Theo quy định tại khoản 1 Điều 21 Thông tư 92/2015/TT-BTC quy định : "Tổ chức, cá nhân trả thu nhập thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công có trách nhiệm khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân và quyết toán thuế thu nhập cá nhân thay cho các cá nhân có ủy quyền không phân biệt có phát sinh khấu trừ thuế hay không phát sinh khấu trừ thuế. Trường hợp tổ chức, cá nhân không phát sinh trả thu nhập thì không phải khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân".

Cách kê khai thuế TNCN qua công cụ hộ trợ kê khai

Bước 1 : Chọn mẫu 05/KK/TNCN

Bước 2 : Chọn kỳ kê khai thuế TNCN

Kê khai thuế TNCN theo tháng dành cho doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo tháng và có tổng số thuế TNCN khấu trừ từ 50 triệu trở lên.

Kê khai thuế TNCN theo quý dành cho doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo quý hoặc doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo tháng và có tổng số thuế TNCN khấu trừ dưới 50 triệu.

Bước 3 : Nguyên tắc xác định kỳ kê khai thuế TNCN

Xác định một lần áp dụng cho cả năm

Chưa bao giờ phát sinh thuế TNCN phải khấu trừ thì không phải làm tờ khai nhưng nếu đã phát sinh thì nhất định phải làm tờ khai ngay cả khi những kỳ sau không phát sinh thuế TNCN phải khấu trừ (theo thông tư số 156/2013/TT-BTC được sửa đổi bổ sung thông tư 26/2015/TT-BTC)

Kỳ đầu tiên phát sinh thuế trong năm là kỳ xác định kê khai cho cả năm. Kỳ thứ 4 xác định theo cả năm thuế GTGT nhỏ hơn 50 triệu thì tính theo quý nếu thuế GTGT lớn hơn 50 triệu thì xác định tính kê khai theo tháng.

>> Xem thêm:  Mức lương bao nhiêu thì đóng thuế thu nhập cá nhân ? Quyết toán thuế TNCN

Bước 4 : Cách làm tờ khai thuế TNCN

Căn cứ làm tờ khai : căn cứ vào bảng tính thuế TNCN theo tháng nếu tính thuế TNCN theo tháng

Căn cứ vào bảng tính thuế TNCN theo quý nếu tính thuế TNCN theo quý

[21] tổng số người lao động là tổng số cá nhân được doanh nghiệp trả thu nhập trong kỳ không phân biệt có phát sinh thuế có được khấu trừ hay không được khấu trừ.

[22] Cá nhân cư trú có hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên nhận thu nhập từ tiền lương, tiền công mà tổ chức, cá nhân trả tghu nhập trong kỳ.

[24] cá nhân cư trú : tổng số cá nhân đã bị khấu trừ thuế là cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương tiền công mà tổ chức, cá nhân trả thu nhập đã khấu trừ thuế

[25] tổng số cá nhân không cư trú là cá nhân không cư trú có thu nhập từ tiền lương tiền công mà tổ chức, cá nhân trả thu nhập đã khấu trừ thuế

[27] tổng TNCT trả cho cá nhân cư trú

[28] tổng TNCT trả cho cá nhân không cư trú

[30] tổng TNCT trả cho cá nhân thuộc diện phải khấu trừ thuế là cá nhân cư trú.

>> Xem thêm:  Trong thời gian thử việc có phải đóng thuế thu nhập cá nhân không ?

[31] tổng TNCT trả cho cá nhân thuộc diện phải khấu trừ thuế là cá nhân không cư trú.

[32] Tổng số thuế TNCN đã khấu trừ

Số tiền phát sinh tại chỉ tiêu 32 này là số thuế TNCN mà DN phải nộp trong kỳ [32]= [33] + [34]

+ Chỉ tiêu 33 (Cá nhân cư trú)

+ Chỉ tiêu 34 (Cá nhân không cư trú)

Bước 5 : Chọn Ghi -> kết xuất XML nộp tiền cho cơ quan thuế

[ tiền nộp tại chỉ tiêu 32 hạn nộp tiền là hạn nộp tờ khai ]

Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại số: 1900.6162 để được giải đáp.

Trân trọng./.

Lương Thị Lan - Bộ phận tư vấn pháp luật Thuế - Công ty luật Minh Khuê

>> Xem thêm:  Cách tính lương cho người lao động đi làm vào ngày tết theo quy định mới nhất

>> Xem thêm:  Tư vấn treo biển hiệu của hộ kinh doanh cá thể ? Các loại thuế phải nộp với hộ kinh doanh