Đó là trường hợp là giáo viên như tôi thì cách tính lương BHXH dưỡng sức sau sinh có phải cũng là 25% lương CB không? Hay là tôi vẫn nhận lương bình thường theo tháng của giáo viên là 4.200.000 và chỉ được giải quyết việc nghỉ dạy 5 ngày? Nếu tính cả BHXH thì lương tháng 4 của tôi sẽ được tính thế nào ạ? Xin cám ơn luật sư.

Người gửi: D.T

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn pháp luật lao động của Công ty Luật Minh Khuê.

Cách tính lương BHXH dưỡng sức sau sinh đối với giáo viên ?

Luật sư tư vấn luật lao động gọi số:   1900.6162

 

Trả lời:

Chào bạn! cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới chuyên mục tư vấn pháp luật bảo hiểm của công ty chúng tôi, chúng tôi xin tư vấn cho bạn như sau:

1. Căn cứ pháp lý:

- Luật bảo hiểm xã hội 2006

>> Xem thêm:  Thời hạn báo giảm bảo hiểm xã hội cho người lao động nghỉ việc ?

- Nghị định 66/2013/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

- Nghị định 204/2004/NĐ-CP quy định về chế độ tiền lương của cán bộ công chức viên chức và lực lượng vũ trang.

- Thông tư liên tịch 07/2013/TTLT-BGDDT-BNV-BTC

2. Nội dung tư vấn:

Căn cứ vào điều 37, luật bảo hiểm xã hội quy định về nghỉ dưỡng sức sau sinh như sau:

"Điều 37. Dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ sau thai sản

1. Lao động nữ sau thời gian hưởng chế độ thai sản theo quy định tại Điều 30, khoản 1 hoặc khoản 2 Điều 31 của Luật này mà sức khoẻ còn yếu thì được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ từ năm ngày đến mười ngày trong một năm.

2. Mức hưởng một ngày bằng 25% mức lương tối thiểu chung nếu nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ tại gia đình; bằng 40% mức lương tối thiểu chung nếu nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ tại cơ sở tập trung."

Theo Điều 3 Nghị định số 66/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ, mức lương cơ sở dùng làm căn cứ tính mức lương trong các bảng lương, mức phụ cấp và thực hiện các chế độ khác từ ngày 1/7/2013 là 1.150.000 đồng/tháng
 
Như vậy, trong tháng 4 bạn nghỉ 5 ngày theo chế độ nghỉ dưỡng sức sau sinh thì mức lương của bạn được hưởng trong 5 ngày này được tính là

 25%* 1.150.000* 5=1.437.500

Còn về lương tháng của bạn vì bạn là giáo viên nên cách tính lương của bạn dựa vào bảng lương, chế độ phụ cấp theo nghị định 204/2004/NĐ-CP và số giờ giảng dạy chứ không phải là tính theo ngày làm việc. Hơn nữa, căn cứ vào khoản 7, điều 3 thông tư liên tịch 07/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC quy định:" Thời gian không trực tiếp tham gia giảng dạy nhưng được tính hoàn thành đủ số giờ giảng dạy và được tính vào giờ dạy quy đổi, bao gồm: thời gian nghỉ ốm, nghỉ thai sản theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội; thời gian đi làm nhiệm vụ khác do cấp có thẩm quyền phân công, điều động."

Do đó, bạn vẫn được hưởng số lương tháng 4 là 4.200.000+ 1.437.500=5.637.500 đồng.

Trên đây là toàn bộ phần tư vấn của chúng tôi cho thắc mắc của bạn. Cảm ơn bạn đã tin tưởng công ty chúng tôi!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn luật lao động - Công ty luật Minh Khuê

>> Xem thêm:  Căn cứ đóng bảo hiểm xã hội năm 2020 được xác định như thế nào ?

>> Xem thêm:  Sử dụng người nước ngoài làm việc tại Việt Nam có phải đóng bảo hiểm xã hội không, thử việc có cần giấy phép lao động?