2. ĐĂNG KÝ KHÁM CHỮA BỆNH BAN ĐẦU: Tôi đang băn khoăn về thời điểm đăng ký và thay đổi nơi đăng ký khám chữa bệnh. Thời điểm được đăng ký/ thay đổi là vào khi nào, có cố định trong năm không? Bây giờ tôi muốn làm thủ tục thay đổi cho một số nhân viên thì cần làm những gì, và hồ sơ ra sao? 3. ĐÓNG BẢO HIỂM ĐỐI VỚI NGƯỜI THIẾU TUỔI VỀ HƯU NHƯNG THỪA NĂM ĐÓNG BẢO HIỂM: Công ty tôi có một lao động còn thiếu 6 năm nữa mới đủ tuổi nghỉ hưu, nhưng có thời gian đóng bảo hiểm trên 25 năm. Trường hợp này, doanh nghiệp và người lao động có thể dừng đóng bảo hiểm XH được không ạ (BHYT, TN vẫn đóng bình thường). Trong trường hợp được như vậy, thì cần làm đơn gì, quy trình thế nào? Rất mong được luật gia giải đáp và hướng dẫn chi tiết.

Cảm ơn rất nhiều! 

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục Tư vấn luật Lao động, công ty luật Minh Khuê.

Tư vấn Luật lao động gọi: 1900.6162

 

Trả lời:

 

Chào bạn,Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau

Căn cứ pháp lý:

Luật bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 của Quốc hội  ;

Quyết định số 1111/QĐ-BHXH  ngày 25/10/2011 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam về việc ban hành quy định quản lý thu BHXH, BHYT, quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT;

>> Xem thêm:  Người hoạt động không chuyên trách ở tổ dân phố phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định mới ?

Quyết định số 01/QĐ-BHXH  về việc ban hành quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ BHXH

Nội dung:

 1. CHỐT SỔ BẢO HIỂM: 

Bước 1: Thủ tục giảm lao động (Điều 19 Quyết định 1111/QĐ-BHXH)

1/ Mẫu D02-TS (Ban hành kèm theo QĐ số: 959/QĐ-BHXH ngày 09/9/2015 của BHXH Việt Nam) : 3 bản

2/ Mẫu D01b-TS(ban hành kèm theo quyết định 1111/QĐ-BHXH) : 1 bản

3/ Thẻ BHYT còn thời hạn sử dụng (01 thẻ/người)

4/ Biên bản trả thẻ BHYT đối với trường hợp đơn vị đã nộp trước đó – nếu có (01 bản chính)

5/ Bản sao Quyết định/Thông báo chấm dứt HĐLĐ… (01 bản/người) hoặc bản sao Quyết định/Thông báo chấm dứt HĐLĐ tập thể đính kèm danh sách (01 bản)

6/ Mẫu số 103: Phiếu giao nhận hồ sơ.

>> Xem thêm:  Tổng đài tư vấn pháp luật bảo hiểm y tế trực tuyến miễn phí

Bước 2: Chốt sổ cho người lao động

1. Phiếu giao nhận hồ sơ (Mẫu 321)

2Danh sách xác nhận sổ BHXH (mẫu số 01-DS/XNS) 2 bản

3. Tờ bìa sổ BHXH (sổ mẫu mới)

4. Bản ghi quá trình đóng BHXH, BHTN (mẫu 07/SBH) + các tờ rời sổ (nếu có)

5. Giấy chuyển tiền (bản sao nếu thanh toán), công văn cam kết thanh toán nợ (nếu nợ trên 1 tháng đến dưới 3 tháng)

6. Bản photo CMND 1 bản/người

7. Mẫu 01-XN/THS (nếu có)

2. Đăng ký khám chữa bệnh ban đầu: 

Căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 26 Luật bảo hiểm y tế năm 2008 đã được sửa đổi, bổ sung năm 2014, việc đăng ký khám chữa bệnh bảo hiểm y tế được thực hiện như sau:

>> Xem thêm:  Sử dụng thẻ bảo hiểm y tế tại nơi không đăng ký khám chữa bệnh ban đầu ?

