp với nội dung đăng ký khai sinh của người đó.

Chính phủ quy định việc cấp số định danh cá nhân cho người được đăng ký khai sinh"

>> Xem thêm:  Thủ tục cải chính hộ tịch được thực hiện như thế nào ?

Vấn đề nhập khẩu con theo cha hay mẹ ( trường hợp vợ ban chưa nhập khẩu vào nhà bạn ) do vợ chồng bạn thỏa thuận. 

Trường hợp này không phát sinh việc xử phạt vi phạm hành chính. 

Bé nhà em gần 5 tháng tuổi nhưng chưa làm giấy khai sinh cho bé do em chưa đăng ký kết hôn. Hiện em đang sống tại TP.HCM em không có giáy tờ gì cả ngoài Chứng minh thư và giáy chứng sinh. Mặc khác em cũng không thể về quê làm giấy khai sinh cho bé được. Vậy luật sư có thể chỉ giúp em cách nào làm khai sinh cho bé được không ạ, và giấy chứng sinh có thể dùng để làm hố sơ cho giấy khai sinh trong bao lâu ạ. Em cám ơn nhiều !

Căn cứ quy định của Luật hộ tịch năm 2014 quy định như sau:

Điều 15. Trách nhiệm đăng ký khai sinh

1. Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày sinh con, cha hoặc mẹ có trách nhiệm đăng ký khai sinh cho con; trường hợp cha, mẹ không thể đăng ký khai sinh cho con thì ông hoặc bà hoặc người thân thích khác hoặc cá nhân, tổ chức đang nuôi dưỡng trẻ em có trách nhiệm đăng ký khai sinh cho trẻ em.

2. Công chức tư pháp - hộ tịch thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc đăng ký khai sinh cho trẻ em trên địa bàn trong thời hạn quy định; trường hợp cần thiết thì thực hiện đăng ký khai sinh lưu động."

Trường hợp này con bạn đã sinh ra quá 60 ngày nhưng bạn vẫn chưa thực hiện việc khai sinh cho cháu nên bạn có thể bị xử phạt vi phạm hành chính.

Thẩm quyền đăng ký khai sinh là tại Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú của cha hoặc mẹ.

Căn cứ quy định tại điều 5, nghị định số 31/2014/NĐ-CP quy định như sau:

" Điều 5. Nơi cư trú của công dân

>> Xem thêm:  Cơ quan nào có thẩm quyền xác nhận các vấn đề hộ tịch ?

1. Nơi cư trú của công dân là nơi thường trú hoặc nơi tạm trú. Mỗi công dân chỉ được đăng ký thường trú tại một chỗ ở hợp pháp và là nơi thường xuyên sinh sống.

Chỗ ở hợp pháp có thể thuộc quyền sở hữu, sử dụng của công dân hoặc được cơ quan, tổ chức, cá nhân cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ theo quy định của pháp luật. Đối với chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn hoặc ở nhờ của cá nhân, tổ chức tại thành phố trực thuộc trung ương phải bảo đảm điều kiện về diện tích bình quân theo quy định của Hội đồng nhân dân thành phố. [..]" 

Trường hợp bạn không thể về quê nơi bạn có hộ khẩu thường trú thì bạn vẫn có thể đăng ký khai sinh cho con tại nơi bạn đăng ký tạm trú mà không nhất thiết là hộ khẩu thường trú. 

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900.6162 hoặc gửi qua email: [email protected] để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận luật sư Dân sự - Công ty luật Minh Khuê

>> Xem thêm:  Hướng dẫn thủ tục làm lại giấy khai sinh khi đã cao tuổi ?