Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn như sau:

1. Cơ sở pháp lý

Bộ luật lao động 2012

Luật viên chức 2010

2. Nội dung tư vấn

Tôi là nhân viên phục vụ nhà hàng. Ngày 27 tháng 12 do bức xúc lịch làm viêc dày đăc, tôi và người quản lí của nhà hàng có tranh cãi.Người quản lí đem sự việc trình bày với Phó giám đốc, người này gọi tôi lên nói chuyện. Không nghe ý kiến của tôi, hai bên tranh cãi qua lại thì Phó giám đốc nói tôi đi về và ngày mai đừng đến nữa. Sáng mai tôi trình bày sự việc cho nhân sự, họ chỉ khuyên tôi vào ca tiếp tục làm việc Cuối ca làm viêc tôi được thông báo gặp Giám đốc điều hành, ông ta không nghe tôi nói, chữi tôi và đuổi viêc tôi. Tôi tức giận đã tát người quản lí nhà hàng 1 cái và bỏ đi. Sau khi sự việc xãy ra nhân sự không giải quyết và bây giờ nói tôi viết đơn thôi việc. Xin hỏi Giám đốc cho tôi thôi viêc như vậy có đúng luật không. Việc tôi tát người quản lí, đó có phải là lí do để tôi thôi việc không? Tôi rât mong nhận được câu trả lời. Chân thành cảm ơn.

Lý do công ty chấm dứt hợp đồng lao động phải thuộc những trường hợp cụ thể theo quy định của pháp luật và phải đảm bảo thời hạn báo trước. Điều 38 Bộ luật lao động 2012 quy định:

Điều 38. Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người sử dụng lao động

1. Người sử dụng lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trong những trường hợp sau đây:

a) Người lao động thường xuyên không hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động;

b) Người lao động bị ốm đau, tai nạn đã điều trị 12 tháng liên tục đối với người làm theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, đã điều trị 06 tháng liên tục, đối với người lao động làm theo hợp đồng lao động xác định thời hạn và quá nửa thời hạn hợp đồng lao động đối với người làm theo hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng mà khả năng lao động chưa hồi phục.

>> Xem thêm:  Hướng dẫn cách chấm dứt hợp đồng lao động đúng luật với giáo viên dạy cấp 2 theo hợp đồng ?

Khi sức khỏe của người lao động bình phục, thì người lao động được xem xét để tiếp tục giao kết hợp đồng lao động;

c) Do thiên tai, hỏa hoạn hoặc những lý do bất khả kháng khác theo quy định của pháp luật, mà người sử dụng lao động đã tìm mọi biện pháp khắc phục nhưng vẫn buộc phải thu hẹp sản xuất, giảm chỗ làm việc;

d) Người lao động không có mặt tại nơi làm việc sau thời hạn quy định tại Điều 33 của Bộ luật này.

2. Khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động người sử dụng lao động phải báo cho người lao động biết trước:

a) Ít nhất 45 ngày đối với hợp đồng lao động không xác định thời hạn;

b) Ít nhất 30 ngày đối với hợp đồng lao động xác định thời hạn;

c) Ít nhất 03 ngày làm việc đối với trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều này và đối với hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng.

Anh chị ơi. Cho em hỏi tý. Em viết đơn thôi việc từ ngày 30 tháng 6 nhưng 30 tháng 7 mới giải quyết đơn thì ngày 20 tháng 7 em có được hưởng lương không ạ.do cty của em giữ lương 20 ngày

 Điều 47 Bộ luật lao động 2012 quy định:

Điều 47. Trách nhiệm của người sử dụng lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động

1. Ít nhất 15 ngày trước ngày hợp đồng lao động xác định thời hạn hết hạn, người sử dụng lao động phải thông báo bằng văn bản cho người lao động biết thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động.

>> Xem thêm:  Người lao động bị tạm giam có được coi là lý do để công ty chấm dứt hợp đồng lao động ?

2. Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, hai bên có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản có liên quan đến quyền lợi của mỗi bên; trường hợp đặc biệt, có thể kéo dài nhưng không được quá 30 ngày.

3. Người sử dụng lao động có trách nhiệm hoàn thành thủ tục xác nhận và trả lại sổ bảo hiểm xã hội và những giấy tờ khác mà người sử dụng lao động đã giữ lại của người lao động.

4. Trong trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã bị chấm dứt hoạt động, bị giải thể, phá sản thì tiền lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các quyền lợi khác của người lao động theo thoả ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết được ưu tiên thanh toán.

Kính gửi Luật sư tư vấn giúp tôi: Năm nay tôi 45 tuổi; Tôi công tác trong một đơn vị sự nghiệp y tế có thời gian đóng bảo hiểm từ năm 1987; nay tôi làm đn xin thôi việc với lý do gia đình khó khăn và tôi chưa được cơ quan đồng ý cho thôi việc. Nay tôi xin Luật sư tư vấn giúp tôi 2 việc: 1. Trong trường hợp nào tôi sẽ được nghỉ thôi việc? 2. Khi được nghỉ thì tôi sẽ được hưởng những chế độ nào? Rất mong được sự giúp đỡ của Luật sư, Trân trọng cảm ơn!
tôi hiện là 1 viên chức công tác chính thức tuyển dụng từ tháng 10 /2009. cho tới nay do lý do gia đình tôi muốn xin thôi việc . vậy tôi xin được tư vấn về thủ tục cũng như quy trình về việc xin thôi việc cũng như chế độ sau khi thôi việc

Khoản 4, 5, 6 Điều 29 Luật viên chức 2010 quy định:
4. Viên chức làm việc theo hợp đồng làm việc không xác định thời hạn có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng nhưng phải thông báo bằng văn bản cho người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập biết trước ít nhất 45 ngày; trường hợp viên chức ốm đau hoặc bị tai nạn đã điều trị 06 tháng liên tục thì phải báo trước ít nhất 03 ngày.