“1. Người tham gia bảo hiểm y tế có quyền đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến xã, tuyến huyện hoặc tương đương; trừ trường hợp được đăng ký tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến tỉnh hoặc tuyến  trung ương theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Trường hợp người tham gia bảo hiểm y tế phải làm việc lưu động hoặc đến tạm trú tại địa phương khác thì được khám bệnh, chữa bệnh ban đầu tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phù hợp với tuyến chuyên môn kỹ thuật và nơi người đó đang làm việc lưu động, tạm trú theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế.

2. Người tham gia bảo hiểm y tế được thay đổi cơ sở đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu vào đầu mỗi quý.

3. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu được ghi trong thẻ bảo hiểm y tế.”

Từng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có quy định riêng về thủ tục, thời gian thay đổi cơ sở đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu vào đầu mỗi quỹ.

Trường hợp bạn muốn thay đổi nơi đăng kí khám, chữa bệnh ban đầu thì có thể đổi thẻ BHYT ngay khi thẻ BHYT còn thời hạn sử dụng. Hồ sơ thay đổi cơ sở khám chữa bệnh ban đầu gồm có: 

– Đơn đề nghị cấp lại, đổi thẻ (mẫu D01-TS).

– Thẻ BHYT cũ còn giá trị. 

Số lượng hồ sơ: 1 bộ nộp tại BHXH quận/huyện.

Việc đổi thẻ BHYT do thay đổi nơi khám chữa bệnh ban đầu chỉ thực hiện vào 10 ngày đầu của tháng đầu mỗi quý.

>> Xem thêm:  Mức thanh toán bảo hiểm xã hội khi tự ý chuyển sang khám tại bệnh viện khác ?

Bạn có thể đăng ký thay đổi nơi khám chữa bệnh ban đầu vào ngày 20 tháng cuối quý trước cho đến ngày 10 tháng đầu quý sau.

Lưu ý, bệnh viện nơi bạn muốn thay đổi làm nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu phải thuộc danh mục các cơ sở khám chữa bệnh ban đầu.

3. Đóng bảo hiểm đối với người thiếu tuổi về hưu nhưng thừa năm đóng bảo hiểm. 

Căn cứ vào Điều 2 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định về đối tượng đóng BHXH bắt buộc:

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Người lao động là công dân Việt Nam thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bao gồm:

a) Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng, kể cả hợp đồng lao động được ký kết giữa người sử dụng lao động với người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi theo quy định của pháp luật về lao động;

b) Người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng;

c) Cán bộ, công chức, viên chức;

d) Công nhân quốc phòng, công nhân công an, người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu;

>> Xem thêm:  Mẫu giấy đề nghị xét duyệt, bổ sung hộ nghèo, hộ cận nghèo mới nhất

đ) Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật công an nhân dân; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân;

e) Hạ sĩ quan, chiến sĩ quân đội nhân dân; hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân phục vụ có thời hạn; học viên quân đội, công an, cơ yếu đang theo học được hưởng sinh hoạt phí;

g) Người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng quy định tại Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;

h) Người quản lý doanh nghiệp, người quản lý điều hành hợp tác xã có hưởng tiền lương;

i) Người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn.

Như vậy, trong trường hợp người lao động mà bạn đề cập tới thuộc đối tượng phải đóng bảo hiểm bắt buộc. Đây là loại bảo hiểm mà người lao động và người sử dụng lao động có nghĩa vụ phải tham gia. Do vậy, nếu lao động đó vẫn tiếp tục làm việc thì vẫn phải tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội dù đã đủ thời gian đóng bảo hiểm xã hội để được hưởng lương hưu.

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của quý khách hàng. Việc đưa ra ý kiến tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật và thông tin do quý khách hàng cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo.

Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề hoặc/ và có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý khách hàng.

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900.6162 hoặc gửi qua email: Tư vấn pháp luật lao động bảo hiểm qua Email để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

>> Xem thêm:  Đăng ký Bảo hiểm y tế tuyến xã có được sử dụng ở tuyến Trung ương không?

Trân trọng./.                                  

Bộ phận Luật sư dân sự.

>> Xem thêm:  Việt nam đang hướng hệ thống anh sinh xã hội năng động và hiệu quả