5. Viên chức làm việc theo hợp đồng làm việc xác định thời hạn có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng trong các trường hợp sau:

a) Không được bố trí theo đúng vị trí việc làm, địa điểm làm việc hoặc không được bảo đảm các điều kiện làm việc đã thỏa thuận trong hợp đồng làm việc;

b) Không được trả lương đầy đủ hoặc không được trả lương đúng thời hạn theo hợp đồng làm việc;

c) Bị ngược đãi; bị cưỡng bức lao động;

d) Bản thân hoặc gia đình thật sự có hoàn cảnh khó khăn không thể tiếp tục thực hiện hợp đồng;

đ) Viên chức nữ có thai phải nghỉ việc theo chỉ định của cơ sở chữa bệnh;

>> Xem thêm:  Gia đình có hoàn cảnh khó khăn có được đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động ?

e) Viên chức ốm đau hoặc bị tai nạn đã điều trị từ 03 tháng liên tục mà khả năng làm việc chưa hồi phục.

6. Viên chức phải thông báo bằng văn bản về việc đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc cho người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập biết trước ít nhất 03 ngày đối với các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c, đ và e khoản 5 Điều này; ít nhất 30 ngày đối với trường hợp quy định tại điểm d khoản 5 Điều này.

Điều 45. Chế độ thôi việc

1. Khi chấm dứt hợp đồng làm việc, viên chức được hưởng trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm hoặc chế độ bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật về lao động và pháp luật về bảo hiểm xã hội, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

2. Viên chức không được hưởng trợ cấp thôi việc nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

a) Bị buộc thôi việc;

b) Đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc mà vi phạm quy định tại các khoản 4, 5 và 6 Điều 29 của Luật này;

c) Chấm dứt hợp đồng làm việc theo quy định tại khoản 5 Điều 28 của Luật này.

Xin luật sư vui lòng giải đáp giúp tôi với. Tôi vào Công ty làm việc từ năm 2013 đến ngày 31/12/2015 mà công ty chỉ ký HĐLĐ với tôi theo hình thức ký HĐ xác định thời hạn 1 năm cứ hết 1 năm thì ký tiếp năm sau, và đến đầu năm 2016 công ty đấu thầu và bị rớt thầu ( không trúng thầu) do vậy công ty cho toàn bộ công nhân nghĩ việc. Vậy xin luật sư cho biết công ty ký HĐ như vậy có đúng theo quy định của luật lao động hiện hành không, và tôi được hưởng quyền lợi gì trong trường hợp này( chế độ mất việc hay thôi việc)? Xin cám ơn luật sư.

Khoản 2 Điều 22 Bộ luật lao động 2012 quy định:
Khi hợp đồng lao động quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều này hết hạn mà người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn, hai bên phải ký kết hợp đồng lao động mới; nếu không ký kết hợp đồng lao động mới thì hợp đồng đã giao kết theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều này trở thành hợp đồng lao động không xác định thời hạn và hợp đồng đã giao kết theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều này trở thành hợp đồng lao động xác định thời hạn với thời hạn là 24 tháng.

Trường hợp hai bên ký kết hợp đồng lao động mới là hợp đồng xác định thời hạn thì cũng chỉ được ký thêm 01 lần, sau đó nếu người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì phải ký kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn.

>> Xem thêm:  Bồi thường chi phí đào tạo khi chấm dứt hợp đồng lao động được xác định như thế nào ?

Như vậy, hai bên chỉ được ký hợp đồng lao động xác định thời hạn tối đa là 2 lần. Trong trường hợp của bạn, bạn được hưởng trợ cấp mất việc làm và bảo hiểm thất nghiệp nếu đủ điều kiện hường.

Chào quý luật sư. Em là giáo viên 1 trường mầm non tư thục ở Đống Đa. Trong quá trình đi làm chủ trường yêu cầu em phải nộp bản gốc văn bằng. Và em đã nộp cho chủ trường văn bằng gốc của mình. Sau hơn 5 năm làm việc em có bầu nhưng bị sảy nên xin phép nghỉ ốm 1 thời gian, sau đó thấy sức khoẻ bị giảm sút em đã xin thôi việc. Nhà trường yêu cầu em đền bù 1 tháng lương tại thời điểm đó em đang được hưởng mới trả lại bằng cho em. Trong khi em thấy có luật Người sử dụng lao động không được phép giữ bằng gốc, nếu giữ bằng gốc bị phạt từ 20-25 triệu như vậy đúng không ? Em có thể kiện Người sử dụng lao động không? Khả năng thắng kiện là bao nhiêu %? Em đến đâu để làm các thủ tục và phí như nào ạ? Rất mong quý luật sư giải đáp. Em cảm ơn!

Theo khoản 2 Điều 5 Nghị định 95/2103/NĐ-CP được sửa đổi bởi khoản 4 Điều 1 Nghị định 88/2015/NĐ-CP quy định, phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có hành vi giữ bản chính giấy tờ tùy thân, văn bằng, chứng chỉ của người lao động.

Nếu người sử dụng lao động không trả lại văn bằng gốc cho bạn, bạn có thể yêu cầu Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội giải quyết hoặc khởi kiện lên Tòa án nhân dân cấp quận/huyện nơi bị đơn có trụ sở.

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của quý khách hàng. Việc đưa ra ý kiến tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật và thông tin do quý khách hàng cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo.

Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề hoặc/ và có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý khách hàng.

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900.6162 hoặc liên hệ văn phòng  để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận Luật sư Tư vấn pháp luật.

>> Xem thêm:  Người lao động bị kết án tù giam thì công ty có quyền chấm dứt hợp đồng lao động không?